Hyppää pääsisältöön

Käyttäjätunnisteen voi nyt liittää rajapintakyselyyn – vaihtoehto lokitiedostojen toimittamiselle

Kiinteistökauppojen kyselypalvelun (wfs) kyselyissä on nyt mahdollista toimittaa käyttäjän yksilöivä tunniste suoraan Maanmittauslaitokselle. Tunnisteen toimittaminen rajapintakutsussa korvaa velvollisuuden toimittaa lokitietoja tiedostona Maanmittauslaitokselle.

Lokitietojen toimittamisvelvollisuus on kirjattu uusiin sopimuksiin. Lokitiedoista pitää pystyä tarvittaessa jälkikäteen selvittämään luvanvaraisia KTJ tietoja käsitellyt henkilö ja mitä tietoja henkilö on käsitellyt.

 Käyttäjän yksilöivä tunniste mukaan kyselyyn

Tunniste tulee välittää rajapintapalvelun kutsuissa HTTP-standardin mukaisena Request Header-kenttänä nimeltään "enduserid". Tunnisteen tulee olla merkkijono, jonka maksimipituus on 60 merkkiä. Välilyönnit eivät ole sallittuja. Muutoin merkkijonon sisältö voi olla asiakassovelluksen määrittämä, mutta tarvittaessa asiakassovelluksen ylläpitäjän pitää pystyy selvittämään todellinen tietoja käyttänyt henkilö.

Tunnisteen voi toimittaa osana kaikkia kyselyjä. Asiakassovellusten rajapintakyselyissä välittämät loppukäyttäjän yksilöivät tunnisteet tallennetaan Maanmittauslaitoksen lokeihin.

Katso lisätietoa Kiinteistökauppojen kyselypalvelun (WFS) teknisestä kuvauksesta.

Mikäli yksilöivän tunnisteen liittäminen rajapintakyselyyn ei ole mahdollista, lokitiedot tulee toimittaa tiedostona siirtoyhteyden kautta Maanmittauslaitokselle kaksi kertaa vuodessa.

Tehostamme tietosuojaa ja tietoturvaa

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö on uudistunut viime vuosina. Olemme uudistaneet vanhanmalliset sopimuspohjat ja tehostaneet niissä henkilötietojen käsittelyn turvallisuutta. Uusissa, viime vuosina solmituissa sopimuksissa on velvollisuus toimittaa lokitietoja Maanmittauslaitokselle. Nyt julkaistu uusi ominaisuus helpottaa asiakkaitamme tämän velvollisuuden täyttämisessä.

Lokitietojen toimittaminen tulee koskemaan kaikkia luvanvaraisia MML:n rajapintapalveluja.

Uusien sopimusten osalta olemme tänä vuonna aloittaneet myös auditoinnit. Tutustu auditoinneista kertovaan blogiin.

Uusimmat palvelutiedotteet