Hyppää pääsisältöön

Uutta asiointipalvelussa: laajempia huoneistotietoja ja lisäyksiä kiinteistöasioihin

Asiointipalvelun 6.3.2024 päivityksen myötä huoneistoihin ja kiinteistöihin liittyen on tullut uusia ominaisuuksia.

1. Uusia ominaisuuksia huoneistoasioiden palveluissa

Jatkossa näet asiointipalvelussa enemmän tietoja omista osakehuoneistoistasi. Voit katsoa maksutta huoneiston omistajat, panttaukset ja rajoitukset. Voit myös ostaa osakehuoneistotulosteen tai julkisen osakeluettelon.

  • Osakehuoneistotuloste
    • sisältää osakeryhmän perustiedot sekä huoneistotietojärjestelmään merkityt omistus-, panttaus- ja rajoitustiedot
  • Julkinen osakeluettelo 
    • sisältää perustiedot taloyhtiöstä, osakehuoneistoista ja niiden omistajista

Laajemmat huoneistotiedot tulevat näkyviin sekä henkilö- että organisaatioasiakkaille.

Tietoja voidaan näyttää, kun huoneistollasi on sähköinen omistajamerkintä eli osakehuoneistosi omistus on rekisteröity huoneistojärjestelmään.

Huoneiston tietoja testiympäristössä.

Kuva: Huoneiston tietoja testiympäristössä.

Katso huoneiston omistajat, panttaukset ja rajoitukset

Omistajat kohdassa näytetään huoneiston rekisteröity omistaja. Näkymään tuodaan myös sellaiset omistukset, joissa hakemus on jo ratkaistu, mutta asiassa on vielä valitusaika menossa. Lisäksi näytetään vireillä olevat asiat.

Mikäli huoneistoa on käytetty lainan vakuutena, se näytetään Panttaukset-kohdassa. Lisäksi näytetään vireillä olevat panttaukset.

Rajoitukset-näkymässä näytetään tietoja, jotka voivat vaikuttaa huoneiston käyttöön, kuten oikeuteen luovuttaa tai pantata huoneisto. Tällaisia ovat esimerkiksi lesken hallintaoikeus tai yhtiöjärjestyksestä johtuvat lunastusrajoitukset. Lisäksi kohdassa näytetään vireillä olevat rajoitusasiat.

2. Uusia ominaisuuksia kiinteistöasioiden palveluissa

Kiinteistöhakemusten täydennyspyynnöissä myös lausuma- ja suostumuspyynnöt

Kiinteistön lainhuudon, kiinnityksen tai erityisen oikeuden rekisteröinnin hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan usein lisätietoja. Viime vuoden lopulla asiointipalvelussa alkoivat näkyä pyynnöt täydentää hakemusta. Nyt palvelussa näkyvät myös hakemuksen käsittelyyn liittyvät lausuma- ja suostumuspyynnöt.

Lausumapyyntö on kirjallinen kommentointipyyntö, joka lähetetään hakemuksen käsittelyyn liittyvälle osapuolelle. Lausumapyyntöön vastaamalla voi antaa oman näkemyksensä asiasta.

Joskus hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan suostumus joltakin osapuolelta. Tällöin osapuolelle lähetetään kirjallinen suostumuspyyntö.

Tieoikeuksissa uudenlainen karttamerkintä käyttöön

Jatkossa osa tieoikeuksista näytetään kartalla violetilla merkinnällä ja tunnuksen perässä näytetään teksti ”Laillistumaton”. Tällaiset merkinnät lisääntyvät pikkuhiljaa kuluvan vuoden aikana. Merkintä liittyy Maanmittauslaitoksen tekemään kiinteistörekisterin parannustyöhön.

Tieoikeuksia käydään säännönmukaisesti läpi ja tietojen oikeellisuus rekisterissä tarkistetaan. Tarkistusta tekevä toimitusinsinööri on yhteydessä kiinteistön omistajiin, kun kiinteistön alueella kulkeva tie tulee tarkistusvuoroon. Parannustyön jälkeen tiedot ovat julkisesti luotettavia ja merkintä kartalla vaihtuu perinteiseen vihreään viivaan.  

Karttamerkintä tieoikeudesta testiympäristössä.

Kuva: Karttamerkintä tieoikeudesta testiympäristössä.

Kirjaudu asiointipalveluun ja katso, mitä tietoja kiinteistöistäsi ja huoneistoistasi löytyy:

Uusimmat palvelutiedotteet