Hoppa till huvudinnehåll

Beställningsblankett för organisationskunder: utdrag av och intyg över fastighetsuppgifter

Med denna blankett kan du beställa utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet och köpeskillingsregistret över fastigheter. Denna beställningsblankett är avsedd för organisationskunder. Du kan köpa utdrag och intyg även i vår e-tjänst: organisationskunder eller personkunder.

Priser på utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet

Priser på utdrag ur köpeskillingsregistret över fastigheter

Utdrag och intyg ur fastighetsdataregistret i Finland har ingen returrätt.

Personnummer och adressuppgifter visas inte på våra intyg. Om du behöver en version där dessa uppgifter ingår, motivera varför du behöver dem under punkten Tilläggsuppgifter.

Välj önskat utdrag eller intyg:
Vill du få utdraget eller intyget:
Kontaktuppgifter
Faktureringsuppgifter
Med denna fråga säkerställer vi att blankettens avsändare inte är en robot.