Hoppa till huvudinnehåll

Utdrag ur köpeskillingsregistret för fastigheter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722105099
Utdrag ur köpeskillingsregistret, första köpet
16,05 19,90
7722105100
Utdrag ur köpeskillingsregistret, följande köp
5,97 7,40
7722105634
Kartutskrift ur köpeskillingsregistret
9,84 12,20

Exempel

Samma beställning innehåller fem utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift:
Första köp                             19,90 €
Följande köp     4*7,40 € =    29,60 €   
Totalt                                      49,50 €