Hyppää pääsisältöön

Asiakkaat tyytyväisiä Maanmittauslaitoksen karttakuvapalveluihin

Maanmittauslaitoksen karttakuvapalveluihin ollaan yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä. Niiden toimivuuteen luotetaan ja palveluiden kautta saatavat tuotteet vastaavat useimpien käyttäjien tarpeisiin. Myös häiriötiedottamiseen ja ongelmatilanteissa saatuun neuvontaan ollaan tyytyväisiä.

" "
Kuva:
Maanmittauslaitos

Toukokuussa 2023 lähetimme kyselyn kaikille Maanmittauslaitoksen karttakuvapalveluiden (WMS ja WMTS) sopimusasiakkaille. Halusimme tietää mitä mieltä asiakkaamme ovat muun muassa karttakuvapalveluiden toimivuudesta sekä niihin liittyvästä viestinnästä ja ohjeista. Kysyimme myös sopimusprosessin sujuvuudesta ja palvelun käyttöönotosta. Saimme yhteensä 77 vastausta, jotka kertoivat niin tyytyväisyydestä palveluihin kuin muutamista kehittämistarpeista. Kiitos kaikille vastanneille.

Vastausten perusteella sopimuksen tekeminen koettiin yleisesti ottaen sujuvaksi, mutta saimme palautetta myös sopimusprosessin hitaudesta ja siihen liittyvistä manuaalisista vaiheista. Eniten tyytymättömyyttä herätti dokumentaation ja käyttöönotto-ohjeiden heikko löydettävyys verkkosivuillamme. Erilaisia ohjeita on paljon, mutta verkkosivuilta löytyvä materiaali koettiin sekavaksi ja juuri oikean tiedon löytäminen hankalaksi.

Karttakuvapalveluiden käyttäjäkunta on ilahduttavan monipuolinen. Monipuolisuus tulee esille myös käyttötavoissa ja asiakasohjelmistoissa, joissa palveluita hyödynnetään. Toisaalta tämä tuo myös haasteita dokumentaation ja ohjeiden laatimiseen. Tästä huolimatta haluaisimme, että kaikilla olisi mahdollisuus käyttää karttakuvapalveluitamme ja että käyttöönotto olisi sujuvaa. 

Verkkosivuilta löytyvien ohjeiden kehittäminen on meillä jatkuvasti työn alla. Tavoitteenamme on, että voisimme jatkossa tarjota ohjeita rajapintapalveluidemme käyttöön nykyistä selkeämmässä muodossa ja että erilaiset käyttäjäryhmät löytäisivät tarpeelliset tiedot helpommin. Kyselyn kautta saadut palautteet ovatkin arvokkaita kun mietimme, miten voimme tukea tätä tavoitetta entistä paremmin. 

Meille toimintamme ja palveluidemme kehittäminen on tärkeää. Kyselyiden lisäksi meille voi laittaa palautetta sujuvasti lomakkeen avulla.

Karttakuvapalvelut - mistä on kyse?

Maanmittauslaitoksen karttakuvapalvelut tarjoavat mahdollisuuden muun muassa maasto-, tausta- ja selkokarttojen sekä ortokuvien ja kiinteistörajojen hyödyntämiseen erilaisissa asiakassovelluksissa. Karttakuvapalvelu on käytettävissä WMS- ja WMTS-standardien mukaisina rajapintoina, joiden kautta tuotteita voi hyödyntää rasterikuvina. Näiden lisäksi karttakuvapalvelu on toteutettu myös vektoritiilipalveluna, joka mahdollistaa muun muassa esitystyylien muokkaamisen omiin tarpeisiin sopivaksi.  

Karttakuvapalvelut ovat Maanmittauslaitoksen suosituimpia rajapintapalveluita. Palveluilla on yli 400 sopimusasiakasta, ja lähes 4 000 asiakasta käyttää niiden avoimia versioita API-avaimella. Karttakuvapalveluita käytetään laajasti asiakkaiden omissa sovelluksissa ja niiden kautta karttakuvapalveluiden tiedot ovat erittäin suuren yleisön käytettävissä. Käytön laajuutta kuvaa, että vuosittain WMTS-rajapinnasta haetaan tietoja useita miljardeja kertoja. WMS-rajapinnan vuotuinen hakumäärä on ollut noin 200 miljoonaa.

Lue lisää karttakuvapalveluista verkkosivuiltamme.

Kartat

Uusimmat uutiset ja artikkelit