Hyppää pääsisältöön

Laserkeilausaineistojen yhteinen prosessointialusta säästää kustannuksia

Julkishallinnon yhteinen laserkeilausaineistojen prosessointialusta on otettu käyttöön tänä keväänä. Alustalla organisaatiot käsittelevät yhteisesti laserkeilausaineistoja. Alustan käyttöönotto vahvistaa aineistojen yhteiskäytön turvallisuutta ja mahdollistaa resurssien järkevän käytön. Prosessointialustan kehittämisen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

laserkeilausaineistoa.
Laserkeilausaineistoa Pudasjärven keskustasta korkeusvärjättynä pistepilvenä. Mitä korkeampi kohde, sitä punaisempi väri.
Kuva:
Maanmittauslaitos

Kansallisessa laserkeilausohjelmassa kerätään pistepilviaineistoa, jonka pistetiheys on tiheä (5 pistettä/m²). Massiivisten aineistojen täysimääräinen käsittely vaatii paljon prosessointitehoa ja tallennustilaa. Lisäksi työ vaatii tietoturvallista ympäristöä. Prosessointialusta vastaa näihin tarpeisiin. Alustaa hyödyntävät Maanmittauslaitoksen ja Paikkatietokeskus FGI:n lisäksi Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Väylävirasto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus ja puolustusvoimat.

– Kaikkien organisaatioiden omiin järjestelmiin ei ole järkevää tehdä vaadittavia muutoksia. Yhteisellä prosessointialustalla ratkaisut tehdään vain kerran. Tämä lisää turvallisuutta ja säästää valtavasti rahaa sekä aikaa julkishallinnossa, toteaa käyttöönotosta ja kehittämisestä vastaava kartastopäällikkö Juha Kareinen.

Yhteisellä alustalla on merkittävä rooli tulevaisuuden palveluiden kehittämisessä. Pistepilviin liittyvä potentiaali saadaan alustan myötä todelliseen käyttöön. Samalla vältetään päällekkäistä ja turhaa työtä.

– Väylävirastolla on suuret odotukset prosessointialustan käytölle. Prosessointialusta linkittyy meillä pistepilviaineistojen tiedonhallinnan sekä väylien digitaalisen mallin kehittämiseen, kertoo kehittämispäällikkö Reijo Prokkola Väylävirastosta.

Käyttö laajenee tulevaisuudessa

Meneillään olevassa pilotointivaiheessa Maanmittauslaitos vie prosessointialustalle olemassa olevat aineistot. Lisäksi sinne viedään tämän vuoden aikana tuotettavat, laserkeilausohjelman mukaiset aineistot. Organisaatiot voivat käsitellä alustalle vietyä tietoa yhteisillä ohjelmilla ja siirtää alustalle myös omia aineistojaan. Mukana olevat organisaatiot vastaavat myös nyt alkaneesta pilotointivaiheesta ja myöhemmin prosessointialustan toiminnan kehittämisestä.

– Tietyt prosessoinnit ja tuotteet tehdään alustalla yhdessä kerralla ja kaikki voivat hyödyntää samoja tuloksia. Yhteisen tekemisen lisäksi opimme toisiltamme, Kareinen kertoo käytännön työstä.

Pilotointivaiheen jälkeen on mahdollista ottaa alustan käyttäjäksi uusia organisaatioita.

– Tiedotamme mahdollisuuksista verkkosivuillamme, mutta julkishallinnon organisaatiota voivat olla meihin voi jo nyt yhteydessä, jos prosessointialustan käyttö kiinnostaa, Kareinen vinkkaa.

Alustan käyttöönotto ei vaikuta Maanmittauslaitoksen tuottamien avointen tai luvanvaraisten laserkeilausaineistojen käyttöön. Niiden käyttöä voi jatkaa kuten ennenkin.

Lisätietoja

Kartastopäällikkö Juha Kareinen, 040 569 7951, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Tutkimusjohtaja Mari Laakso, 050 479 5092, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Kansallinen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelma

Tietoa Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoista 

Mediatiedote
Laserkeilaus
Paikkatieto

Uusimmat uutiset ja artikkelit