Hoppa till huvudinnehåll

Gemensam plattform minskar kostnaderna när laserskannat material bearbetas

Denna vår fick organisationer i den offentliga förvaltningen en gemensam plattform för bearbetning av laserskannat material. Ibruktagningen av plattformen förstärker säkerheten vid samutnyttjande av materialet och möjliggör en rationell användning av resurserna. Plattformsutvecklingen finansierades av jord- och skogsbruksministeriet.

Laserskanningsmaterial.
Laserskanningsmaterial över Pudasjärvi centrum som ett höjdfärgat punktmoln. Ju högre objekt, desto rödare färg.
Bild:
Lantmäteriverket

Nationella laserskanningsprogrammet omfattar insamling av punktmolnsdata med stor täthet (5 punkter/m²). Fullskalig bearbetning av massiva datamängder kräver mycket datakraft och lagringsutrymme. Arbetet kräver också en datasäker miljö. Den nya plattformen möter dessa behov. Förutom Lantmäteriverket och Geodatacentralen FGI används plattformen av Finlands miljöcentral, Finlands skogscentral, Trafikledsverket, Naturresursinstitutet, Geologiska forskningscentralen och försvarsmakten.

– Det är inte rationellt att alla organisationer gör egna systemförändringar. Med en gemensam plattform implementeras varje lösning bara en gång. Det här ökar säkerheten och sparar väldigt mycket tid och pengar i den offentliga förvaltningen, säger kartverkschef Juha Kareinen, som ansvarar för ibruktagning och utveckling.

Den gemensamma plattformen spelar en viktig roll när framtidens tjänster utvecklas. Plattformen gör att potentialen i punktmolnsdata kommer till verklig användning. Samtidigt undviks överlappande och onödigt arbete.

– Trafikledsverket har stora förväntningar på plattformen. Hos oss är den kopplad till arbetet med att utveckla hanteringen av punktmolnsdata och den digitala modellen för trafikleder, säger utvecklingschef Reijo Prokkola från Trafikledsverket.

Användningen utökas i framtiden

Lantmäteriverket för över befintliga datamängder till plattformen i den pågående pilotfasen. Dit förs också det material som produceras enligt laserskanningsprogrammet under detta år. Organisationerna kan bearbeta data på plattformen med gemensamma program och överföra eget material dit. De deltagande organisationerna ansvarar för pilotfasen och senare för utvecklingen av plattformsverksamheten. 

– Vissa bearbetningar och produkter görs i samkörningar och alla kan utnyttja samma resultat. Vi gör tillsammans och lär dessutom av varandra, framhåller Kareinen när han beskriver det praktiska arbetet. 

Nya organisationer kan komma med som plattformsanvändare efter pilotfasen.

– Vi informerar om möjligheterna på vår webbplats, men organisationer i den offentliga förvaltningen kan kontakta oss redan nu, om användning av plattformen är intressant, tipsar Kareinen. 

Den nya plattformen påverkar inte användningen av Lantmäteriverkets öppna eller tillståndspliktiga laserskanningsdata. Det materialet kan användas som förut.

Ytterligare information

Kartverkschef Juha Kareinen, 040 569 7951, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi

Forskningsdirektör Mari Laakso, 050 479 5092, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi

Nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammet

Information om Lantmäteriverkets laserskannade material

Information till medierna
Laserskanning
Geodata

Nyheter och artiklar