Hoppa till huvudinnehåll

Så här skaffar du laserskannat material

Lantmäteriverket erbjuder olika laserskannade material för olika behov. Ta först reda på vilket material som lämpar sig bäst för dina ändamål. Du kan välja mellan Laserskannat material 0,5 p och 2008-20019 som är avgiftsfria eller Laserskannat material 5 p som kräver ett tillstånd. 

Laserskannat material 0,5 p

Laserskannat material 0,5 p är avgiftsfria material. Materialet är tillgängligt från två produkter:

  • Laserskannat material 0,5 p: Riksomfattande laserskannat material fr.o.m. år 2020. Det är utglesat till 0,5 punkter från det ursprungliga laserskannade materialet med en punkttäthet på 5 punkter. Materialet kommer att så småningom ersätta det riksomfattande materialet som samlades in åren 2008–2019. Läs mer i produktbeskrivningen.
  • Laserskannat material 0,5 p (2008–2019): Riksomfattande laserskannat material som producerats innan det nationella laserskanningsprogrammet. Den ursprungliga punktätheten av materialet är 0,5 punkter/m². Läs mer i produktbeskrivningen.

Materialet är öppna datamaterial och kan användas avgiftsfritt med Lantmäteriverkets licens för öppna data (CC 4.0. Erkännande).

Ladda ned material

Du kan även beställa material som en separat beställning. Materialet levereras på överenskommet sätt och en handläggningsavgift enligt prislistan debiteras för leveransen (se punkten Laserskannat material i prislistan nedan) Du kan se de skannade områdena i indexkartorna (välj önskat år för skanning i menyn Karttatasot). Beställningar ska skickas till kundservice@lantmateriverket.fi.

Laserskannat material 5 p

Laserskannat material 5 p är riksomfattande laserskannat material med stor punkttäthet fr.o.m. år 2020. Materialet har producerats enligt det nationella laserskanningsprogrammet. Punktätheten av materialet är 5 punkter/m². Läs mer i produktbeskrivningen.

Användningen av Laserskannat material 5 p kräver ett tillstånd. Tillståndet (licensen) är avgiftsbelagt och beviljas separat för varje produktionsområde (ett område är cirka 3000 km2).

Se provmaterialet först

Du kan ladda ned material för Forssa, Nurmijärvi, Noux, Pieksämäki och Suomu för att bekanta dig med materialet. Storleken på ett datapaket är ungefär 5 Gb.  Materialet levereras i LAZ-format och det har komprimerats i zip-filer per 1:5 000 kartblad. Mer information hittar du i filen lue_minut.txt via länken nedan.

Bekanta dig med provmaterialet för Laserskannat material 5p

Bekanta dig också med användningsvillkoren

Läs användningsvillkoren för materialet innan du beställer. Enligt användningsvillkoren är det tillåtet att fritt använda materialet inom organisationen. Materialet får inte publiceras eller överlåtas som sådant eller med motsvarande noggrannhet. Användningsvillkoren måste godkännas i samband med beställningen.

Läs användningsvillkoren för Laserskannat material 5 p

Vad kostar det att använda materialet?

Materialet är avgiftsfritt, men tillståndet (licensen) är avgiftsbelagd. Avgiften är specifik för ett produktionsområde.

Beställ material

  1. Beställ Laserskannat material 5 p genom att fylla i beställningsblanketten och godkänna användningsvillkoren.  
  2. Ange namnet på produktionsområdet för materialet som ska laddas ned i beställningen. Namnet hittar du i Tilannekuvapalvelu-tjänsten (på finska). Klicka på ett område på kartan och kontrollera namnet i objektets uppgifter.
  3. Du kan beställa tillstånd för flera produktionsområden samtidigt. Hanteringsavgiften är specifik för ett produktionsområde.
  4. Tillståndet (licensen) och instruktioner för att ladda ned materialet skickas till dig per e-post.
  5. Materialet levereras som filer som laddas ned från Lantmäteriverkets e-tjänst. Nedladdningen kräver stark autentisering. För att kunna ladda ned måste du ange din personbeteckning i tjänsten innan du laddar filer.

Hanteringsavgifter för laserskannat material

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010020
Laserskannat material 0,5 p, första kartbladet
92,02 114,10
77103010021
Laserskannat material 0,5 p, följande kartblad
15,73 19,51
77103010022
Laserskannat material 0,5 p, produktionsområde
236,29 293,00
77103010023
Laserskannat material 0,5 p, följande produktionsområden i samma beställning
92,02 114,10
77103010024
Laserskannat material 5 p, licens och avskiljning av material/produktionsområde
92,02 114,10

Övriga digitala produkter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010929
Användar-ID i filtjänsten
62,98 78,10

Kontakta oss!

Mer information om material, användning av material och frågor om ansökningar om tillstånd: kundservice@lantmateriverket.fi.