Hyppää pääsisältöön

Lohkominen tutuksi: uuden kiinteistön matka kiinteistörekisteriin

Jos olet esimerkiksi ollut osallisena kiinteistökaupassa tai saanut perintönä tai lahjana kiinteistön, lohkominen saattaa olla sinulle jo tuttu asia. Omenan lohkomisessa ja kiinteistön lohkomisessa on kyse samasta asiasta: isommasta lohkaistaan pala. Kiinteistökielellä lohkominen on maanmittaustoimitus, jossa kiinteistön osasta eli määräalasta muodostetaan uusi kiinteistö. Lohkomalla voidaan myös siirtää alue toiseen kiinteistöön.

Toimitusinsinööri maastossa.
Kuva:
Julia Hautojärvi

Lohkominen käynnistyy lainhuudosta

Määräalan omistajan on haettava omistusmuutoksen kirjaamista eli lainhuutoa Maanmittauslaitoksesta kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun saantokirjan allekirjoittamisesta. 

– Omistusoikeuden kirjaamiseen liittyy oikeusvaikutuksia ja tämän takia hakemista ei ole syytä viivyttää. Lohkominen otetaan käsiteltäväksi automaattisesti lainhuudon myöntämisen yhteydessä. Omistaja voi myös itse hakea Maanmittauslaitoksesta oman kiinteistönsä lohkomista haluamiinsa osiin, sanoo tuotantopäällikkö Hannu Rönty Maanmittauslaitokselta.

Uudet rajat merkitään maastoon rajamerkeillä

Lohkomisessa päätökset tehdään toimituskokouksessa, johon kaikki asianosaiset kutsutaan. 

– Kokouksessa ja sen yhteydessä tehtävissä maastotöissä uuden kiinteistön rajat mitataan ja merkitään maastoon, lasketaan pinta-ala, selvitetään kulkeminen, annetaan nimi uudelle kiinteistölle ja käsitellään muutkin uutta kiinteistöä koskevat asiat. Joskus lohkomisen kannalta tarpeellisia vanhoja rajamerkkejä on kadoksissa ja silloin selvitetään ennestään olevien rajojen ja rajamerkkien paikat tarvittavilta osin lohkomisen yhteydessä. Joissakin tapauksissa lohkominen voidaan tehdä kirjallisella menettelyllä ilman kokousta, Rönty kertoo.

Toimituksen kohteena olleiden kiinteistöjen omistajille lähetetään otteet toimitusasiakirjoista sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai maapostilla. Tämän jälkeen uusi kiinteistö rekisteröidään kiinteistörekisteriin. 

Selkeä kiinteistöjärjestelmä edistää taloudellista toimintaa ja luo turvallisuutta

Mitä hyötyä lohkomisesta sitten on? Omistusoikeuden kirjaaminen, ts. lainhuudattaminen, tekee omistusmuutoksesta julkisen ja turvaa omistusoikeuden. Lainhuudatettua määräalaa voi käyttää panttina ja vakuutena lainaa haettaessa. 

–  Kun määräala on lainhuudatettu ja lohkottu kiinteistöksi, se näkyy kartalla ja rekistereissä ja sen omistajat, rajat, oikeudet ja velvoitteet ovat tiedossa ja selkeitä. Yksi hyöty, jota ei ehkä tule edes ajatelleeksi on se, että kiinteistön omistaja saa varmemmin tietoa mahdollisista tilaa koskevista infrahankkeista ja suunnitelmista ja pystyy vaikuttamaan niihin heti alusta alkaen, Rönty toteaa.

– Selkeät rajat maastossa ja kartalla luovat turvallisuutta, eikä naapureiden kanssa tule epäselvyyksiä kiinteistöomistuksen rajoista.

Lisätietoja

Lohkomistoimituksen hinnasto ja ohjeet toimituksen hakemiseen
 

Kiinteistöt
Maanmittaustoimitus

Uusimmat uutiset ja artikkelit