Hyppää pääsisältöön

Mikä maanmittausalassa innostaa? Metropolian opiskelijat kertovat

Maanmittausala saattaa olla monelle hieman tuntemattomampi opiskeluala, mutta todellisuudessa se houkuttelee hyvin hakijoita joka vuosi. Maanmittaustekniikkaa voi opiskella kolmessa ammattikorkeakoulussa Helsingissä, Vaasassa ja Rovaniemellä. Tämä teksti on koottu Metropolian 4. vuoden maanmittaustekniikan opiskelijoiden blogiteksteistä. Miten kohta valmistuvat maanmittausinsinöörit kuvailevat omaa alaansa?

Joukko työasuisia maanmittareita kävelee metsässä.
Kuva:
Julia Hautojärvi

Palataan ensin lähtöviivalle: mikä sai innostumaan maanmittausalasta? Innostus on saattanut syttyä lukion maantieteen kursseilla tai karttoja tutkiessa. Joku on jo lapsena tutkinut karttoja ja piirrellyt omia. Monelle maanmittausalassa on tärkeää myös mahdollisuus päästä liikkumaan luonnossa ja toimimaan ihmisten ja luonnon hyväksi. Alkusysäyksenä on voinut toimia kiinnostus rakennettuun ympäristöön ja luontoon: miten kaupunkeja suunnitellaan ja miten alueiden käyttöä kehitetään. Kaupunki- ja aluesuunnittelu on tärkeää, yhteiskuntaan vaikuttavaa työtä. Myös teknologia ja sen kehittyminen on kiinnostanut, ja maanmittausalan ammattilaisena pääseekin toimimaan monenlaisten teknologioiden kanssa. Käytössä on mittauslaitteita, sovelluksia, järjestelmiä ja vaikkapa satelliitteja. Alalla on sopivassa suhteessa teknologiaa ja käytännöllisyyttä, kun laitteiden avulla saadaan tietoa luonnosta, rakennetusta ympäristöstä ja ihmisten omaisuudesta, jos omaisuus on vaikka metsäpalstan muodossa.

Monipuolinen ala, joka kehittyy jatkuvasti

Maanmittaustekniikan opiskelut kestävät 3,5 vuotta. Opinnot tarjoavat monipuoliset pohjatiedot alalle ja monia ideoita, mihin suuntaan voi lähteä asiantuntijuuttansa syventämään. Alan kesätyöt ja työharjoittelut opettavat paljon ja antavat tukea opiskeluun. Maanmittausala on muutakin kuin kaavoittamista, tontin rajojen selvittämistä ja karttoja: maanmittausinsinöörinä voi olla mukana kaupunkien suunnittelussa, tulevaisuuden visioinnissa tai vaikka yrittäjänä paikkatietosovelluksen kehittäjänä. Eräs opiskelija pääsi työharjoittelussa helpottamaan kaupunkipyöräilyä inventoimalla ja suunnittelemalla pyöräparkkeja työmatkalaisten tarpeisiin. Varsinkin pääkaupunkiseudulla pyöräparkit ovat tärkeitä metro- ja juna-asemilla, jotta voi tulla pyörällä asemalle. Paikkatietodatan avulla on mahdollista kehittää palveluita parempaan suuntaan: missä palvelua tarvitaan? Kuinka paljon sitä käytetään? Miten sitä voisi parantaa?

Maanmittausinsinööreillä on erittäin hyvät työllistymisnäkymät. Alalla on mahdollisuus suuntautua itseä kiinnostaviin asioihin, sillä työelämä tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja. Työtä tehdessä oppii paljon, ja teknologiaan nojaava ala kehittyy jatkuvasti. Jatkuva oppiminen on motivoivaa ja pitää mielenkiinnon yllä. Maanmittausalalla on merkittävä rooli modernissa yhteiskunnassa ja vihreässä siirtymässä, sillä maankäytöllä, aluesuunnittelulla ja paikkatietodatan avulla tehdään tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä ja kehitetään maailmaa.

Teksti on koottu Metropolian maanmittaustekniikan 4. vuoden opiskelijoiden blogitekstien pohjalta. Blogitekstit kirjoitettiin opintoihin kuuluvalla viestinnän kurssilla.

Maanmittaus

Uusimmat uutiset ja artikkelit