Hoppa till huvudinnehåll

Varför inspirerar lantmäteribranschen? Studerande vid Metropolia berättar

För många kan lantmäteribranschen vara ett lite okänt studieområde, men i verkligheten lockar den rätt många sökande varje år. Man kan studera lantmäteriteknik vid tre yrkeshögskolor i Helsingfors, Vasa och Rovaniemi. Denna text har sammanställts av bloggtexterna för fjärde års studerande i lantmäteriteknik vid Metropolia. Hur beskriver lantmäteriingenjörer som snart utexamineras sin egen bransch?

Joukko työasuisia maanmittareita kävelee metsässä.
Bild:
Julia Hautojärvi

Låt oss först ta oss tillbaka till startlinjen: varför blev man inspirerad av lantmäteribranschen? Intresset kan ha vaknat på geografilektioner på gymnasiet eller när man granskat kartor. Någon har redan som barn granskat kartor och ritat egna kartor. För många är även möjlighet att få röra sig i naturen eller arbeta till människornas och naturens förmån är viktig med lantmäteribranschen. Intresset för den byggda miljön och naturen kan ha inspirerat en: hur planeras städer och hur utvecklas områdesanvändningen. Stads- och samhällsplaneringen är ett viktigt arbete som påverkar samhället. Även teknik och dess utveckling har intresserat, och som proffs inom lantmäteribranschen får man arbeta med många slags tekniker. Man använder mätutrustning, applikationer, system och till exempel satelliter. Branschen kombinerar teknik och praktik i lämplig proportion när man med hjälp av apparaterna får information av naturen, den byggda miljön och människornas förmögenhet om förmögenhet består till exempel av ett skogsskifte.

Studierna i lantmäteriteknik tar 3,5 år. Studierna ger mångsidiga grundläggande kunskaper om branschen och många idéer om vilken väg man kan ta för att fördjupa sin sakkunskap. Sommarjobb och praktiker inom branschen lär ut mycket och stöder studierna. Lantmäteribranschen är inte bara planläggning, utredning av tomtens gränser och kartor: som lantmäteriingenjör kan man vara med om att planera städer, skapa visioner om framtiden eller till exempel utveckla en geodataapplikation som företagare. En studerande fick under arbetspraktiken göra stadscykling lättare genom att inventera och planera cykelparkeringar för pendlarnas behov. Särskilt i huvudstadsregionen är cykelparkeringarna viktiga vid metro- och tågstationerna så att man kan cykla till stationen. Med hjälp av geodata är det möjligt att förbättra tjänsterna: var behöver man tjänsten? Hur mycket använder man den? Hur kunde man förbättra den?

Lantmäteriingenjörerna har mycket goda sysselsättningsutsikter. Inom branschen är det möjligt inrikta sig på ärenden som man är intresserad av eftersom arbetslivet erbjuder många slags alternativ. Man lär sig mycket genom arbete, och branschen som bygger på tekniken utvecklas kontinuerligt. Kontinuerligt lärande motiverar och upprätthåller intresset. Lantmäteribranschen har en betydande roll i det moderna samhället och den gröna omställningen eftersom man med hjälp av markanvändning, samhällsplanering och geodata fattar beslut som påverkar framtiden och utvecklar världen.

Lantmäteri

Nyheter och artiklar