Hyppää pääsisältöön

Missä menee raja?

Kevät on usein aikaa, jolloin ihmiset aloittavat uusia rakennushankkeita, kunnostavat pihoja ja palaavat talven jälkeen kesämökeille. Myös rajaepäselvyyksiä selvitetään perinteisesti keväällä ja kesällä. Suunnitelmissa saattaa olla esimerkiksi uuden vajan rakentaminen pihaan tai mökkitontin omistuksen siirtäminen seuraavalle sukupolvelle. Syystä tai toisesta voi herätä kiinnostus siihen, missä tontin rajat kulkevat.

Omakotitalo
Kuva:
Julia Hautojärvi

Usein rajan paikka löytyy omin voimin rajamerkkien ja karttojen avulla. Jos rajan paikka ei kuitenkaan löydy, voi avuksi pyytää maanmittaria hakemalla rajankäyntitoimitusta. Rajankäynti on maanmittaustoimitus, jossa selvitetään rajan paikka ja tarvittaessa uusitaan kadonneet rajamerkit.

Maanmittauslaitoksen lisäksi rajankäyntejä tekevät suurimmat kunnat omilla asemakaava-alueillaan. Käytännössä virallisen rajankäynnin tekee aina joko Maanmittauslaitoksen tai kunnan palveluksessa oleva toimitusinsinööri.

Ole yhteydessä naapuriin

Naapurin kanssa on hyvä keskustella ennen rajankäynnin pyytämistä, jos se vain on mahdollista. Naapurilla voi olla tieto rajan tai rajamerkin paikasta. Varsinaisesta rajankäyntiin kutsumisesta vastaa lopulta viranomainen.

Mitä rajankäynti maksaa?

Maanmittauslaitoksen tekemästä rajankäynnistä peritään maksu, jonka suuruuteen vaikuttavat selvitettyjen rajamerkkien lukumäärä, rajankäyntiin osallisten kiinteistöjen lukumäärä ja selvitetyn rajan pituus. Maksu jaetaan pääsääntöisesti rajanaapurien kesken. Rajankäynnin maksaja voi olla myös rajamerkin hajottanut, esimerkiksi maakaapelia kaivanut yritys.

Esimerkki maksusta:

Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100 m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Raja käydään pyykkivälillä 11-12. 

Maksut:

Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 2 kpl à 100 € = 200 €

Osallisia kiinteistöjä: 2 kpl à 160 € = 320 €

Käydyn rajan pituus: 100 m à 0,60 € = 60 €

Yhteensä: 580 €

Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Lisätietoja

Tarkempaa tietoa rajankäynnistä löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilta: Rajankäynti

 

Panu Karhu

Kirjoittaja työskentelee palvelupäällikkönä Maanmittauslaitoksessa.

Kiinteistöt
Maanmittaustoimitus

Uusimmat blogit