Hyppää pääsisältöön

Närpiön Ylimarkun tilusjärjestelyssä peltolohkojen koko tuplaantui

Kesäkuussa päättyneessä tilusjärjestelyssä yhdisteltiin hajanaisia peltotiluksia ja lyhennettiin ajomatkoja. Monilla aktiiviviljelijöillä peltoala myös kasvoi merkittävästi, koska hankkeessa oli mahdollisuus hankkia lisää maata. Pohjanmaan maakunnan alueella on lukuisia kohteita, joissa tiluksia järjestelemällä voitaisiin olennaisesti alentaa viljelyyn liittyviä kustannuksia.

Kuvan alaosassa näkyy peltoa ja yläosassa sininen taivas.
Kuva:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Ylimarkun tilusjärjestelyn valmistelut käynnistyivät, kun maanomistajat pyysivät Maanmittauslaitosta selvittämään, onko hanke kannattava. Kun selvitys osoitti selvän tarpeen ja halun laajoille peltotilusten järjestelyille, hakivat maanomistajat vuonna 2017 tilusjärjestelyä.

– Ylimarkun tilusjärjestelyyn saatiin lopulta mukaan noin 930 hehtaaria maata. Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelyskustannuksia, kertoo toimitusinsinööri Ossian Ahlnäs Maanmittauslaitoksesta.

Ylimarkun tilusjärjestelyllä saatuja hyötyjä

  • Peltolohkojen keskimääräinen koko kasvoi 2,9 hehtaarista 6,1 hehtaariin. 
  • Ajomatkoja lyhennettiin keskimäärin 3 kilometristä 2,4 kilometriin. 
  • Peltolohkojen määrä väheni 245 peltolohkosta 116 peltolohkoon. 
  • Yhteensä 429 hehtaaria peltomaata ja 26 hehtaaria metsää vaihtoi tilusjärjestelyssä omistajaa. 

Jotta ojitus- ja tieverkko saatiin vastaamaan muuttunutta tilusrakennetta, tehtiin hankkeessa myös valtaojien perkausta, uudelleenojitusta ja putkitusta sekä pieniä tiehankkeita ja salaojitusta 53 hehtaarilla. Österbottens Svenska Lantbrukssällskap teki hankkeen ojitussuunnitelmat.

Pohjanmaalla tilusjärjestelyille on edelleen tarvetta ja kiinnostusta

Kuvassa peltolohkoaineiston perusteella arvioidut tilusjärjestelymahdollisuudet. Mitä tummempi väri, sitä paremmat edellytykset tilusten järjestelyyn.
Kuvassa peltolohkoaineiston perusteella arvioidut tilusjärjestelymahdollisuudet. Mitä tummempi väri, sitä paremmat edellytykset tilusten järjestelyyn.

Maanmittauslaitos on selvittänyt peltolohkoaineiston perusteella peltojen kiinteistörakennetta koko Suomessa. Selvityksen perusteella voidaan havaita, että Pohjanmaan maakunnan alueella on lukuisia kohteita, joissa peltotiluksia järjestelemällä voitaisiin olennaisesti alentaa viljelyyn liittyviä kustannuksia. Oheisessa karttaotteessa on korostettu selvityksen perusteella esille nousseet potentiaaliset alueet, joilla tilusten järjestelystä voitaisiin saada huomattavia hyötyjä maatalouden viljelykustannusten säästöinä.

– Pohjanmaan maakunnan alueen viljelijöiltä on tullut useita yhteydenottoja tilusjärjestelytarpeen selvittämiseksi. Tänä vuonna selvityksiä on käynnissä muun muassa Närpiön Yttermarkissa ja Uudenkaarlepyyn Jepualla, kertoo tilusjärjestelypäällikkö Ismo Mäki-Valkama Maanmittauslaitoksesta.

 

Mikä tilusjärjestely on?

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Järjestely voidaan toteuttaa, jos sille on maanomistajien vahva kannatus.

Lisätietoja:

Toimitusinsinööri Ossian Ahlnäs, 040 8220605

Hankevastaava Anders Lillqvist, 040 1662719

Tilusjärjestelypäällikkö Ismo Mäki-Valkama 0400 166320                           

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 

Maanomistaja Dan Kjällberg, 050 3064836, dan.kjallberg@proagria.fi

Mediatiedote
Kiinteistöt
Tilusjärjestely

Uusimmat uutiset ja artikkelit