Hyppää pääsisältöön

Paikkatietojen kuntafoorumilla jäseniä jo yli 260 – Mukaan mahtuu edelleen!

Paikkatietojen kuntafoorumi (PAKU) on ollut osa Maanmittauslaitoksen toimintaa usean vuoden ajan. Jäsenmäärä on jatkanut tasaista kasvuaan, ja nyt heitä on yli 260. PAKU:ssa kunnat ja valtionhallinto vaihtavat tietoa julkishallinnon paikkatietotoimintaa koskettavasta kehitystyöstä ja voivat antaa palautetta kehitystyöhön.

Paikkatietojen kuntafoorumi
Paikkatietojen kuntafoorumi

Vuoden 2023 PAKUn toiminta on jatkunut ajankohtaisten paikkatietoaiheiden parissa. Jäsenille on järjestetty vuonna 2023 kaksi verkkotapaamista ja vuosikokous. PAKUn koordinaatioryhmä sai uuden puheenjohtajan Varkauden Petri Kapasesta ja hänen johdollansa koordinaatioryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa.

Koordinaatioryhmän koostumus on vakiintunut monipuoliseksi joukoksi kuntien, valtion ja muiden sidosryhmien edustajia. Koordinointiryhmään kuuluu nyt 12 kunnan edustajan, Kuntaliiton ja Maanmittauslaitoksen edustajien lisäksi edustajat DVV:sta, Verohallinnosta, SYKE:sta, Väylävirastosta, Maakuntien tilakeskuksesta ja Tilastokeskuksesta.

Turvallisuus ja avoin paikkatieto puhuttavat kuntia

Vuoden 2022 Ukrainan tapahtumien pohjalta turvallisuus ja avoimmen paikkatiedon saatavuus ovat puhuttaneet kuntakenttää. Aiheet olivat erityisesti esillä foorumin vuositapaamisessa. Todella avartavaa oli Kyberturvallisuuskeskuksen poikkeamien hallinnan johtaja Arttu Lehmuskallion katsaus kuntien kybersäähän ja -turvallisuustilanteeseen.

Kuntakenttää on puhuttanut myös millaisessa roolissa tulevaisuudessa ovat dronet urbaanissa ympäristössä. Tätä tutkimusta tekee Maanmittauslaitoksen FGI CITYAM-projekti, jonka tuloksista kuullaan varmasti kuntakentällä jatkossa.

Erityisesti kuntien arjessa tällä hetkellä näkyy Ympäristöministeriön ja Suomen Ympäristökeskuksen RYHTI-hanke. Hankkeen tavoitteena on, että rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa tuodaan alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot entistä helpommin saataville ja yhtenäiseen muotoon. Tämä vaikuttaa kuntien toimintaan laajasti ja vaatii yhteistyötä kaikilta toimijoilta.

Jäsenten palautteelle ja tarpeille korvat auki entistä tarkemmin

Vuonna 2023 foorumin jäseniltä aloitettiin keräämään palautetta foorumin verkkotapaamisissa suoraan. Saamamme palautteen perusteella jäsenet ovat tyytyväisiä foorumin tapaamisten aiheisiin ja nämä ovat vastanneet odotuksia. Erityisesti jäsenten toivoma ajankohtaisuus saa kiitosta.

Kesäkuun tapaamisessa käsittelyssä olivat Maanmittauslaitoksen Karttapaikan avoimet aineistot sekä Väyläviraston Digiroadin ajankohtaisia asioita:

Esitykset vastasivat kysymyksiin, joita olin etukäteen miettinyt.” – jäsenpalaute

”Uutena alan ihmisenä on todella kivaa, että käydään ns. perusjuttuja kuten Digiroadia perusteellisemmin läpi. Näitä juttuja ei koulussa käydä ja työkaveritkaan ei ole juurikaan perehdyttänyt näihin.” – jäsenpalaute

Koordinaatioryhmä ja Maamittauslaitos kuuntelee jatkossakin herkällä korvalla kunnilta tullutta palautetta.

Sinä kunnan paikkatietoasiantuntija tai kunnassasi paikkatietoasioiden kanssa työskentelevä! Paikkatietojen kuntafoorumin jäseneksi voi ilmoittautua täältä!

Paikkatieto

Uusimmat uutiset ja artikkelit