Hyppää pääsisältöön

Tietosuoja on meille tärkeää – aloitamme asiakkaiden auditoinnit

Maanmittauslaitoksen kiinteistö- ja huoneistotiedot ovat tärkeitä monille ammattitoimijoille. Esimerkiksi kiinteistö- ja asuntokaupassa tarvitaan luotettavia rekisteritietoja, jotka ovat saatavilla Maanmittauslaitokselta mm. teknisten rajapintojen kautta.

Asiakas Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.
Kuva:
Julia Hautojärvi

Maanmittauslaitoksen rekisterit sisältävät myös henkilötietoja. Sen vuoksi jokainen säännöllisesti huoneisto- ja kiinteistötietoja käyttävä organisaatio tarvitsee tietoluvan, jossa yksilöidään tietojen käyttötarkoitus. Tietoluvassa organisaatiot sitoutuvat myös tietojen suojaukseen ja tietoturvasta huolehtimiseen. 

Aloitamme auditoinnit keväällä 2022

Tietojen sujuva käyttö Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluista edellyttää, että tietosuoja ja tietoturva ovat kunnossa. Jokainen kiinteistön ja huoneiston omistaja luottaa siihen, että hänen tietojaan käsitellään aina asianmukaisesti. 

Kevään 2022 aikana auditoimme n. 20 organisaatiota, jotka käyttävät Kiinteistötietojen kyselypalvelua (REST). Auditoinneilla tarkastamme, että käyttäjien tietosuojan ja tietoturvan vaatimukset toteutuvat organisaatiossa. Toteutamme auditoinnit kyselytutkimuksena, jonka perusteella harkitsemme paikan päällä tapahtuvien auditointien tarpeellisuutta. 

Auditointi vaatii vaivannäköä jokaiselta auditoitavalta, ja kiitämme siitä jo etukäteen. Näin pidämme yhdessä huolta henkilötietojen suojasta.

Maanmittauslaitos
Palvelut
Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit