Hoppa till huvudinnehåll

Dataskydd är viktigt för oss – vi inleder revisioner av kunder

Uppgifter om fastigheter och aktielägenheter som administreras av Lantmäteriverket är viktiga för många yrkesaktörer. Till exempel vid fastighets- och bostadsköp behöver man tillförlitliga registeruppgifter som är tillgängliga vid Lantmäteriverket bland annat via de så kallade tekniska gränssnitten.

Kunden bläddrar Lantmäteriverkets webbplats.
Bild:
Julia Hautojärvi

Lantmäteriverkets register innehåller även personuppgifter. Därför behöver varje organisation som regelbundet använder uppgifter om aktielägenheter och fastigheter ett dataanvändningstillstånd, där uppgifternas användningssyfte har specificerats. Dataanvändningstillståndet innebär att organisationerna även förbinder sig till att skydda uppgifterna och sörja för datasäkerheten. 

Vi inleder revisionerna våren 2022

För att uppgifter ska kunna användas smidigt via Lantmäteriverkets gränssnittstjänster måste dataskyddet och datasäkerheten vara ändamålsenliga. Varje ägare till en fastighet eller aktielägenhet litar på att uppgifterna om hen alltid behandlas korrekt. 

Under våren 2022 kommer vi att kvalitetsrevidera ungefär 20 organisationer som använder Söktjänsten för fastighetsuppgifter (REST). Genom revisioner kontrollerar vi att kraven på dataskydd och datasäkerhet uppfylls i organisationerna. Vi genomför revisionerna som en enkätundersökning, och utifrån enkätresultaten överväger vi behovet av revisioner på plats. 

Revisionerna medför besvär för varje organisation som är föremål för revision, och vi vill tacka för allt besvär i förväg. På så sätt kan vi tillsammans se till att personuppgifterna är skyddade.

Lantmäteriverket
Tjänster
Samhällsansvar

Nyheter och artiklar