Hyppää pääsisältöön

Tilusjärjestelyissä Etelä-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla lakkautetaan 24 tasoristeystä − samalla parannetaan viljelijöiden tilannetta

Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen Ylistarossa ja Uudenmaan Loviisassa lakkautettiin vuodenvaihteessa yhteensä 24 tasoristeystä tilusjärjestelyiden yhteydessä. Tasoristeysten poistaminen parantaa liikenneturvallisuutta alueella.

Kuvassa on tasoristeys, jonka takana on peltoa.
Kuva:
Väylävirasto

Ylistarossa poistettiin viisi tasoristeystä

Ylistarossa poistettiin Väyläviraston toimesta yhteensä viisi rautatien tasoristeystä vuosien 2020−2021 aikana. Päätökset tasoristeysten poistoista tehtiin hanketilusjärjestelyssä, jossa tehtiin myös peltojen vaihtoja. 

− Vaihdoilla vähennettiin liikennettä tasoristeyksissä ja valtatiellä. Maatalousliikennöinnin vähentyminen parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta, Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööri Joona-Mikko Salo kertoo.

Poistetut tasoristeykset sijaitsivat yksityisteillä. Neljän tasoristeyksen yhteyteen tehtiin korvaava tie, jonne liikenne johdettiin. Yhden tasoristeyksen liikennetarve poistui muulla tavoin.

Väylävirasto korvasi maanomistajille matkojen pidentymisestä aiheutuneen kiertohaitan ja uusien teiden alle jääneen maapohjan. Maanomistajien mielipiteitä kuunneltiin korvaavien tielinjausten suunnittelussa.

Ylistaron hanketilusjärjestely aloitettiin Väyläviraston hakemuksesta vuonna 2015. Hankkeen tavoitteena oli vähentää maatalousliikennettä valtatiellä ja alueen rautatien tasoristeyksissä. 

−Tilusjärjestelyjen avulla vähennetään ja jopa poistetaan rautatien ylitystarpeita lisäämättä kuitenkaan samalla hidasta maatalousliikennettä vilkkaasti liikennöidyllä maantieverkolla. Näin saavutetaan minimihaitoilla maksimihyöty liikenneturvallisuuden kannalta. Tilusjärjestelyjen myötä korvaavia yksityistieyhteyksiäkään ei tarvitse juurikaan rakentaa, kertoo Väyläviraston yksikönpäällikkö Antti Castrén.

Loviisan Fyra byarin tilusjärjestelyssä poistuu 19 tasoristeystä

Loviisan Fyra byarin tilusjärjestely on käynnistynyt viljelijöiden aloitteesta ja se toteutetaan tilusjärjestelynä, jonka yhteydessä myös vähennetään tasoristeyksiä. Tilusjärjestelyssä poistuu yhteensä 19 tasoristeystä. Pääosa tasoristeyksistä kävi turhiksi, kun tilusjärjestelyssä peltolohkoja vaihdettiin radan yli ja tehtiin tiejärjestelyjä. 

−Tilusjärjestely kattaa peltoalueita Lahti-Loviisa radan varrella Loviisan kaupungin alueella. Tavoitteena on kasvattaa peltolohkojen kokoa ja vähentää viljelyetäisyyksiä peltoja vaihtamalla. Viljelijöiden lisäksi valtio osallistuu tilusjärjestelyn kustannuksiin, kertoo Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelypäällikkö Kalle Konttinen.

Mikä tilusjärjestely on?

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. 

Lisätietoja

Maanmittauslaitos:

Etelä-Pohjanmaa:
maanmittausinsinööri Joona-Mikko Salo 050-461 8598
tilusjärjestelypäällikkö Ismo Mäki-Valkama 040-016 6320

Uusimaa: 
maanmittausinsinööri Olli Mustonen, 0400-902009, 
tilusjärjestelypäällikkö Kalle Konttinen, 040-5636066

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 

Väylävirasto:

Yksikönpäällikkö Antti Castrén, 0295343430, etunimi.sukunimi@vayla.fi 
 
 

Mediatiedote
Kiinteistöt
Tilusjärjestely

Uusimmat uutiset ja artikkelit