Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuustekoja: Osaamisen kehittämistä ja tiimien yhteistyötä

Maanmittauslaitos on sitoutunut vastuullisuusohjelmassaan edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoden 2027 loppuun mennessä. Ohjelmassa on neljä teemaa: Yhteiskuntaa palveleva tieto, Hyvinvoivat ihmiset, Kestävä ympäristö sekä Vastuullinen toimintatapa ja talous. Tässä uutisessa esitellään ensimmäinen osa Vastuullinen toimintatapa ja talous -teemaan liittyvistä vuoden 2023 vastuullisuusteoista.

""
Kuva:
Arto Arvilahti

Saavutettavuus vaatii osaamista ja työkaluja

Kun digitaalinen palvelu on saavutettavuusvaatimusten mukainen, mahdollisimman moni ihminen voi käyttää sitä vaivattomasti. Digipalvelulain vaatimusten tavoitteena on taata kaikille yhdenvertainen pääsy viranomaisten palveluihin. Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki, ja erityisen tärkeää se on esimerkiksi vammaisille ja ikääntyneille ihmisille. Maanmittauslaitos huomioi saavutettavuuden ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet verkkosivujensa ja muiden digitaalisten palvelujensa viestinnässä, rakenteessa ja teknisessä toteutuksessa.

Keväällä 2023 Maanmittauslaitoksen saavutettavuustiimi toteutti henkilöstölle kyselyn, jossa selvitettiin, miten hyvin saavutettavuusvaatimukset tunnetaan ja osataanko saavutettavia dokumentteja tuottaa. Lisäksi kysyttiin ohjeiden riittävyydestä ja koulutustarpeista.

–  Kyselyyn vastanneiden enemmistö kaipasi lisäoppia saavutettavuudesta ja sen toteuttamisesta käytännössä. Vastaamme tarpeeseen hankkimalla konkreettisen, Maanmittauslaitoksen työntekijöille räätälöidyn videokoulutuksen, johon kaikkien digitaalisissa palveluissamme dokumentteja julkaisevien työntekijöiden on tarkoitus perehtyä, kertoo johtava asiantuntija Kristian Holmén Maanmittauslaitoksesta.

Tulevien kuukausien aikana järjestetään myös tilaisuuksia, joissa koulutuksen käyneet työntekijät voivat esittää kysymyksiä saavutettavuudesta kouluttajalle sekä Maanmittauslaitoksen saavutettavuustiimille. Jatkossa tullaan myös selvittämään uudella kyselyllä, onko osaaminen lisääntynyt ja onko tarvetta jatkokoulutukselle. Lisäksi selvitetään, ovatko käytössä olevat ohjelmistot riittävät dokumenttien saavutettavuuden varmistamiseksi.

Maanmittauslaitoksen tavoitteena on, että kaikilla dokumentteja digitaalisiin palveluihin tuottavilla työntekijöillä on riittävä saavutettavuusosaaminen ja että saavutettavuuden varmistaminen on rutiininomainen osa dokumenttien tuottamista.

Tietosuojaosaaminen turvaa asiakkaiden oikeuksia

Useimmat Maanmittauslaitoksen lakisääteiset tehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, ja lähes kaikki maanmittauslaitoslaiset ovatkin päivittäin tekemisissä henkilötietojen kanssa. Maanmittauslaitoksessa on tehty määrätietoista työtä tietosuojan turvaamiseksi jo vuosien ajan. Nykyisin EU:n tietosuoja-asetus asettaa tarkat vaatimukset henkilötietojen keräämiselle, säilyttämiselle ja hallinnoinnille.

– Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että hänen henkilötietonsa ovat suojassa ulkopuolisilta, että mahdolliset virheet korjataan ja että henkilötietojen käsittely on muutenkin kaikin puolin asianmukaista. On myös tärkeää, että asiakas saa tarvitessaan ohjausta tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksiensa toteuttamiseen, toteaa Maanmittauslaitoksen tietosuojavastaavana toimiva johtava asiantuntija Kristiina Virmajoki.

Tänä vuonna kaikki Maanmittauslaitoksen työntekijät suorittavat tietosuojan perus- ja jatkokurssin verkkokoulutuksena. Tavoitteena on, että jokainen tuntee henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja suojatoimet ja että jokainen osaa myös toimia oikein ja riittävän nopeasti tietoturvaloukkaustapauksissa. Tietosuojaa käsitellään vuoden mittaan myös muissa koulutuksissa. Jatkossa tarkoituksena on lisätä yleisiin koulutuksiin jokaisen omaan työtehtävään liittyvä osuus.

– Oikeanlainen henkilötietojen käsittely sekä hyvä neuvonta ja ohjaus onnistuvat, kun jokaisella työntekijällä on tietosuojan peruskäsitteet ja periaatteet tuoreessa muistissa, Kristiina Virmajoki sanoo.

Vastuullisuus kuuluu kaikille

Tänä vuonna jokainen Maanmittauslaitoksen tiimi sai ensimmäistä kertaa tehtäväkseen valita tulevaisuuskeskustelun yhteydessä oman vastuullisuusteon. Tiimejä kannustettiin valitsemaan yhteishenkeä ja yhteistä hyvää edistävä, konkreettinen ja tiiminsä näköinen vastuullisuusteko. Tavoitteena on tuoda vastuullisuus lähemmäs jokaisen työtä ja työpaikan arkea. Tekojen toteutumista käsitellään kuluvaa vuotta koskevissa arviointikeskusteluissa.

Valittujen vastuullisuustekojen kirjo on laaja. Tiimit ovat esimerkiksi sitoutuneet maastotöiden yhteydessä keräämään roskia ja ilmoittamaan vieraslajihavainnoista, päättäneet perehtyä kestävän kehityksen mukaisiin ohjelmistokehitys- ja testausperiaatteisiin, säästäneet sähköä ja paperia sekä järjestäneet yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Monessa tiimissä on myös päätetty edistää tiedonkulkua tai työhyvinvointia.

– Vastuullisuusteoiksi on valittu työhön liittyviä pieniä ja suurempiakin tekoja. Olennaista on toimeen tarttuminen. Maanmittauslaitoksessa haluamme edistää vastuullisuuttamme, ja se tapahtuu yhdessä tekojen kautta, toteaa Maanmittauslaitoksen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Mirva Kipinoinen.

Syyskuussa järjestettiin Oivaltavin vastuullisuusteko -äänestys, jossa kaikki maanmittauslaitoslaiset saivat antaa äänensä omalle suosikilleen. Äänestyksen voitti tiimi, joka sitoutui pidentämään leasingpuhelimiensa käyttöaikaa sopimuskauden päättyessä. Tiimi palkittiin aineettomalla palkinnolla eli lisärahalla Maanmittauslaitoksen työsuhde-etuna tarjoamaan kulttuuri- ja liikunta- tai hyvinvointietuun.

Lisätietoja

Vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen, 050 467 0911, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Vastuullisuustekoja: Ympäristötavoitteet näkyvät tilusjärjestelyissä ja ennakkohaltuunotoissa

Vastuullisuustekoja: Lisää sähköisiä työkaluja ja vähemmän turhaa tavaraa

Vastuullisuustekoja: Monimuotoista ja yhdenvertaista työelämää edistämässä

Vastuullisuustekoja: Droonit ja avoin lähdekoodi yhteiskuntaa palvelemassa
 

Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit