Hyppää pääsisältöön

Erilaisina yhdessä – lisää monimuotoisuutta työelämään

Työelämässä tarvitaan monimuotoisuutta ja -äänisyyttä. Monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi innovatiivisuuteen ja luovuuteen sekä henkilöstötyytyväisyyteen. Samalla voidaan vastata paremmin myös asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Maanmittauslaitos on vastikään allekirjoittanut monimuotoisuussitoumuksen, ja syksyn aikana valmistuu monimuotoisuuden ja inkluusion edistämissuunnitelma.

""
Kuva:
Maanmittauslaitos

Millainen on monimuotoinen ja inklusiivinen työpaikka?

Monimuotoinen työpaikka muodostuu keskenään erilaisista työntekijöistä. Jokainen meistä kuuluu ominaisuuksiensa ja taustansa perusteella useaan ryhmään esimerkiksi iän, sukupuolen, kielen, etnisen taustan, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautuneisuuden, vammaisuuden, terveydentilan, perhetilanteen tai koulutustaustan perusteella.

Monimuotoisuus itsessään ei vielä tuo tuloksia, vaan sitä on johdettava niin, että myönteisiä vaikutuksia saadaan aikaan. Inklusiivisella työpaikalla kaikki voivat vaikuttaa, tuntea kuuluvansa joukkoon sekä tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Avoimuus moniarvoiselle keskustelulle antaa kaikille mahdollisuuden saada oma ääni kuuluviin. Inkluusio syntyy yhdenvertaisten, erilaisuutta arvostavien ja kaikki huomioon ottavien toimintatapojen kautta.

Monimuotoisuuden ja inkluusion tavoitteet muuttuvat todeksi arkisissa kohtaamisissa. Tavoitteita edistetään niin johtotiimeissä, rekrytointiprosesseissa, asiakaspalvelutilanteissa, viikkopalavereissa kuin kahvipöytäkeskusteluissa. Vastuu monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämisestä kuuluukin kaikille.

Maanmittauslaitos allekirjoitti monimuotoisuussitoumuksen

Monimuotoisuussitoumus on pohjoismaisen yritysvastuuverkoston FIBSin työkalu, jonka allekirjoittaneet organisaatiot sitoutuvat edistämään monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Maanmittauslaitoksen pääjohtajan sijainen, ylijohtaja Petri Korpinen allekirjoitti sitoumuksen 22.9.2022.

Sitoumuksen myötä Maanmittauslaitos lupaa tarjota yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille, tunnistaa ja hyödyntää yksilöllistä osaamista ja tarpeita, johtaa oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia sekä myös viestiä tavoitteistaan ja saavutuksistaan.

– Monimuotoinen ja moniääninen henkilöstömme on rikkaus. Erilaisista taustoista kumpuavat näkemykset, osaaminen ja työn tekemisen tavat ovat tärkeitä sekä toiminnan kehittämisessä että arjen työssä. Meidän on varmistettava, että toimintakulttuurimme on oikeudenmukainen ja että jokainen työntekijämme viihtyy ja kokee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, toteaa Maanmittauslaitoksen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen.

Monimuotoisuussuunnitelmasta vauhtia työhön

Maanmittauslaitokselle tehdään tämän syksyn aikana monimuotoisuuden ja inkluusion edistämissuunnitelma. Työn tavoitteena on selvittää, millä keinoilla monimuotoisuutta ja inkluusiota voidaan edistää osana johtamista, esihenkilötyötä, asiakaspalvelua ja kaikkien maanmittauslaitoslaisten työtä. Samalla kootaan käytännön työkaluja työn tueksi. Näkemyksiä kysytään myös ulkoisilta sidosryhmiltä.

– Monimuotoisen työyhteisön edistäminen on myös arkisen työelämän voimavara. Kannustan kaikkia osallistumaan yhteisen vastuullisteon konkretisointiin ja tarttumaan rohkeasti vaikeaksikin koetun asian avaamiseen, sanoo MATE ry:n pääluottamusmies Ulla Mikkanen Maanmittauslaitoksesta.

”Erilaisina yhdessä” on yksi Maanmittauslaitoksen arvoista. Monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittaminen sekä monimuotoisuuden ja inkluusion edistämissuunnitelman laatiminen ovat Maanmittauslaitoksen tämän vuoden vastuullisuustekoja. Olemme sitoutuneet edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoteen 2027 mennessä.

Lisätietoja

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen, 050 487 1600, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelma Vastuu Maasta
 

Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit