Hyppää pääsisältöön

INSPIRE sujuvoittaa paikkatietojen löytämistä ja käyttöä

Muistatko, miten etsit paikkatietoaineistoja 20 vuotta sitten? Mitä löysit ja missä muodossa? Millaiset käyttöehdot aineistoilla oli? INSPIRE-direktiivin myötä paikkatietojen löytämisestä ja käytöstä on tullut helpompaa ja sujuvampaa.

Teksti: Hanna Horppila

Suomen kartan muotoinen keltainen kuvio, jossa on kuvattu liikennemääriä. Etelä-Suomessa on paksummat viivat kuin pohjoisessa.
Kuva:
Topi Tjukanoff

20 vuotta sitten esimerkiksi suunnittelutoimistossa paikkatietovastaava hankki aineistot kultakin tiedontuottajalta tiedostoina dvd-levyillä, teki tarvittavat formaattimuunnokset ja latasi aineistot yhteiselle verkkolevylle. Suunnittelijat ottivat verkkolevyltä aineistoista kopiot c-asemalle, jotta ohjelmistot jaksoivat prosessoida niitä. Moni muokkasi aineistoa, joten siitä oli lukuisia erilaisia ja eriaikaisia versioita, joita koitettiin hallita tiedostojen nimeämisellä.
 
Samaan aikaan valmisteltiin lainsäädäntöä eurooppalaisesta paikkatietoinfrastruktuurista. INSPIRE-direktiivi tuli voimaan vuonna 2007 ja kansallinen laki paikkatietoinfrastruktuurista kaksi vuotta myöhemmin. 

15 vuotta INSPIREa

Maa- ja metsätalousministeriö teetti talvella 2020/2021 selvityksen INSPIRE-toimeenpanon tilanteesta Suomessa. Raportin perusteella INSPIRE on nopeuttanut standardoitujen rajapintapalveluiden käyttöönottoa ja lisännyt avointen aineistojen määrää sekä saatavuutta. Esimerkiksi Paikkatietoikkunassa, joka on näyteikkuna suomalaiseen paikkatietoon, on jo yli 2 500 karttatasoa, jotka ovat peräisin noin 60 tiedontuottajan rajapintapalveluista. Paikkatietoikkunalla on arkisin yli 3 000 päivittäistä kävijää, jotka käyttävät sitä hyvin monenlaisiin tarkoituksiin työtehtävien hoitamisen tueksi ja vapaa-ajalla.
 
Ilman metadataa aineistoja ja palveluita on vaikea löytää ja tulkita. Suomen INSPIREn mukaisessa hakupalvelussa, Paikkatietohakemistossa, on yli 1 500 julkaistua metatietodokumenttia, ja niitä ylläpitää noin 150 tiedontuottajatahoa. Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden standardinmukainen kuvaaminen olisi tuskin edennyt yhtä paljon ilman INSPIREa. 

INSPIREa on rakennettu yhteistyössä. Teknisiä ohjeita ja tietotuotemäärittelyitä tehtiin organisaatio- ja valtiorajat ylittävissä työryhmissä. Tekijöiden ja sitä kautta organisaatioiden osaaminen kasvoi ja muodostui kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Keskeiset INSPIRE-työkalut Geoportaali, Validaattori ja Luettelopalvelu pohjautuvat avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

Oskari-verkosto on syntynyt INSPIREn myötä. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä ohjaavat lainsäädännön lisäksi monet geoinformatiikan alan standardit ja suositukset. INSPIRE on suurimpia avoimien OGC-standardien käyttäjiä. 

Kansalliset paikkatiedot käytössä

EU-komissio on teettänyt INSPIREsta evaluoinnin, jonka raportti julkaistiin heinäkuussa 2022. Euroopan laajuiset tulokset ovat samansuuntaisia kuin tulokset Suomessa. Vaikka toimeenpanon tila vaihtelee jäsenmaittain, INSPIREn myötä paikkatietoaineistojen ja -palveluiden löydettävyys, saatavuus, saavutettavuus ja yhteentoimivuus ovat kasvaneet lähtötilanteesta. 

Se, mikä monesti uupuu, on toimeenpanon viimeinen vaihe: tietotuotteiden laatiminen ja harmonisointi eurooppalaiseen yhteismitalliseen muotoon. Sen sijaan tietosisällöltään rikkaampien kansallisten paikkatietoaineistojen ja -palveluiden määrä, kuvaaminen, löydettävyys ja käyttö ovat kasvaneet eli INSPIREn keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet.

Ketteryyttä hyvien käytänteiden avulla

Karttavisualisointi havainnollistaa väestömääriä eri puolella kaupunkia.

INSPIREssa lakisääteiset velvoitteet toimeenpannaan teknisten ohjeiden mukaan. Vaikka toimeenpanossa ollaan pitkällä, mikään maa ei ole päässyt maaliin asti johtuen muun muassa teknisestä ylimäärittelystä ja siitä, että tekniikka on kehittynyt 15 vuodessa direktiiviin kirjatusta. 

Evaluointiraportissa ehdotetaan tietotuotemäärittelyiden löyhentämistä, teknologiariippuvuuden vähentämistä ja "as is" -aineistojen arvon tunnustamista. As-is -aineistoilla tarkoitetaan kansallisia, harmonisoimattomia versioita aineistoista.
 
Ohjausmekanismiin on jo tuotu ketteryyttä hyvien käytänteiden avulla. Avoimilla alustoilla (GitHub) kehitettävät ja MIG-kokouksissa (INSPIRE Maintenance and Implementation Group) hyväksyttävät hyvät käytänteet ovat muun muassa vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa INSPIRE-palveluita nykyisten teknisten ohjeiden rinnalla. Yksi jo hyväksytyistä on OGC API Features -verkkopalvelustandardi, jota voidaan käyttää latauspalveluiden toteutukseen nykyisten WFS-palveluiden ja ATOM-syötteiden rinnalla.

Tulevaisuuden INSPIRE

Nopeasti kasvava joukko uudenlaisia lähteitä suoltaa dataa reaaliaikaisesti haastaen julkisen sektorin roolin tiedontuottajana, hallinnoijana ja jakelijana. EU-komission tutkimuskeskus JRC julkaisi viime vuonna vision INSPIREn tulevaisuudesta. Visiossa INSPIRE nähdään tärkeässä roolissa siirryttäessä eurooppalaisiin data-avaruuksiin, jotka mahdollistavat eri sektoreiden datojen yhdistämisen luotettujen toimijoiden kesken. 
 
INSPIRE liittyy dataekosysteemeihin, joissa yhdistetään paikkatietoa muuhun dataan ja hyödynnetään kansallisia "as is" -aineistoja sekä uutta teknologiaa. Tietojen yhdistämistä pilotoidaan Euroopan unionin Connecting Europe Facilityn osarahoittamassa GeoE3-hankkeessa

OGC-standardeihin perustuva GeoE3 keskittyy käyttötapauksiin, jotka osoittavat, kuinka arvokkaita tietoaineistoja ja -palveluita, kuten sää- tai tilastotietoja, voidaan dynaamisesti integroida kansallisten geoportaalien paikkatietoihin, kuten rakennustietoihin. Näin voidaan löytää esimerkiksi aurinkoenergian tuoton kannalta parhaat katot.

Avoimen datan direktiivi ja arvokkaat tietoaineistot

Vuonna 2019 voimaan tullut Avoimen datan direktiivi tukeutuu INSPIREen. EU-komission asetus arvokkaista tietoaineistoista eli tietoaineistoista, joiden uudelleenkäytöllä voi olla merkittäviä yhteiskunnallisia tai talouteen liittyviä hyötyjä, tullee voimaan tämän vuoden loppupuolella. 

Arvokkaiden tietoaineistojen myötä odotetaan helpotusta INSPIREn teknisiin määrittelyihin ja toisaalta selkeyttä käyttöehtoihin tunnettujen lisenssien, kuten Creative Commons (CC) käytön myötä. Näiden odotetaan edistävän entisestään paikkatietojen saatavuutta ja käyttöä päätöksenteossa ja muussa yhteiskunnassa. 


Mikä on INSPIRE-direktiivi?

  • INSPIREn tavoitteena on paikkatietojen sujuva löytäminen ja käyttö.
  • Eri organisaatioiden tuottamat paikkatietoaineistot on kuvattu ja ne ovat paremmin saatavilla paikkatietopalvelujen kautta. 
  • INSPIRE ei edellytä maksuttomuutta tai avoimuutta, mutta myös maksulliset ja käyttöoikeuksin rajatut aineistot tulisi kuvata ja tuoda rajapintapalveluihin.
  • Paikkatietopalvelujen avulla käyttäjä voi katsella, ladata ja muuntaa aineistoja.
  • Eri organisaatioiden paikkatietoaineistoja yhdistelemällä käyttäjä voi luoda kokonaan uusia paikkatietoaineistoja käyttöehtoja noudattaen.
  • INSPIRE-toimeenpanon tuki Suomessa on sijoitettu Maanmittauslaitokseen.
  • EU-komissiolla on jokaisessa jäsenmaassa nimetty kontaktihenkilö. Suomessa hän on Mari Laakso maa- ja metsätalousministeriöstä.
Paikkatieto
Kartat
Yhteentoimivuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit