Hyppää pääsisältöön

Lunastus uuden voimajohdon rakentamiseksi Vaalasta Joroisiin käynnistyy

Vaalasta Joroisiin rakennetaan uusi voimajohto siirtämään enemmän sähköä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid lunastaa maankäyttöoikeuksia 300 kilometrin matkalla lunastusmenettelyn mukaisesti. Maanmittauslaitoksen johtama lunastustoimikunta määrittää täyden korvauksen periaatteella summat, jotka lunastaja Fingrid maksaa alueen maanomistajille.

Piirretty poikkileikkauskuva, jossa voimajohto keskellä, tyhjää molemmin puolin ja puita molemmin puolin kauempana
Voimajohdon ympärille ei saa rakentaa. Reunavyöhykkeellä saa kasvaa puita.

Nyt käynnistyvissä lunastustoimituksissa rekisteröidään Fingridin lunastusluvassa saamat käyttöoikeudet, ja määrätään korvaukset hankkeesta maanomistajille aiheutuneista taloudellisista menetyksistä. Maanmittauslaitos toimii lunastuksessa puolueettomana osapuolena, jotta kaikkien oikeudet toteutuvat lainmukaisesti. Järvilinjaksi kutsutun rakennushankkeen lunastukset on käytännön syistä pilkottu yhdeksäksi lunastustoimitukseksi.

Toimituksessa päätökset tekee lunastustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri. Voimajohdon eteläpäässä toimitusinsinöörinä toimii Juho Häyhä ja pohjoispäässä Vesa Hallikainen.

Valtioneuvosto myönsi joulukuussa Fingrid Oyj:lle lunastusluvan, jolla se voi lunastaa pysyvän käyttöoikeuden 400+110 kilovoltin (kV) voimajohdolle. Fingrid rakennuttaa uuden voimajohdon osittain nykyisten johtojen rinnalle tai niiden paikalle. Sähkönsiirtokyky kasvaa johdon rakentamisen seurauksena.

Voimajohdon reitillä maa ei vaihda omistajaa

Lunastustoimituksessa ei lunasteta maata vaan käyttöoikeuksia, eli oikeus rakentaa uusi voimajohto. Johto rajoittaa mm. puuston kasvattamista ja rakentamista johtoalueella. Hanke sijaitsee Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten kuntien ja kaupunkien alueilla.

Uusi voimajohto rakennetaan nykyisen voimajohdon viereen, paitsi reitin pohjoisosassa. Osassa poistetaan vanha pylväs ja tilalle rakennetaan isompi, jotta se soveltuu suuremman jännitetason kuljettamiseen. Osassa vanha pylväs jää sellaisenaan paikalleen ja viereen rakennetaan uusi, korkeammalla kulkeva voimajohto.

Lunastustoimitukset alkavat helmikuussa

Lunastustoimitusten ensimmäiset kokoukset pidetään seuraavasti:
•    5.2. klo 9 Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä, Iisalmen Luma-keskus
•    6.2. klo 9 Vaala, Vuolijoen Pankkitalo
•    6.2. klo 12 Kajaani, Vuolijoen Pankkitalo
•    7.2. klo 9 Lapinlahti, Lapinlahden kunnantalo
•    7.2. klo 14 Siilinjärvi, Kylpylähotelli Kunnonpaikka
•    8.2. klo 9 Kuopio, Kylpylähotelli Kunnonpaikka
•    8.2. klo 14 Suonenjoki ja Leppävirta, Yrityspuisto Futuria
•    9.2. klo 9 Pieksämäki ja Joroinen, virastotalo Kanttila

Alueilta kiinteistön omistavat henkilöt sekä muut asianosaiset ovat saaneet kutsun henkilökohtaisesti. Lisäksi kokouksista on julkaistu kuulutukset.

Kokouksessa päätetään muun muassa tilusten haltuunotosta, jonka jälkeen lunastaja saa aloittaa rakennustyöt.

Korvauskysymykset ratkaistaan pääsääntöisesti rakentamisen valmistuttua, kun lopulliset menetykset ovat tiedossa. Arviolta tämä tapahtuu vuosina 2027–2028. Maanomistajalla on kuitenkin oikeus vaatia lunastettavasta omaisuudesta ennakkokorvausta. Ennakkokorvausta voidaan maksaa enintään 75 % lunastuskorvauksen arvioidusta määrästä. Jos ennakkokorvausta ei vaadi, korvaukset käsitellään johdon valmistuttua, jolloin lunastajan on maksettava korvauksille 6 prosentin vuotuinen korko haltuunottopäivästä lukien.

Lunastetusta omaisuudesta maksetaan täysi korvaus

Lunastuskorvausten perusteet ovat tarkasti laissa säädetty. Lunastuslain mukaan maanomistajan kuuluu saada kaikista taloudellisista menetyksistään täysi korvaus. Korvaukset määrätään pääsääntöisesti myös ilman vaatimusta. Koska lunastustoimikunta ei voi aina tietää kaikkia menetyksiä, voivat asianosaiset esittää myös omat korvausvaatimuksensa.

– Tässä lunastuksessa, kuten kaikissa vastaavissa tilanteissa, lunastaja maksaa lunastamastaan käyttöoikeudesta maanomistajalle korvauksen, joka perustuu käypään hintatasoon, kertoo lunastuksista vastaava johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitoksesta.

– Arvioimme markkinahinnan useista lähteistä. Seuraamme tarkasti kiinteistömarkkinoita ja markkinahintojen muutoksia sekä maaoikeuden ja korkeimman oikeuden lunastuskorvauksia koskevia ratkaisuja, Asmundela sanoo.

Lunastuksen tarkoitus on mahdollistaa yhteiskunnan tarpeiden toteuttaminen, vaikkei maanomistaja olisi halukas sallimaan johtojen sijoittamista mailleen.

Lue lisää

Lisätietoja

Lunastuksista yleisesti:
johtaja Mauri Asmundela, p. 040 576 8944

Lunastustoimituksista välillä Vaala-Iisalmi:
Lunastustoimikunnan puheenjohtaja, toimitusinsinööri Vesa Hallikainen, p. 0400 719 025 (tavoitettavissa 26.1. alkaen)

Lunastustoimituksista välillä Lapinlahti-Joroinen:
Lunastustoimikunnan puheenjohtaja, toimitusinsinööri Juho Häyhä, p. 040 190 9857

Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lunastustoimitus
Mediatiedote
Kiinteistöt

Uusimmat uutiset ja artikkelit