Hyppää pääsisältöön

Mitä vihreä siirtymä tarkoittaa Maanmittauslaitoksen toimissa?

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Maanmittauslaitoksen tuottamilla tiedoilla ja palveluilla on suuri merkitys vihreän siirtymän vauhdittamisessa.

Arvo Kokkonen hymyilee ja katsoo kameraan.
Kuva:
Ilona Savola

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa on tavoitteena, että Suomi on maailman kärkimaa vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä sekä muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa.

Vihreä siirtymä on yksi pilari Suomen kestävän kasvun elpymis- ja palautumissuunnitelmassa. Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa ratkaisuja, joilla vähennetään päästöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä.

Vihreän siirtymän hankkeita ja toimenpiteitä ovat muun muassa puhdas energiantuotanto, teollisuuden kiertotalousratkaisut, uudet teknologiat, palvelut ja toimintamallit, sähköisen liikenteen tukeminen sekä luontopohjaiset ratkaisut, kuten esimerkiksi peltojen käyttö Itämeren kuormituksen vähentämisessä.

Mikä on Maanmittauslaitoksen rooli vihreässä siirtymässä?

Puhdas energiantuotanto pohjautuu todennettuun luotettavaan paikkatietoon: missä, mistä, minne, mitä? Tarve kohdistuu niin korkeustietoihin kuin maanpinnan sijaintietoon. Sijainnin optimointi on kustannustehokkuuskysymys. Sijainnilla on tässä ekosysteemissä keskeinen merkitys, olipa kysymys sitten tuulesta, auringon säteilystä, vesivoimasta tai bioenergiasta. Sijaintitietoa tarvitaan myös teollisuuden kiertotalousratkaisuissa.

Teknologinen kehitys vaatii uutta tutkimustietoa. Perustutkimuksen ja elinkeinoelämän välisen sillan rakentaminen korostuu. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkimuksella, yhdessä muiden tutkimuslaitoksen kanssa, on keskeinen merkitys. Keskustelu Suomen tutkimus- ja kehitysrahoituksen tasosta (4 % bkt:sta) on nyt saavuttamassa yhteisen ymmärryksen.

Älyliikenne vaatii entistä tarkempaa tietoa maastosta. Jotta uusien liikennepalvelujen toteuttaminen olisi mahdollista, toiminnan pohjaksi tulee saada tarkempaa referenssitietoa eli taso- ja korkeuskoordinaattitietoa painovoiman ohella.

Luontopohjaiset ratkaisut liittyvät maankäyttöön. Niiden löytäminen vaatii maankäyttötapojen kehittämistä esimerkiksi tilusjärjestelyillä tai suojelualueiden muodostamisella. Välineet ovat Maanmittauslaitoksella olemassa. Nämä kaikki on nyt saatettava laajemmin käyttöön vihreän siirtymän toimissa.

Muutos ei tapahdu itsestään

Vihreä siirtymä on kunnianhimoinen poliittinen tavoite, jossa luodaan paremman elämän edellytyksiä.  Maanmittauslaitoksen tuottamilla tiedoilla ja palveluilla on suuri merkitys näiden kehittämisprosessien toimeenpanossa.

Hyvin rajoitetullakin resurssien uudelleen kohdentamisella tai lisäyksellä, esimerkiksi edellä mainitsemiini perusasioiden välttämättömään vahvistamiseen, edistetään merkittävästi vihreän siirtymän tavoitteiden toteutumista. Itsestään tämä ei kiihdy ja tapahdu. Tekemiseen tarvitaan osaavaa asiantuntijatyötä. Osaajia meillä on.

Arvo Kokkonen

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksen pääjohtaja.

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittauslaitos
Vastuullisuus
Paikkatieto

Uusimmat blogit