Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuustekoja: Hyvinvoivat ihmiset

Maanmittauslaitos on sitoutunut vastuullisuusohjelmassaan edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoteen 2027 mennessä. Ohjelmassa on neljä teemaa: Yhteiskuntaa palveleva tieto, Hyvinvoivat ihmiset, Kestävä ympäristö sekä Vastuullinen toimintatapa ja talous. Hyvinvoivat ihmiset -teemaan liittyen Maanmittauslaitos edistää tänä vuonna tässä uutisessa esiteltyjä vastuullisuustekoja.

""

Monimuotoisuuden ja osallisuuden edistäminen käyntiin

Maanmittauslaitos haluaa edistää ihmisten monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Yksi Maanmittauslaitoksen arvoista on erilaisina yhdessä. Viranomaisena Maanmittauslaitoksella on velvollisuus taata myös asiakkaiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu.

Monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämistyö on vielä alkumetreillä. Tänä vuonna Maanmittauslaitos työstää suunnitelman, joka sisältää tavoitteita ja käytännön työkaluja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi sekä mittareita työn etenemisen arvioimiseksi. Suunnitelmasta siirrytään käytäntöön uusilla vastuullisuusteoilla ensi vuodesta alkaen.

– Haluamme tuoda monimuotoisuuden ja osallisuuden osaksi johtamista, esihenkilötyötä, asiakaspalvelua ja maanmittauslaitoslaisten työtä. Olemme suuri työyhteisö, jonka moninaisuus on suuri rikkaus. Sanoilla ja teoilla on vaikutus yhteenkuuluvuuden tunteeseemme ja siihen, kuinka nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi meistä kukin kokee tulevansa omana itsenään, kertoo viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen.

Maanmittauslaitos tulee tänä vuonna allekirjoittamaan myös FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen. Siten Maanmittauslaitos sitoutuu myös julkisesti kehittämään monimuotoisuuden johtamista ja palvelukäytäntöjä sekä edistämään työyhteisön monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Eroon sukupuolivärittyneistä nimikkeistä

Maanmittauslaitos haluaa edistää sukupuolten tasa-arvoa myös käytetyssä kielessä. Tästä yksi esimerkki on käytössä olevat tehtävänimikkeet. 

– Sanavalinnat vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten nykyiset ja tulevat työntekijämme näkevät mahdollisuutensa työelämässä. Emme halua lokeroida tehtäviä miesten ja naisten töihin emmekä jäädä kiinni vanhahtaviin, esimerkiksi tehtävien vaativuudesta vääriä mielikuvia synnyttäviin nimikkeisiin. Nimikkeiden kautta voimme osoittaa, että avoimet työpaikkamme ovat avoimia kaikille kiinnostuneille työnhakijoille sukupuolesta riippumatta, sanoo henkilöstöjohtaja Johanna Snellman

– Aloitimme nimikeuudistuksen jo aikaisemmin osassa Maanmittauslaitosta ja tänä syksynä jatkamme muutoksen loppuun. Luovumme muun muassa lopuistakin lakimies- ja sihteeripäätteisistä nimikkeistä. Olemme myös jo ottaneet käyttöön esihenkilö-nimikkeen esimiehen sijaan ja nykyään käytämme sitä jo melko sujuvasti, Johanna Snellman jatkaa.  

Uusia virtuaalisia työkaluja digitaalisen työympäristön kehittämiseksi 

Digitaalisen työympäristön ohjelman tavoitteena on, että Maanmittauslaitos ottaa koko organisaation laajuisesti käyttöön uusia digitaalisia työkaluja ja työtapoja, joilla arki ja yhteinen tekeminen helpottuvat. Uudistusta ohjaa modernin työn visio, jonka keskiössä ovat paikasta ja ajasta riippumaton työskentely sekä tiedonjaon ja yhteistyön sujuminen.

Muutos pyritään tekemään henkilöstölle mahdollisimman helpoksi. Muutoksessa auttavat digikavereina toimivat työntekijät, joita on ilmoittautunut mukaan eri yksiköistä ja toimipaikoista kaikkiaan 130. Digikaverit tukevat uusien työskentelytapojen ja työkalujen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

– Uuden intranetin myötä digikaverit saivat myös oman Yammer-yhteisön, jonne maanmittauslaitoslaiset voivat kirjata oman kysymyksensä ja saada helposti apua verkostolta. Lisäksi digikavereista koostuva Uutiskaverit-porukka kirjoittaa aktiivisesti intrassa julkaistavaa suosittua Digikaveri vinkkaa -blogisarjaa, kertoo digikaveriverkoston vetäjä, it-asiantuntija Nina Wallenius

Henkilöstölle on järjestetty paljon koulutuksia, joista osa on toteutettu myös ruotsin- ja englanninkielisinä. Tallenteet on tekstitetty saavutettavuusvaatimusten mukaisesti kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tällä hetkellä koulutusvideoita pilkotaan pienempiin osiin, jotta asiat olisi helppo löytää pitkästä koulutuksesta. Digikavereiden tuki täydentää koulutuksista saatua osaamista.

Työyhteisöviestinnän kehittämissuunnitelma yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen tueksi

Maanmittauslaitoksessa pyritään sisäisesti avoimeen, ajantasaiseen ja osallistavaan vuorovaikutukseen organisaation joka tasolla ja alueella. Työyhteisöviestinnällä kasvatetaan työhyvinvointia ja sen avulla sitoudutaan työyhteisöön ja koetaan yhteenkuuluvuutta. Työyhteisön viestintä ja vuorovaikutus on kaksisuuntaista. Päivittäisessä työssä kuunnellaan ja keskustellaan toisia kunnioittaen ja eri mielipiteitä arvostaen.

– Keväällä julkaistu intranet oli yksi iso askel kohti yhteisöllisempää ja vuorovaikutuksellisempaa työyhteisöviestintää. Muun muassa Yammerin käyttöönotto yhteisenä keskustelualustana ja Tiimiesittely-juttusarjan lanseeraus ovat esimerkkejä konkreettisista toimista, viestintäasiantuntija Mari Lahti sanoo.

Keväällä ja kesällä on tehty myös työyhteisöviestinnän nykytila-analyysiä, jonka pohjalta luodaan työyhteisöviestinnän kehittämissuunnitelma. 

–  Nyt jo on tiedossa ainakin yksi uusi syksyllä lanseerattava juttusarja. Muut suunnitelmat tarkentuvat vielä työn edetessä, Mari Lahti kertoo. 

Lisätietoja

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen, 050 487 1600

Vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen, 050 467 0911

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelma

Vastuullisuustekoja: Yhteiskuntaa palveleva tieto 
 

Vastuullisuus
Maanmittauslaitos

Uusimmat uutiset ja artikkelit