Hyppää pääsisältöön

Avoimiin maastotietotuotteisiin muutoksia toukokuussa

Maanmittauslaitoksen avoimiin maastotietotuotteisiin lisätään toukokuussa 2022 satamia, pikaraitioteitä sekä Väyläviraston merenkulun turvalaitteita ja vesiväyliä.   

Merenkulun turvalaitteet ja vesiväylät olivat mukana Maanmittauslaitoksen maastotiedoissa ennen vuotta 2012. Suuri osa niistä jouduttiin kuitenkin poistamaan näkyvistä maastotietojen avaamisen yhteydessä, koska Liikenneviraston avoimen aineiston lisenssi ei ollut yhteensopiva Maanmittauslaitoksen käyttämän Nimeä CC 4.0 -lisenssin kanssa.   

Nykyisin Liikenneviraston seuraaja Väylävirasto jakaa turvalaitteet ja vesiväylät yhteensopivalla avoimella lisenssillä, joten ne voidaan palauttaa myös avoimiin maastotietotuotteisiin.   

Merenkulun turvalaitteiden ja vesiväylien lisäykset on tehty maastotietokannan GeoPackage-versioon 4.5.2022 ja MTKGML-versioon sekä maastokarttarasteriin 7.5.2022. Myöhemmin toukokuun aikana ne tulevat mukaan myös Shapefile- ja Mapinfo-versioihin sekä Maastotietokannan kyselypalveluun (OGC API Features).   

Entisen Liikenneviraston syvyysaineistot, jotka myös poistuivat Maanmittauslaitoksen avoimista tuotteista vuonna 2012, kuuluvat nykyään Traficomin vastuulle. Niiden lisenssi ei mahdollista aineiston jakamista osana avoimia maastotietotuotteita, joten jatkossakin Maanmittauslaitoksen avoimissa tuotteissa on vain Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa syvyystietoa.

Maanmittauslaitoksen maastotietotuotteita ja karttoja ei tule käyttää navigointiin, vaan vesillä liikkuessa on käytettävä asianmukaista merikarttaa. Lisätietoja merikartoista löytyy Traficomin verkkosivuilta.  

Merenkulun turvalaitteita maastokartalla.
Esimerkki merenkulun turvalaitteista ja vesiväylistä (maastokarttarasteri).

 

Satamat ja pikaraitiotiet mukaan jo nyt 

Satamat ja pikaraitiotiet ovat osa uutta tiedonkeruuta, jota on tehty Kansallisen maastotietokannan (KMTK) tietomallien mukaisesti. KMTK-tietomallien mukaista aineistoa tulee laajemmin saataville vasta vuodesta 2024 eteenpäin, kun uusi maastotietojen tuotantojärjestelmä otetaan käyttöön. Maanmittauslaitos päätti kuitenkin ottaa satamat ja pikaraitiotiet mukaan jo nykyisiin maastotietotuotteisiin. Lisäykset toteutetaan toukokuun 2022 aikana.  

Pikaraitiotiet kuvataan maastokartoilla rautatietä muistuttavalla viivasymbolilla ja satamat varastoalueen täyttövärillä, mutta ilman varastoalueen #-symboleita. Pikaraitiotiet tulevat mukaan myös taustakarttaan ja selkokarttaan.  

Satamista maastotietokantaan on tallennettu merkittävimmät ulkomaanliikenteen tavara- ja matkustajasatamat. Alueet on rajattu satamatoimintojen mukaan ja autoliikennealueet on erotettu satama-alueesta. Aiemmin satamia ei ollut rajattu erikseen maastotietokannassa, vaan niitä on kuvattu osittain esimerkiksi varastoalueina ja osittain luokittelemattomana taustana.  

Uusimmat palvelutiedotteet