Hoppa till huvudinnehåll

Förändringar i öppna terrängdataprodukter i maj

I maj 2022 läggs hamnar, snabbspårvägar samt Trafikledsverkets säkerhetsanordningar för sjöfart och farleder till Lantmäteriverkets öppna terrängdataprodukter.   

Säkerhetsanordningarna för sjöfart och farlederna ingick i Lantmäteriverkets terrängdata före år 2012. En stor del av dem var man dock tvungen att avlägsna ur vyerna när terrängdata gjordes fritt tillgängliga, eftersom Trafikverkets licens för öppna material inte var kompatibel med licensen Erkännande CC 4.0 som Lantmäteriverket använde.   

Idag tillhandahåller Trafikverkets efterträdare Trafikledsverket säkerhetsanordningarna för sjöfart och farlederna med en kompatibel öppen licens, vilket innebär att de också kan återinföras i de öppna terrängdataprodukterna.   

Säkerhetsanordningarna för sjöfart och farlederna har förts in i GeoPackage-versionen av terrängdatabasen den 4 maj 2022 och i MTKGML-versionen samt i terrängkartsrastren den 7 maj 2022. Senare under maj kommer de även att föras in i Shapefile- och Mapinfo-versionerna samt i söktjänsten för terrängdatabasen (OGC API Features, på finska).   

Nuförtiden är det Traficom som ansvarar för de material av vattendjupuppgifter som tillhandahölls av före detta Trafikverket och även avlägsnades från Lantmäteriverkets öppna produkter år 2012. Licensen för dessa material gör det inte möjligt att dela materialen som en del av de öppna terrängdataprodukterna, därför innehåller Lantmäteriverkets öppna produkter även framöver endast vattendjupinformation som producerats av Finlands miljöcentral.

Lantmäteriverkets terrängdataprodukter och kartor ska inte användas för navigering, utan ett lämpligt sjökort ska användas när man rör sig till sjöss. Mer information om sjökort finns på Traficoms webbplats.  
  

Merenkulun turvalaitteita maastokartalla.

 

Hamnar och snabbspårvägar inkluderas redan nu 

Hamnar och snabbspårvägar ingår i den nya datainsamlingen enligt datamodellerna i den nationella terrängdatabasen (KMTK). Materialet enligt KMTK-datamodellerna blir mer allmänt tillgängligt först från och med 2024 när det nya produktionssystemet för terrängdata tas i bruk. Lantmäteriverket beslöt dock att ta med hamnar och snabbspårvägar redan i befintliga terrängdataprodukter. Tilläggen kommer att genomföras under maj 2022.  

Snabbspårvägar anges på terrängkartorna med en linjesymbol som liknar en järnväg och hamnar med fyllnadsfärgen för lagerområden, men utan #-symbolerna för lagerområden. Snabbspårvägar inkluderas även i bakgrundskartan och den lättlästa kartan.  

Av hamnarna har de viktigaste gods- och passagerarhamnarna inom utrikestrafiken förts in i terrängdatabasen. Områdena har avgränsats enligt hamnverksamhet och områdena med biltrafik har skilts från hamnområden. Tidigare hade hamnarna inte separata gränser i terrängdatabasen, utan de har delvis angetts som till exempel lagerområden och delvis som oklassificerad bakgrund. 

Senaste servicemeddelanden