Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristö

Tämä saavutettavuusseloste koskee peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 14.8.2023.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 3.6.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Kaikkia kuvakkeita ei ole varustettu tekstivastineella. WCAG 1.1.1
 • Sivustolla on kenttiä, joita näytönlukija ei välttämättä osaa kuvailla riittävän selkeästi käyttäjälle, esimerkiksi ryhmittelemättömiä valintapainikkeita ja puuttuvia kentän nimiä. WCAG 1.3.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Ohjeissa on vältetty pääsääntöisesti aistinvaraista kuvausta paria kohtaa lukuun ottamatta. WCAG 1.3.3
 • Sivustolla on käyttäjätietojen keräämiseen tarkoitettuja kenttiä, joiden tarkoitusta ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 1.3.5
 • Sivustolla on jonkin verran tekstiä, joka ei erotu riittävän hyvin taustasta. WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.6
 • Käyttäjän voi olla haastavaa vaihtaa tekstin ja taustan väri mieleisikseen joillakin selaimilla. WCAG 1.4.8
 • Paikoitellen tekstin rivinväli voi olla liian tiivistä. WCAG 1.4.8
 • Mobiiliselaimilla osa sisällöstä saattaa jäädä piiloon tai mennä päällekkäin. WCAG 1.4.10
 • INSPIRE-validointipalvelussa käytetyt valintakytkimet eivät erotu taustasta riittävän hyvin. WCAG 1.4.11
 • Kenttäkohtaisia ohjeikkunoita voi olla vaikea hallita hiirellä. WCAG 1.4.13

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Käyttäjä ei voi säätää istunnon aikarajaa eikä istunnon katkeamisesta varoiteta etukäteen. WCAG 2.2.1
 • Laatuvahdissa ja Tallennuspalvelussa on automaattisesti päivittyvä raporttilistaus, jonka päivitysväliä käyttäjä ei voi säätää. WCAG 2.2.2, WCAG 2.2.4
 • Näppäimistökohdistus toimii osittain epäloogisesti INSPIRE-validointipalvelussa, esimerkiksi testiajon käynnistävä painike ilmestyy näppäimistökohdistusta edeltävään kohtaan sivulla. WCAG 2.4.3

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Jos käyttäjä on täyttämässä lomaketta istunnon katkeamisen aikaan, sivusto ei muista syötteitä uudelleenkirjautumisen jälkeen. WCAG 2.2.5
 • Näppäimistön avulla ei voi ohittaa ylävalikkoa helposti. WCAG 2.4.1
 • Sivuotsikoissa ei kerrota sivun sisällöstä. WCAG 2.4.2
 • Osa sivuista voi olla vaikea löytää, sillä niihin pääsee vain yhden linkin kautta. WCAG 2.4.5
 • Näppäimistökohdistus on pääsääntöisesti näkyvissä muutamaa elementtiä lukuun ottamatta. WCAG 2.4.7
 • Sivustolla on linkkejä, joiden tarkoitus käy ilmi vain asiayhteydestä. WCAG 2.4.9
 • Sivustolla on muutamia hiirellä aktivoitavia kohteita, joiden koko on liian pieni. WCAG 2.5.5

Ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ongelmat

 • INSPIRE-validointipalvelulle ei ole määritelty kielikoodia, jolloin näytönlukija ei välttämättä osaa lausua tekstejä oikein. Sivuston englanninkielisessä versiossa on paljon tekstiä suomeksi, vaikka kielikoodi on määritelty englanniksi. WCAG 3.1.1
 • INSPIRE-validointipalvelussa voi olla hankala hahmottaa virhetilanteita pelkän näytönlukijan avulla. WCAG 3.3.1
 • Sivustolla on jonkin verran elementtejä, joiden nimilaput eivät ole saavutettavia, esimerkiksi tukipyynnön liitetiedostot ja listausten suodatus- ja sivutuskomponentit. Näytönlukija ei välttämättä osaa lukea kenttäkohtaisia ohjeita. WCAG 3.3.2

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivustolla on jonkin verran linkkejä, joiden avautumisesta uuteen välilehteen ei kerrota käyttäjälle etukäteen. WCAG 3.2.2
 • INSPIRE-validointipalvelusta puuttuvat ylä- ja alavalikko, jotka näytetään muualla sivustolla. WCAG 3.2.3
 • Pakollisia kenttiä ja uudelle välilehdelle avautuvia linkkejä ei ole merkitty johdonmukaisesti. WCAG 3.2.4
 • Jos käyttäjä selaa Laatuvahdissa ja Tallennuspalvelussa näytettävää raporttilistausta, listan kerran minuutissa tapahtuva automaattinen päivitys voi keskeyttää selauksen. WCAG 3.2.5

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Sivuston jotkin elementit eivät ole luettavissa ohjelmallisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi liitetiedostojen ja suodatusvalintojen poistamiseen tarkoitetut painikkeet ja INSPIRE-validointipalvelussa käytetyt valintakytkimet. WCAG 4.1.2

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivustolla käytetty HTML-koodi ei ole kaikilta osin validia. Suurimpia puutteita ovat data-attribuuttien virheelliset nimet ja virheelliset elementtihierarkiat. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllä mainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.12.2023 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.