Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristö

Tämä saavutettavuusseloste koskee peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 13.5.2024.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 3.6.2021 ja sitä on tarkennettu 13.5.2024, jolloin todettiin, että sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Mobiiliselaimilla osa sisällöstä saattaa jäädä piiloon tai mennä päällekkäin. WCAG 1.4.10
 • INSPIRE-validointipalvelussa käytetyt valintakytkimet eivät erotu taustasta riittävän hyvin. WCAG 1.4.11

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Näppäimistökohdistus toimii osittain epäloogisesti INSPIRE-validointipalvelussa, esimerkiksi testiajon käynnistävä painike ilmestyy näppäimistökohdistusta edeltävään kohtaan sivulla. WCAG 2.4.3

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Näppäimistön avulla ei voi ohittaa ylävalikkoa helposti. WCAG 2.4.1
 • Osa sivuista voi olla vaikea löytää, sillä niihin pääsee vain yhden linkin kautta. WCAG 2.4.5
 • Näppäimistökohdistus on pääsääntöisesti näkyvissä muutamaa elementtiä lukuun ottamatta. WCAG 2.4.7
 • Sivustolla on linkkejä, joiden tarkoitus käy ilmi vain asiayhteydestä. WCAG 2.4.9
 • Sivustolla on muutamia hiirellä aktivoitavia kohteita, joiden koko on liian pieni. WCAG 2.5.5

Ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ongelmat

 • INSPIRE-validointipalvelulle ei ole määritelty kielikoodia, jolloin näytönlukija ei välttämättä osaa lausua tekstejä oikein. Sivuston englanninkielisessä versiossa on paljon tekstiä suomeksi, vaikka kielikoodi on määritelty englanniksi. WCAG 3.1.1
 • INSPIRE-validointipalvelussa voi olla hankala hahmottaa virhetilanteita pelkän näytönlukijan avulla. WCAG 3.3.1

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • INSPIRE-validointipalvelusta puuttuvat ylä- ja alavalikko, jotka näytetään muualla sivustolla. WCAG 3.2.3

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Sivuston jotkin elementit eivät ole luettavissa ohjelmallisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi liitetiedostojen ja suodatusvalintojen poistamiseen tarkoitetut painikkeet ja INSPIRE-validointipalvelussa käytetyt valintakytkimet. WCAG 4.1.2

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivustolla käytetty HTML-koodi ei ole kaikilta osin validia. Suurimpia puutteita ovat data-attribuuttien virheelliset nimet ja virheelliset elementtihierarkiat. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllä mainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.12.2024 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.