Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen 14 uutta vastuullisuustekoa vuodelle 2023

Maanmittauslaitos on valinnut 14 vastuullisuustekoa edistettäväksi vuonna 2023. Vastuullisuusteot ovat konkreettisia kehittämistoimia, joiden avulla Maanmittauslaitos kasvattaa kädenjälkeään ja pienentää jalanjälkeään yhteiskuntaan ja ympäristöön.

""
Kuva:
Julia Hautojärvi

– Vastuullisuus on osa strategiaamme ja toimintamme ydintä. Vastuullisuustekojen kautta muutamme tavoitteet käytännön toiminnaksi. Nyt alkaa vastuullisuusohjelmamme toinen toteutusvuosi, ja viime vuoden kokemusten pohjalta on hyvä jatkaa pitkäjänteistä ja vaikuttavaa vastuullisuustyötämme. Henkilöstömme on ottanut vastuullisuusohjelman hienosti vastaan, ja ohjelman tavoitteisiin on sitouduttu. Olemme myös saaneet kehittävää palautetta ohjelman toteutuksen aikana, mikä on hyvin arvokasta, kertoo viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen.

Henkilöstö osallistui myös vuoden 2023 vastuullisuustekojen ideointiin. Ehdotuksia vastuullisuusteoiksi kerättiin henkilöstön lisäksi Maanmittauslaitoksen johtotiimeiltä.

– Saimme paljon hyviä ehdotuksia, joista muodostimme tälle vuodelle sopivan, tavoitteellisen ja konkreettisen kokonaisuuden edistämään kaikkia vastuullisuusohjelmamme teemoja. Vastuullisuusteot vievät vastuullisuustyötämme jälleen vähintään 14 askelta eteenpäin ja kohti kokonaistavoitettamme, Maija Ilvonen toteaa.

Maanmittauslaitos on sitoutunut vastuullisuusohjelmassaan edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoden 2027 loppuun mennessä. Ohjelman ensimmäisenä toteutusvuotena 2022 Maanmittauslaitos edisti 16 vastuullisuustekoa, joista osa valmistui vuoden aikana ja osan kehittäminen jatkuu monivuotisena tai pysyvänä toimintana.

Vuoden 2023 vastuullisuusteot

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelma koostuu neljästä teemasta. Vuonna 2023 Yhteiskuntaa palveleva tieto -teeman vastuullisuusteot liittyvät vähäpäästöisen ja autonomisen ilmailun kehittämiseen droonien avulla sekä yhteiskehittämisen edistämiseen uuden avoimen lähdekoodin ratkaisun kautta.

Hyvinvoivat ihmiset -teema pureutuu tänä vuonna erityisesti ihmisten monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen erilaisilla kokeiluilla ja kehittämistoimilla. Lisäksi Maanmittauslaitoksen sisäisiä työkieliä koskeva linjaus viedään käytäntöön.

Kestävä ympäristö -otsikon alla Maamittauslaitos edistää tänä vuonna energiatalouden vihreää siirtymää tuulivoimahankkeissa ja turvaa luonnon monimuotoisuutta tilusjärjestelyissä. Lisäksi Maanmittauslaitos siirtyy kestävämpiin liike-, merkkipäivä- ja messulahjoihin sekä parantaa kartta- ja muiden tulosteiden ympäristövastuullisuutta.

Vastuullinen toimintatapa ja talous -teeman vastuullisuusteot koskevat saavutettavuus- ja tietosuojaosaamista, toimitilojen järkevää käyttöä, IT-palveluhankintojen vastuullisuutta sekä tiimien vastuullisuustekoja. 

Yhteisten vastuullisuustekojen lisäksi jokainen Maanmittauslaitoksen tiimi valitsee tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettavakseen oman vastuullisuustekonsa. Tavoitteena on kehittää yhdessä oman työarjen vastuullisuutta esimerkiksi jakamalla osaamista, kehittämällä toimintatapoja tai tekemällä hyvää muille.

Tuleviin ja jo toteutettuihin vastuullisuustekoihin voi tutustua tarkemmin Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla:
Yhteiskuntaa palveleva tieto
Hyvinvoivat ihmiset
Kestävä ympäristö
Vastuullinen toimintatapa ja talous

Lisätietoja

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen, 050 487 1600

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit