Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets 14 nya insatser för samhällsansvar 2023

Lantmäteriverket har valt 14 insatser för samhällsansvar att främja under 2023. Insatser för samhällsansvar är konkreta utvecklingsåtgärder med vars hjälp Lantmäteriverket ökar sitt handavtryck och minskar sitt fotavtryck på samhälle och miljö.

""
Bild:
Julia Hautojärvi

– Samhällsansvar är en del av vår strategi och ligger i kärnan av vår verksamhet. Genom insatserna för samhällsansvar omsätter vi målen till praktisk verksamhet. Nu börjar det andra genomförandeåret för vårt samhällsansvarsprogram, och med erfarenheterna från i fjol är det gott att fortsätta vårt långsiktiga och effektiva samhällsansvarsarbete. Vår personal har tagit emot samhällsansvarsprogrammet på ett bra sätt och engagerat sig i programmets mål. Vi har också fått utvecklande respons under programmets genomförande, vilket är mycket värdefullt, berättar Maija Ilvonen, chef för kommunikation och samhällsansvar.

Personalen deltog också i brainstormingen av 2023 års insatser för samhällsansvar. Förslag till insatser för samhällsansvar samlades utöver från personalen också in från Lantmäteriverkets ledningsteam.

– Vi fick många bra förslag av vilka vi formade en målinriktad och konkret helhet som passar för detta år, för att främja alla teman i vårt samhällsansvarsprogram. Insatserna för samhällsansvar tar vårt samhällsansvarsarbete åter minst 14 steg framåt och mot vårt helhetsmål, konstaterar Maija Ilvonen.

Lantmäteriverket har i sitt samhällsansvarsprogram förbundit sig till att främja 50 insatser för samhällsansvar fram till slutet av 2027. Under programmets första genomförandeår 2022 främjade Lantmäteriverket 16 insatser för samhällsansvar, av vilka en del blev klara under året och utvecklingen av andra insatser fortsätter som flerårig eller kontinuerlig verksamhet.

Insatserna för samhällsansvar 2023

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram består av fyra teman. År 2023 är insatserna för samhällsansvar inom temat Information som tjänar samhället kopplade till utveckling av utsläppssnål och autonom flygtrafik med hjälp av drönare samt att främja gemensam utveckling genom en ny lösning för öppen källkod.

Temat Välmående människor satsar i år särskilt på främjande av människors mångfald och delaktighet med olika slags försök och utvecklingsåtgärder. Dessutom omsätts riktlinjerna för Lantmäteriverkets interna arbetsspråk i praktiken.

Under rubriken Hållbar miljö främjar Lantmäteriverket i år grön omställning av energisektorn i vindkraftsprojekt och säkerställer naturens mångfald vid ägoregleringar. Dessutom övergår Lantmäteriverket till mer hållbara affärs-, märkesdags- och mässgåvor samt förbättrar miljöansvaret för kart- och andra utskrifter.

Insatserna inom temat Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin gäller tillgänglighets- och dataskyddskunskaper, förståndig användning av lokaler, hållbarhet i anskaffningar av IT-tjänster samt teamens insatser för samhällsansvar. 

Utöver de gemensamma insatserna för samhällsansvar väljer varje team inom Lantmäteriverket i år för första gången en egen insats för samhällsansvar. Målet är att tillsammans utveckla samhällsansvaret i det egna vardagsarbetet genom att till exempel dela kunskap, utveckla arbetssätt eller göra gott åt andra.

Man kan bekanta sig med kommande och redan genomförda insatser för samhällsansvar på Lantmäteriverkets webbplats:
Information som tjänar samhället
Välmående människor
Hållbar miljö
Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin

Mer information

Chef för kommunikation och samhällsansvar Maija Ilvonen, 050 487 1600

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi


 

Samhällsansvar

Nyheter och artiklar