Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar miljö

Orientering på skogen.

Lantmäteriverket arbetar för en hållbar miljö på två plan. För det första strävar vi aktivt efter att minska miljöbelastningen av vår egen verksamhet. För det andra lägger vi också vikt på de möjligheter att främja ett hållbart samhälle som Lantmäteriverkets egna kunskaper och färdigheter ger.

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram innehåller följande mål: 

 1. Vi minskar verksamhetens koldioxidavtryck.
 2. Vi tar fram data och forskningsresultat för att stöda beslutsfattande och utveckling som stävjar klimatförändringen och främjar naturens mångfald.

2024 främjar vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi räknar Lantmäteriverkets koldioxidavtryck och identifierar de viktigaste åtgärderna utgående från det.
 • Vi minskar behovet av att resa och förbättrar produktiviteten genom att utöka användningen av skriftligt förfarande i förrättningar.

2023 främjade vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi förbättrar miljöansvaret gällande multifunktionsenheter, skrivare och plottrar. Vi stöder användningen av digitala arbetsredskap.
 • Vi anskaffar immateriella och ekologiskt hållbara affärs-, mäss- och bemärkelsedagsgåvor.
 • Vid ägoregleringar kartlägger och reserverar vi i pilotprojektet Peltopankki objekt som lämpar sig för att grunda våtmarker och skydda naturens mångfald.
 • Vi genomför förhandsbesittningstagande av tvångsinlösen i vindkraftsprojekt utan fördröjning. Vi snabbar på och främjar för vår del övergången till grön energiekonomi.

2022 främjade vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Genom att utveckla fastighetsstrukturen kan vi minska jord- och skogsbrukets koldioxidavtryck, möjliggöra arbetet för naturens mångfald och öka trafiksäkerheten i området. År 2022 tar vi fram mätkriterier för detta. 
 • Vi tar fram nya forskningsdata som en del av Finlands Akademis flaggskeppsinitiativ UNITE där man strävar efter att diversifiera skogsnäringen, främja skogars hälso- och välfärdseffekter samt trygga naturens mångfald.
 • Vi utreder hur vi kan främja miljöansvaret i vår informationsförvaltning och vilka lösningar vi kan använda för att minska utskrivning. 
 • Vi pilottestar och utreder möjligheten att erbjuda cykelförmånen för hela personalen.
 • Genom konkreta åtgärder främjar vi en långsiktig insats för samhällsansvar, dvs. utvidgar Green Office till Lantmäteriverkets gemensamma miljösystem senast 2024.

Läs mer om samhällsansvarsprogrammet Ansvar för Jorden(pdf), uppdaterat 10.1.2024.

Målet ett mindre koldioxidavtryck

Vid Lantmäteriverket strävar vi aktivt efter att minska den belastning som vår egen verksamhet orsakar miljön i våra lokaler och när vi reser.

Effektivt och hållbart utnyttjande av lokaler har främjats bland annat genom att gynna lokaler för sambruk och iaktta synpunkter för hållbar utveckling i förnyelsen av lokaliteterna. Effektiviteten av lokalutnyttjande har nått en rätt så god nivå. År 2023 var siffran 16,6 m2/årsverke. Ännu under 2016 och 2017 användes kontorsutrymmen 23 m2 per årsverke.

Lantmäteriverket startade också år 2014 ett Green Office-program som genomförs nu vid tolv av Lantmäteriverkets verksamhetsställen. Målet är att utvidga Green Office till Lantmäteriverkets gemensamma miljösystem senast 2024.

Informationen är en del av planeringen av en mer hållbar miljö

Fakta om Jorden är Lantmäteriverkets mission och en hörnsten för verksamheten. Registeruppgifter om fastigheter och aktielägenheter och den geografiska informationen är i nyckelposition. Med hjälp av informationen och de informationstjänster som förädlats utifrån dem kan vi kämpa även för en mer hållbar miljö. Informationen gör att vi bättre förstår vilka fenomen som påverkar den biologiska mångfalden och klimatförändringen. Därigenom kan vi fatta bättre beslut och utveckla nya, hållbarare lösningar.

Forskningsdata från Lantmäteriverket hjälper också beslutsfattare att använda naturresurserna på ett hållbart sätt och att bevara den biologiska mångfalden. 

Läs mer i samhällsansvarsrapporten

I Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport för år 2023 (pdf) kan du läsa mer om hur vi satsar på miljöansvar vid Lantmäteriverket.