Hoppa till huvudinnehåll

Välmående människor

Iloiset ihmiset kahvipöydän ääressä.

Lantmäteriverkets sociala ansvar kommer till uttryck bland annat i omsorgen om den egna personalen och inbegriper till exempel arbetshälsa och arbetssäkerhet, kompetensutveckling och nöjdhet i arbetet. Det sociala ansvaret sträcker sig emellertid också utanför Lantmäteriverkets egen organisation. Vi vill värna om och förbättra frågor beträffande bland annat jämställdhet och likvärdighet. Det gör vi genom att växelverka och utbyta information även med intressentgrupperna.

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram innehåller följande mål: 

 1. Vi sörjer för varandras välmående, nöjdhet och utvecklingsmöjligheter.
 2. Vi främjar mångfalden, jämlikheten och likvärdigheten i vår verksamhetskultur.

2024 främjar vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi provar anonym rekrytering för att bidra till personalens mångfald.
 • Hela personalen genomgår webbutbildningen Samhällsansvar i mitt arbete: Mångfald och delaktighet.

2023 främjade vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi publicerar och tar stegvis i bruk Lantmäteriverkets nya språkriktlinjer.
 • I Geodatacentralen prövar vi nya metoder för att främja mångfald och deltagande hos personalen. Vi delar öppet kunskap och bästa praxis.
 • Vi utför en kartläggning av utgångsläget inom mångfald och delaktighet och väljer våra utvecklingsmål utgående från resultaten.

2022 främjade vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi genomför utvecklingsplanen för arbetsplatskommunikation för att utveckla samhörigheten och växelverkan.
 • Vi tar i bruk nya virtuella verktyg för att utveckla vår digitala arbetsmiljö. Vi vill göra ändringen så lätt som möjligt för personalen – till exempel 130 frivilliga digitalkompisar stöder sina kolleger.
 • Vi för uppdateringen av yrkesbeteckningar framåt. I samband med uppdateringen går vi ifrån könsmarkerade yrkesbeteckningar för att främja jämställdheten.
 • Vi undertecknar FIBS ry:s mångfaldsförbindelse och utarbetar en plan för att främja mångfalden, dvs. diversiteten och inklusionen.

Läs mer om samhällsansvarsprogrammet Ansvar för Jorden (pdf), uppdaterad 10.1.2024.

Lantmäteriverket satsar på arbetstillfredsställelse

Lantmäteriverket är en modern arbetsgivare som satsar på personalens välbefinnande och tillfredsställelse. 

År 2023 låg arbetstillfredsställelsen vid Lantmäteriverket enligt VMBaro-enkäten på totalt 3,9 på skalan 1–5.

Vid Lantmäteriverket är vi särskilt nöjda med möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv. Bakom detta toppresultat ligger Lantmäteriverkets organisationskultur som möjliggör aktivitetsbaserat arbete. Det betyder att man kan arbeta även annanstans än på arbetsplatsen – till exempel hemma. Arbetstiden är mycket flexibel.

Möjligheter för arbetstagarna att utvecklas

Lantmäteriverket sporrar och stöder sin personal till att kontinuerligt utveckla sin kompetens. Detta genomförs bland annat genom ett mentorprogram, uppgifter som utbildare, examensinriktade studier, webbstudier, interna grupputbildningar, personrotation och individuella externa utbildningar. Dessutom behandlas mål och utvecklingsbehov regelbundet med chefen. Målet är att på ett omfattande sätt främja en lärande omvärld och utvecklingen av stödande verksamhetsmodeller vid Lantmäteriverket.

Likabehandling på Lantmäteriverket

Utgångspunkten för Lantmäteriverkets verksamhet är att olika befolkningsgrupper ska ha lika tillgång till Lantmäteriverkets tjänster. Som arbetsgivare månar vi också om likabehandlingen av våra medarbetare. 

Vi främjar likabehandling på följande sätt:

 • Vi arbetar systematiskt för likabehandling
 • Vi följer regelbundet upp hur likabehandling tillgodoses
 • Vi följer lagar och andra verksamhetsprinciper. 

Med hjälp av likabehandlingsplanen upprätthåller och utvecklar Lantmäteriverket likabehandlingen av verkets kunder och andra externa intressentgrupper. 

Likabehandlingsplan för åren 2021–2025 (pdf)

Läs mer i samhällsansvarsrapporten

I Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport för år 2023 (pdf) kan du läsa mer om hur vi satsar på människornas välmående vid Lantmäteriverket.