Hoppa till huvudinnehåll

Information som tjänar samhället

Staden.Lantmäteriverket tryggar jordägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla information om fastigheter och aktielägenheter i sina register samt genom att sörja för registreringen av ägande och inteckningar i dem. Dessutom hanterar Lantmäteriverket terrängdata och framställer kartor, flygbilder och laserskannat material över hela Finland. Lantmäteriverket utför också internationellt forsknings- och sakkunnigarbete inom geografisk information.

Informationen ökar i betydelse

Informationens betydelse har ökat inom planeringen, uppföljningen och ledningen av verksamheten – både vid Lantmäteriverket och mer allmänt i samhället. Det ställer större krav och förväntningar på informationen. Information används som underlag för digitala tjänster och är en central faktor också när det gäller att utveckla till exempel automatiska beslutssystem.

Lantmäteriverket upprätthåller datamaterial som är viktiga för samhället. Att främja sekundärt utnyttjande av information är ett viktigt mål för dataansvaret på Lantmäteriverket. Det innebär att information som produceras av Lantmäteriverket kan utnyttjas i så hög utsträckning som möjligt och innovativt för nya ändamål.

Lantmäteriverkets databokslut

Databokslutet är en del av den ansvarsfulla hanteringen och rapporteringen av information vid Lantmäteriverket. Databokslutet redogör för Lantmäteriverkets centrala principer och förfaranden kring en ansvarsfull och säker behandling och användning av informationen.

Lantmäteriverkets databokslut beskriver hurdan information Lantmäteriverket producerar och underhåller, hur informationen förvaltas och hur den lämnas ut till samhället.

Till Lantmäteriverkets informationshelheter hör uppgifter om fastigheter och lägenheter, uppgifter i anslutning till kartor, geografisk information, arkiverad information och forskningsrön.

Lantmäteriverkets databokslut 2020 (pdf)

Läs mer i samhällsansvarsrapporten

I Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport för år 2020 (pdf) kan du läsa mer om hurdan information Lantmäteriverket producerar som tjänar samhället.