Hoppa till huvudinnehåll

Information som tjänar samhället

VR-glasögon.Lantmäteriverket tryggar jordägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla information om fastigheter och aktielägenheter i sina register samt genom att sörja för registreringen av ägande och inteckningar i dem. Dessutom hanterar Lantmäteriverket terrängdata och framställer kartor, flygbilder och laserskannat material över hela Finland. Lantmäteriverket utför också internationellt forsknings- och sakkunnigarbete inom geografisk information.

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram innehåller följande mål: 

 1. Vi gör data, forskningsresultat och innovationer så vitt tillgängliga som möjligt för andra för utnyttjande och vidareutveckling.
 2. Vi utvecklar vårt datamaterial och våra tjänster i samarbete med kunder och partner.

2024 främjar vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi främjar samanvändningn av geografisk information som samlas in med nya insamlingsmetoder och ny positioneringsutrustning.
 • Vi ökar fördelar som samarbetet medför inom den offentliga förvaltningen och geografisk information genom att i större utsträckning utnyttja lösningar för öppen källkod och genom att aktivt delta i verksamheten inom nätverket för öppen källkod.
 • Vi främjar skyddet av UNESCOs världsarv och vi stöder regional planering av markanvändning genom att utreda om Finlands världsarv kan tilläggas som tema i den nationella terrängdatabasen.

2023 främjade vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi utvecklar effektivare, noggrannare och mer tillförlitliga metoder för lokalisering och navigering med drönare samt för analys av data. Vi agerar som en del av samarbetsnätverket LIFT Future Aerospace Center. Vi främjar övergången till en autonom luftfart med små utsläpp.
 • Vi publicerar Hakuna-biblioteket som öppen källkod. Med lösningen produceras gränssnittstjänster enligt OGC (Open Geospatial Consortion)-standarderna. Vi fortsätter främja gemensam utveckling.

2022 främjade vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi ökar andelen av öppet tillgängliga forskningspublikationer till 75 procent. Detta främjar öppenheten och etiskheten i forskning och vetenskap. 
 • Projekten Mammutti och LaserVesi främjar följande mål på lång sikt: Den grundläggande geografiska information som vi producerar används i samhället till exempel i forskning och som underlag för olika datamaterial.
 • Uppgradering av produktionssystemet för terrängdata förs framåt genom lösningar från öppen källkod. Vi strävar efter gemensam utveckling och delar utvecklingsarbetets resultat enligt praxis för sammanslutningar med öppen källkod.
 • Vi stärker kundorienteringen genom att utvidga insamlingen av kundrespons. Vi utvecklar den kontinuerliga mätningen av kundnöjdheten och tillhörande resultatmål. 

Läs mer om samhällsansvarsprogrammet Ansvar för Jorden (pdf), uppdaterat 10.1.2024.

Lantmäteriverkets databokslut

Databokslutet är en del av den ansvarsfulla hanteringen och rapporteringen av information vid Lantmäteriverket. Databokslutet redogör för Lantmäteriverkets centrala principer och förfaranden kring en ansvarsfull och säker behandling och användning av informationen.

Lantmäteriverkets databokslut beskriver hurdan information Lantmäteriverket producerar och underhåller, hur informationen förvaltas och hur den lämnas ut till samhället.

Till Lantmäteriverkets informationshelheter hör uppgifter om fastigheter och lägenheter, uppgifter i anslutning till kartor, geografisk information, arkiverad information och forskningsrön.

Lantmäteriverkets databokslut

Läs mer i samhällsansvarsrapporten

I Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport för år 2023 (pdf) kan du läsa mer om hurdan information Lantmäteriverket producerar som tjänar samhället.
 

Databokslut

Databokslutet redogör för Lantmäteriverkets centrala principer och förfaranden kring en ansvarsfull och säker behandling och användning av informationen.