Käytä osakehuoneistoa lainan vakuutena

Lainanantaja (yleensä pankki) hakee panttauksen rekisteröintiä, kun osakehuoneistoa käytetään lainan vakuutena. Panttaus merkitään Maanmittauslaitoksen rekisteriin ja se korvaa osakekirjan antamisen pantiksi lainanantajalle.

Jotta panttaus voidaan rekisteröidä, on osakehuoneiston omistusoikeuden oltava sähköisenä merkintänä Maanmittauslaitoksen rekisterissä. Voit tarkistaa joko isännöitsijältä tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, onko taloyhtiösi osakeluettelo jo siirretty huoneistotietojärjestelmään ja omistajamerkintä sähköinen.

Panttauksen rekisteröintiä voi hakea myös omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä. Panttaus voidaan rekisteröidä osakehuoneistoon sen koko arvosta tai euromääräisesti rajoitettuna.

Hakemukseen tarvitaan sen omistajan suostumus, jonka osuutta pantataan. Suostumus annetaan ensisijaisesti Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta haetulla suostumuskoodilla (käytettävissä syksyllä 2019). Suostumus voidaan osoittaa myös esimerkiksi panttaussitoumuksen jäljennöksellä tai muulla selvityksellä, josta ilmenee omistajan suostumus panttaukseen.

Osakehuoneiston panttaus rekisteröidään julkiseen huoneistotietojärjestelmään. Tämän jälkeen panttausmerkintä näkyy osakehuoneistotulosteella.

Näin haet panttauksen rekisteröintiä

  1. Tarkista, että taloyhtiösi osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään.
  2. Tarkista, että huoneistossa on sähköinen omistajamerkintä.
  3. Täytä hakemus osakehuoneiston panttauksen rekisteröimiseksi.
  4. Toimita hakemus ja omistajan suostumus panttauksen rekisteröintiin Maanmittauslaitokselle sähköpostitse tai postitse.

 

Huoneistotietojärjestelmään rekisteröityä panttausmerkintää voidaan muuttaa rahamäärän tai etusijan osalta. Muuna muutoksena voidaan rekisteröidä pantinsaajan nimen tai y-tunnuksen muutos esimerkiksi fuusion tai jakautumisen seurauksena. Panttausmerkintä voidaan myös poistaa kokonaan. Panttausmerkinnän muuttaminen tai poistaminen edellyttää, että panttaus on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään.

Panttausmerkinnän muuttamiseksi tarvitaan sen suostumus, jonka asema heikentyy muutoksen takia. Panttausmerkinnän poistamiseen ei tarvitse liittää suostumusta, kun hakijana on rekisteriin merkitty pantinsaaja. Panttausmerkinnän muuttamista tai poistoa haetaan hakemuksella.

Osakehuoneiston panttaus

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7482101000
Panttauksen kirjaaminen tai muuttaminen
25,00 Ei arvonlisäveroa