Tiina Sarjakoski

Tiina Sarjakoski
Prof.DocentTkD
Forskningsdirektör
Tjänsteledig från tjänsten för forskningschef vid avd. för Geoinformatik och Kartografi 1.9.2012-31.12.2019