Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Geodatacentralen utför innovativ forskning och expertarbete inom geodatabranschen. Det ansedda internationella forskningsinstitutet tillhandahåller tillförlitlig information för samhället.

Utlåtanden och specialisthjälp

Geodatacentralen ger på begäran utlåtanden och specialisthjälp inom sin bransch. Institutet utför också forskning, tyngdkraftsmätningar och kalibreringar av geodetiska instrument på beställning inom branschen.

Expert service

Avdelningar