Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuustekoja: Pyörällä töihin ja tulostin tauolle

Maanmittauslaitos on sitoutunut vastuullisuusohjelmassaan edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoteen 2027 mennessä. Ohjelmassa on neljä teemaa: Yhteiskuntaa palveleva tieto, Hyvinvoivat ihmiset, Kestävä ympäristö sekä Vastuullinen toimintatapa ja talous. Kestävä ympäristö -teemaan liittyen Maanmittauslaitos edistää tänä vuonna esimerkiksi tässä uutisessa esiteltyjä vastuullisuustekoja.

""
Kuva:
Riku Nikkilä

Työsuhdepolkupyörä uutena henkilöstöetuna

Maanmittauslaitos toteutti viime vuonna pilottihankkeen, jossa kymmenen Maanmittauslaitoksen työntekijää kokeili työsuhdepolkupyörää.

Työsuhdepolkupyörä on työnantajan leasing-sopimuksella hankkima polkupyörä, joka on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön sekä työmatkoilla että vapaa-ajalla. Työnantaja pidättää pyörän kustannukset työntekijän palkasta. Työsuhde-etu on ansiotuloverovapaa 1 200 euroon vuodessa. Veroedun myötä työntekijä säästää pyörän hankintakuluissa noin 20–30 %.

– Pilottivaiheen osallistujat suosittelivat työsuhdepolkupyörän hankkimista. Uusi polkupyörä motivoi liikkumaan ja osa ennen autolla tehdyistä matkoista vaihtui pyöräilyyn. Pyöräily myös vaikutti hyvinvointiin liikunnan lisääntyessä, kertoo johtava asiantuntija Jukka Colliander.

Tänä vuonna polkupyöräetu otettiin käyttöön työsuhde-etuna. Etu koskee kaikkia vakituisessa työsuhteessa sekä yli kuuden kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä. Toistaiseksi työsuhdepolkupyörän hankkijaksi on ilmoittautunut noin 200 työntekijää.

– Työntekijämme ovat olleet tyytyväisiä uusiin pyöriinsä. Olemme myös saaneet kyselyitä työsuhdepolkupyörän käyttöönotosta muista valtion virastoista ja toivommekin, että malli leviää jatkossa laajemmalle valtionhallinnossa, Jukka Colliander jatkaa.

Green Office koko Maanmittauslaitoksen yhteiseksi ympäristöjärjestelmäksi

Tuloksellinen ympäristötyö vaatii tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Ympäristöjärjestelmän avulla Maanmittauslaitos haluaa pienentää hiilijalanjälkeään sekä käyttää luonnonvaroja säästeliäästi. Tavoitteena on muun muassa vähentää sähkön- ja paperinkulutusta sekä edistää kestäviä matkustustapoja.

Green Office -sertifikaatti on tällä hetkellä myönnetty 12:lle Maanmittauslaitoksen toimipaikalle. Tänä vuonna on valmisteltu suunnitelma, jonka myötä ympäristöjärjestelmä laajennetaan koskemaan koko Maanmittauslaitosta ja kaikkia 37 toimipaikkaa vuosien 2023–2024 aikana.

Maanmittauslaitoksen Green Office -tiimi vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tiimin työhön kuuluu ympäristötekojen edistämistä, ympäristötietoisuuden lisäämistä sekä seurantaa ja raportointia. Tiimi muodostuu tiiminvetäjästä ja paikallisista Green Office -yhteyshenkilöistä.

– Ympäristövaikutusten pienentäminen vaatii sitoutumista ja valmiutta muuttaa toimintatapoja. Tavoitteenamme on, että ympäristön huomioivista toimintatavoista tulee osa kaikkien toimipaikkojemme arkea. Ympäristöohjelman ja vuosiraportoinnin avulla pystymme seuraamaan, missä asioissa olemme onnistuneet ja missä on vielä parannettavaa, toteaa Maanmittauslaitoksen Green Office -tiimin vetäjä, toimitila-asiantuntija Niina Haimakainen.

Ympäristövastuun edistämistä tietohallinnossa

Maanmittauslaitoksen tietohallinnon tehtävänä on tuottaa ja kehittää laadukkaita ja turvallisia IT-palveluita sekä toimia digitaalisen muutoksen veturina. Tietohallinnon vastuulla on noin 200 Maanmittauslaitoksen IT-palvelua.

Tänä vuonna tietohallinto teki yhdessä Maanmittauslaitoksen tuotannon toimintayksikön kanssa selvityksen tulevaisuuden tulostustarpeista ja ympäristövastuun huomioimisesta tulostamisessa. Selvitystä hyödynnetään tulevien tulostusratkaisujen yhteydessä. Korona-aika etätöineen laski tulostusmääriä, mutta toimipistetyön yleistyessä tulostusmäärissä on havaittu kasvua. Paperin käytön vähentämiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota osana Green Office -työtä. 

– Jatkossa pyrimme yhteistyössä valtionhallinnon ict-palveluja tuottavan Valtorin kanssa vaikuttamaan tulostimien, monitoimilaitteiden sekä karttojen tulostamiseen käytettävien piirtureiden ympäristövastuullisuuteen. Tarkastelemme esimerkiksi laitteiden energiankulutusta ja käytettäviä väriaineita.  Kehitämme myös sähköisiä työkaluja, joiden avulla tulostamista saadaan vähennettyä, kun tulosteita ei tarvitse ottaa eri työvaiheiden välissä, kertoo digitaalisen työympäristön tuoteryhmäpäällikkö Taina Aaltonen.


Lisätietoja

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen, 050 487 1600

Vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen, 050 467 0911

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelma

Vastuullisuustekoja: Yhteiskuntaa palveleva tieto

Vastuullisuustekoja: Hyvinvoivat ihmiset

Vastuullisuustekoja: Kestävän metsänhoidon ja maatalouden tukena
 

Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit