Hyppää pääsisältöön

Rajojen selvittäminen

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Rajankäynnin kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraa­vasti:

A) Normaali rajankäynti:

 • 110 € jokaiselta käytyä rajaa määräävältä rajapisteeltä
 • 170 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä
 • 0,65 € kultakin alkavalta maa-alueella käydyltä rajametriltä

B) Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kunnostaminen):

 • 160 € jokaiselta rakennetulta, siirretyltä tai korjatulta rajamerkiltä
 • 110 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä

Määräävällä rajapisteellä tarkoitetaan jokaista käytyä rajaa määräävää rajamerkkiä tai rajapistettä. Luonnollisen rajan rajapisteitä ei lasketa mukaan, ellei rajapisteeseen ole rakennettu rajapyykkiä. Jos rajapisteen paikka on esitetty kahdella tai useammalla rajamerkillä, lasketaan määräävien rajapisteiden määräksi yksi.

Muun kuin kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynnistä ja aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Esimerkki 1:

Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100 m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Raja käydään pyykkivälillä 11-12. Apuhenkilöitä ei tarvita ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

 • Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 2 kpl à 110 € = 220 €
 • Osallisia kiinteistöjä: 2 kpl à 170 € = 340 €
 • Käydyn rajan pituus: 100 m à 0,65 € = 65 €

Yhteensä: 625 €

Rajamerkkikustannus sisältyy maksuun. Apuhenkilöiden tarpeettomuus ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kum­mankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Esimerkki 2:

Kiinteistöllä A suoritetaan rajankäynti kiinteistöjä B ja C vastaan rajalla 1-2-3-4. Näistä rajamerkit 2 ja 3 ovat kateissa. Rajamerkin 2 paikalle rakennetaan uusi rajamerkki ja rajamerkin 3 paikka määritetään rajapisteenä. Käytävä raja B:tä vastaan on 320 m ja C:tä vastaan 80 m. Lisäksi kiinteistöjen A ja D välinen rajamerkki 5 on tarpeen siirtää rakennettavan tien vuoksi. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies, kiinteistöjen A ja B välillä käyty metsäraja avataan rajankäynnin yhteydessä ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

 • Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 5 kpl (4 kpl à 110 € ja 1 kpl à 160 €) = 600 €
 • Osallisia kiinteistöjä: 4 kpl (3 kpl à 170 € ja 1 kpl à 110 €) = 620 €
 • Käydyn rajan pituus: 400 m à 0,65 € = 260 €

Yhteensä: 1 480 €