Hoppa till huvudinnehåll

Utredning av fastighetsgränser

Sök i denna produktgrupp:

Fastighetsförrättningsavgiften för rågång bestäms enligt följande:

A) Normal rågång:

 • 110 € per råpunkt som bestämmer den rå som gåtts upp
 • 170 € per registerenhet som är delaktig i rågången
 • 0,65 € per råmeter som gåtts upp på jordområde


B) Rågång som avses i 108 § i fastighetsbildningslagen (flyttning eller reparation av råmärke):

 • 160 € per byggt, flyttat eller reparerat råmärke
 • 110 € per registerenhet som är delaktig i rågången

Med råpunkter som bestämmer den rå som gåtts upp avses alla råmärken eller råpunkter som bestämmer den rå som gåtts upp. Råpunkter på en naturlig gräns räknas inte, om man inte har byggt ett råröse på råpunkten. Om en rå­punkts plats anges med två eller flera råmärken, räknas dessa som en bestämmande råpunkt.

För rågång som berör annat än en registerenhet som avses i fastighetsbildningslagen eller en rågång som utförs i samband med en tidsdebiterad förrättning bestäms fastig­hetsförrättningsavgiften enligt använd arbetstid.

Exempel 1:

Råmärkena 11 och 12 utvisar rån mellan fastigheterna A och B. Av dessa har nr 11 försvunnit. Råns längd är 100 m. Vid rågången byggs ett nytt råmärke i stället för det försvunna råmärket nr 11. Rån gås upp mellan rösena 11 och 12. Hjälpmanskap behövs inte och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgifter:

 • Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 2 st. à 110 € = 220 €
 • Delaktiga fastigheter: 2 st. à 170 € = 340 €
 • Längden på rån som gåtts upp: 100 m à 0,65 € = 65 €

Totalt: 625 €

Kostnaden för råmärken ingår i avgiften. Oavsett om hjälpmanskap anlitas eller inte är avgiften lika stor. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

Exempel 2:

På fastigheten A utförs rågång mot fastigheterna B och C på fas­tighetsgränsen 1-2-3-4. Av dessa har råmärkena 2 och 3 försvunnit. På råmärkets 2 plats byggs ett nytt råmärke, och råmärkets 3 plats bestäms som en råpunkt. Rån som gås upp mot B är 320 m och mot C 80 m. Dessutom ska råmärket 5 mellan fastigheterna A och D flyttas för att en ny väg ska byggas. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap vid förrättningen, den uppgångna skogsgränsen mellan fastigheterna A och B huggs upp i samband med rågången och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgifter:

 • Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 5 st. (4 st. à 110 € och 1 st. à 160 €) = 600 €
 • Delaktiga fastigheter: 4 st. (3 st. à 170 € och 1 st. à 110 €) = 620 €
 • Längden på rån som gåtts upp: 400 m à 0,65 € = 260 €

Totalt: 1 480 €