Hoppa till huvudinnehåll

Övriga lantmäteriförrättningar

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

  • kostnader för råmärken
  • kostnader för möteslokaler
Produkt Pris € (exkl. moms)) Pris € (inkl. moms))
Landsvägsförrättning 110,00 € EIngen moms
Järnvägsförrättning 110,00 € Ingen moms
Gruvförrättning 110,00 € Ingen moms
Lokal enskild vägförrättning 110,00 € Ingen moms
Bildande av skyddsområdesfastighet 110,00 € Ingen moms
Projektnyskifte 110,00 € Ingen moms
Fastighetsbestämning 110,00 € Ingen moms
Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap 43,00 € Ingen moms

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.