Hoppa till huvudinnehåll

Förrättning som förfaller

Sök i denna produktgrupp:

Tidpunkten då förrättningen inställs, återtas eller förfaller Fastighetsförrättningsavgift
En förrättning återtas efter det att ett förrättningsförordnande har utfärdats, men innan arbetstiden för förrättningen har antecknats. Fastighetsförrättningsavgift bestäms inte.
Förrättningsförordnandet återtas med anledning av återtagande av förrättningsansökan före inledningssammanträdet eller förrättningen förfaller vid inledningssammanträdet eller före utgången av den utsatta tiden för återtagande av ansökan som meddelats vid inledningssammanträdet. Om det inte finns några lagliga förutsättningar för förrättningens verkställande och förrättningen inställs vid inledningssammanträdet genom beslut av förrättningsmännen. Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av fastighetsförrättningsavgiften för en slutförd förrättning, dock högst 500 euro.
Förrättningen förfaller med anledning av återtagande av förrättningsansökan efter inledningssammanträdet eller efter att den utsatta tiden för återtagande som meddelats vid det har löpt ut, men innan alla till förrättningen hörande uppdrag har slutförts. Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av fastighetsförrättningsavgiften för en slutförd förrättning.
Förrättningen förfaller med anledning av återtagande av förrättningsansökan efter det att alla till förrättningen hörande uppdrag har slutförts, även om förrättningen inte har avslutats eller efter avslutad förrättning. Fastighetsförrättningsavgiften bestäms på samma sätt som avgiften för en slutförd förrättning.
Det finns inga lagliga förutsättningar för förrättningens verkställande och förrättningen inställs efter inledningssammanträdet genom beslut av förrättningsmännen. Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av fastighetsförrättningsavgiften för en slutförd förrättning.

Då en tidsdebiterad förrättning eller åtgärd inställs, återtas eller förfaller, bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt använd arbetstid.

Exkl. mervärdesskatt (moms).