Hoppa till huvudinnehåll

Förrättning som förfaller

Tidpunkten då förrättningen inställs, återtas eller förfaller Fastighetsförrättningsavgift
Förrättningen har återtagits innan det har använts arbetstid på förrättningen. Fastighetsförrättningsavgift tas inte ut.

 Förrättningen har återtagits före det första sammanträdet eller förrättningen har förfallit vid det första sammanträdet eller före utgången av den tidsfrist för återtagande av ansökan som getts vid det första sammanträdet.

  • Förrättningen har ställts in genom beslut av förrättningsmännen vid det första sammanträdet.
  • Förrättningen har förfallit vid det skriftliga förfarandet innan förrättningsbeslutet meddelats.
Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av avgiften för utförd förrättning, dock högst 610 euro.

Förrättningen har förfallit efter det första sammanträdet eller efter utgången av den tidsfrist för återtagande av ansökan som getts vid det första sammanträdet, men innan alla de uppdrag som ingår i förrättningen har utförts.

  • Förrättningen har inställts genom beslut av förrättningsmännen efter det första sammanträdet.
Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av avgiften för utförd förrättning.

Förrättningen har förfallit efter att alla uppdrag som ingår i förrättningen har utförts men innan förrättningen slutförts.

  • Förrättningen har förfallit efter det att den har slutförts eller i ett skriftligt förfarande efter det att förrättningsbeslutet har meddelats sedan sökanden återtagit sin ansökan.
Fastighetsförrättningsavgiften tas ut på samma sätt som för utförd förrättning.

Då en tidsdebiterad förrättning eller åtgärd inställs, återtas eller förfaller, bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt använd arbetstid.

Exkl. mervärdesskatt (moms).