Hoppa till huvudinnehåll

Samfällda områden – sammanslagning, fogande och bildande

Sök i denna produktgrupp:

Största antalet delägarfastigheter efter sammanslagningPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
2003 580,00Ingen moms
5004 070,00Ingen moms
1 0005 370,00Ingen moms
2 0009 100,00Ingen moms
Varje därpå följande 1 000 st.5 080,00Ingen moms

 

Fastighetsförrättningsavgiften för sammanslagning av samfällda skogar betalas med statens medel.

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1622
Fogande till samfällt område
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha740,00Ingen moms

Fogande av område till samfällt område

För fogande av en hel fastighet till ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms en fastighetsförrättningsavgift som motsvarar den minsta arealklassens avgift i tabellen.

För fogande av en hel fastighet till en samfälld skog bestäms en fastighetsförrättningsavgift som motsvarar avgiften för sammanslagning av fastigheter.

Fogande av område till ett samfällt område mot andel

För fogande av ett outbrutet område till ett samfällt område som inte är en samfälld skog mot en andel i det samfällda området bestäms en fastighetsförrättningsavgift enligt tabellen.

För fogande av en hel fastighet till ett samfällt område som inte är en samfälld skog mot en andel i det samfällda området bestäms en fastighetsförrättningsavgift som motsvarar den minsta arealklassens avgift i tabellen.

När ett outbrutet område eller en hel fastighet fogas till en samfälld skog mot en andel i den samfällda skogen betalas förrättningsavgiften med statens medel.

Bildande av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1621
Bildande av samfällt område
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha740,00Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för bildande av en samfälld skog betalas med statens medel.