Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av fastigheter och ägobyte

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1480
Ägobyte
0,1 940,00 Ingen moms
1 1 120,00 Ingen moms
5 1 380,00 Ingen moms
20 1 690,00 Ingen moms
60 2 150,00 Ingen moms
100 2 540,00 Ingen moms
200 3 530,00 Ingen moms
300 4 570,00 Ingen moms
400 5 750,00 Ingen moms
500 6 960,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 620,00 Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för ägobyte bestäms på basis av de utbytta områdenas sammanlagda areal.

Exempel:

Fastigheternas A och B ägare har avtalat om utbyte av områden. Området som ges i utbyte från fastigheten A är 0,5 ha och från fastigheten B 0,6 ha. Terrängarbetena där sakägarna fungerar som hjälpmanskap utförs i samband med sammanträdet. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgift:
Avgiftens storlek fås från tabellen utgående från områdenas sammanlagda areal (1,1 ha). Avgiften är 1 380 euro. Kostnaderna för råmärken ingår i avgiften. Det faktum att sakägarna fungerar som hjälpmanskap påverkar inte avgiftens storlek. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.