Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av fastigheter och ägobyte

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1480
Ägobyte
0,1 1 030,00 Ingen moms
1 1 220,00 Ingen moms
5 1 500,00 Ingen moms
20 1 840,00 Ingen moms
60 2 340,00 Ingen moms
100 2 770,00 Ingen moms
200 3 840,00 Ingen moms
300 4 960,00 Ingen moms
400 6 250,00 Ingen moms
500 7 550,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 680,00 Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för ägobyte bestäms på basis av de utbytta områdenas sammanlagda areal.

Exempel:

Fastigheternas A och B ägare har avtalat om utbyte av områden. Området som ges i utbyte från fastigheten A är 0,5 ha och från fastigheten B 0,6 ha. Terrängarbetena där sakägarna fungerar som hjälpmanskap utförs i samband med sammanträdet. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgift:
Avgiftens storlek fås från tabellen utgående från områdenas sammanlagda areal (1,1 ha). Avgiften är 1 500 euro. Kostnaderna för råmärken ingår i avgiften. Det faktum att sakägarna fungerar som hjälpmanskap påverkar inte avgiftens storlek. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.