Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av fastigheter och ägobyte

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1480
Ägobyte
0,1 920,00 Ingen moms
1 1 090,00 Ingen moms
5 1 350,00 Ingen moms
20 1 650,00 Ingen moms
60 2 100,00 Ingen moms
100 2 480,00 Ingen moms
200 3 440,00 Ingen moms
300 4 460,00 Ingen moms
400 5 620,00 Ingen moms
500 6 800,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 600 Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för ägobyte bestäms på basis av de utbytta områdenas sammanlagda areal.

Exempel:

Fastigheternas A och B ägare har avtalat om utbyte av områden. Området som ges i utbyte från fastigheten A är 0,5 ha och från fastigheten B 0,6 ha. Terrängarbetena där sakägarna fungerar som hjälpmanskap utförs i samband med sammanträdet. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiftens storlek fås från tabellen utgående från områdenas sammanlagda areal (1,1 ha). Avgiften är 1 350 euro. Kostnaderna för råmärken ingår i avgiften. Det faktum att sakägarna fungerar som hjälpmanskap påverkar inte avgiftens storlek. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.