Hyppää pääsisältöön

Toimituksen peruuntuminen

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Toimituksen peruuntumisen, raukeamisen tai sikseen jättämisen ajankohta Kiinteistötoimitusmaksu
Toimitus peruuntunut ennen kuin toimituksen tekemiseen on käytetty työaikaa. Kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä.
Toimitus peruuntunut ennen alkukokousta tai toimitus rauennut alkukokouksessa tai ennen alkukokouksessa hakemuksen peruuttamiselle annetun määräajan päättymistä. Toimitus jätetty sikseen alkukokouksessa toimitusmiesten päätöksellä.Toimitus rauennut kirjallisessa menettelyssä ennen toimituspäätöksen antamista. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta, kuitenkin enintään 610 euroa.
Toimitus rauennut alkukokouksen tai alkukokouksessa hakemuksen peruttamiselle annetun määräajan jälkeen, mutta ennen kuin toimituksen kaikki tehtävät ovat tulleet suoritetuiksi. Toimitus jätetty sikseen toimitusmiesten päätöksellä alkukokouksen jälkeen. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta.
Toimitus rauennut toimituksen kaikkien tehtävien tultua suoritetuiksi ennen toimituksen lopettamista. Toimitus rauennut lopettamisen jälkeen tai kirjallisessa menettelyssä toimituspäätöksen antamisen jälkeen hakijan peruttua hakemuksensa. Kiinteistötoimitusmaksu määrätään kuten suoritetusta toimituksesta.

Kun aikaveloitteinen toimitus tai toimenpide on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut, määrätään siitä kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Ei arvonlisäveroa.