Hyppää pääsisältöön

Toimituksen peruuntuminen

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Peruuntumisen, raukeamisen tai sikseen jättämisen ajankohta Kiinteistötoimitusmaksu
Toimitus peruutetaan toimitusmääräyksen antamisen jälkeen, mutta ennen kuin toimituksen tekemiseen on käytetty työaikaa. Kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä.
Toimitusmääräys peruutetaan toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta ennen alkukokousta, tai toimitus raukeaa alkukokouksessa tai ennen alkukokouksessa hakemuksen peruuttamiselle annetun määräajan päättymistä. Toimituksen suorittamiselle ei ole laillisia edellytyksiä ja toimitus jätetään sikseen toimitusmiesten päätöksellä alkukokouksessa. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta, kuitenkin enintään 500 euroa.
Toimitus raukeaa toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta alkukokouksen tai siinä annetun määräajan jälkeen, mutta ennen kuin toimituksen kaikki tehtävät ovat tulleet suoritetuiksi. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta.
Toimitus raukeaa toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta toimituksen kaikkien tehtävien tultua suoritetuiksi, vaikka toimitus olisi lopettamatta taikka kun toimitus on lopetettu. Kiinteistötoimitusmaksu määrätään kuten suoritetusta toimituksesta.
Toimituksen suorittamiselle ei ole laillisia edellytyksiä ja toimitus jätetään sikseen toimitusmiesten päätöksellä alkukokouksen jälkeen. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta.

Kun aikaveloitteinen toimitus tai toimenpide on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut, määrätään siitä kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Ei arvonlisäveroa.