Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Huoneistotietojen kyselypalvelu isännöintijärjestelmille (REST)

Yhteys palvelun ja asiakkaan välillä on SSL-suojattu (Secure Socket Layer, HTTPS-protokolla). Palveluun pitää kirjautua sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Käytössä on HTTP Basic Authentication -tunnistus, jonka on oltava mukana jokaisessa pyynnössä. Palvelu kerää hakuihin liittyviä tilasto- ja laskutustietoja palvelupyyntöjen perusteella käyttäjätunnuksittain jaoteltuna.

JSON-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/POST-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. 

Rajapintapalvelun skeemojen osalta on huomioitava, että rajapinnasta palautuvaan tietoon voi tulla uusia kenttiä uusissa sovellusversioissa. Muutoksista pyritään tiedottamaan hyvissä ajoin, mutta integraatiototeutusten on hyvä olla sellaisia, että ne sietävät uusia kenttiä tietomallissa ja osaavat jättää ne huomiotta.

Tuotteet

 • Yhtiön perustiedot
 • Osakeryhmien haku hakuehdoin
 • Osakeryhmän perustiedot
 • Osakeryhmän hallintakohteet
 • Osakeryhmän yhteystiedot
 • Osakeryhmän rajoitukset (sis. vain osakeluetteloon merkityt rajoitukset)
 • Osakeryhmän rajoitukset, UUSI (Suppea ja Laaja)
 • Osakeryhmän omistajat (Suppea ja Laaja)
 • Osakeryhmien muutostiedot
 • Yhtiön osakkaiden yhteystiedot
 • Koodistot
 • Tiedotteet
 • Valtuutusavaimet

Tuotteiden yhteiset

Yhtiön perustiedot

Rakenteessa esitetään huoneistotietojärjestelmän tulosteiden osiossa "Yhtiö" esiintyvät tiedot. Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevasta voimassa olevasta yhtiöstä. 

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/yhtiot/perustiedot

POST:

  {
    "valtuutusavaimet": ["HTJ-2020-08-10-6f485da4-6ab8-49ef-9216-ec79afb53cvd"],
    "ytunnus": "0161649-9"
  }

Esimerkkivastaus

 

Osakeryhmien haku hakuehdoin

Kyselyllä saadaan haettua yhtiön kaikkien osakeryhmien tunnistetiedot. Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevasta voimassa olevasta yhtiöstä. Rakenteessa palautetaan yhtiön voimassa olevat ja lakkaavat osakeryhmät.

Jokaisesta voimassa olevasta osakeryhmästä palautetaan tieto, perustuuko osakeryhmän omistus osakekirjaan vai huoneistotietojärjestelmään kirjattuun sähköiseen merkintään. Vastauksessa palautetaan tieto 'sahkoinenOmistusmerkinta' arvolla false, jos omistus perustuu edelleen osakekirjaan, ja arvolla true, jos omistus perustuu sähköiseen merkintään.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. 

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/haku

POST:

{
"valtuutusavaimet": ["HTJ-2020-08-10-6f485da4-6ab8-49ef-9216-ec79afb53cvd"],
"ytunnus": "0161649-9"
}

Esimerkkivastaus

 

Osakeryhmän perustiedot

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevasta voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä. 

Rakenteessa esitetään huoneistotietojärjestelmän tulosteiden osiossa "Osakeryhmä" esiintyvät tiedot. 

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/perustiedot

POST:

{
"valtuutusavaimet": ["HTJ-2020-08-10-6f485da4-6ab8-49ef-9216-ec79afb53cvd"],
"ytunnus": "0161649-9",
"osakeryhmatunnus" : "OH5BRDQ22L3NBB12"
}

Esimerkkivastaus voimassa oleva

Esimerkkivastaus lakkaava

 

Osakeryhmän hallintakohteet

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevan yhtiön voimassa olevasta tai lakkaavasta osakeryhmästä. 

Rakenteessa esitetään osakeryhmällä hallinnoitavien tilojen (huoneisto, autopaikka, muu tila) tiedot.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/hallintakohteet

POST:

{
"valtuutusavaimet": ["HTJ-2020-08-10-6f485da4-6ab8-49ef-9216-ec79afb53cvd"],
"ytunnus": "0161649-9",
"osakeryhmatunnus" : "OH5BRDQ22L3NBB12"
}

Esimerkkivastaus voimassa oleva

Esimerkkivastaus lakkaava

 

Osakeryhmän yhteystiedot

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevasta voimassa olevasta tai lakkaavasta osakeryhmästä. 

Rakenteessa esitetään osakeryhmän jokaisen voimassa olevan omistajan omistusosuus. Omistus voi olla merkitty useana eri osuutena, jolloin jokainen osuus esitetään erillisenä. Rakenteessa esitetään omistajien yhteystiedot sekä tieto siitä, onko omistaja merkitty osakeluetteloon.

Jos omistajalla on huoneistotietojärjestelmässä henkilötunnus tai y-tunnus ja omistaja on ilmoittanut huoneistotietojärjestelmään VTJ:stä/YTJ:stä poikkeavan osoitteen, esitetään se, ja muussa tapauksessa esitetään ajantasainen VTJ:n/YTJ:n mukainen osoite. Kuolleen henkilön VTJ-osoitetta ei esitetä, mutta mahdollinen poikkeava osoite esitetään. Ulkomainen osoite voidaan esittää kahdella vaihtoehtoisella tavalla: joko elementeissä katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteenMaa, tai elementeissä katuosoite ja osoitteenMaa.

Tietojen luovutuskiellossa olevasta osakkeen omistajasta palautetaan osoitteen osalta vain omistajan erikseen taloyhtiötä varten ilmoittama sähköpostiosoite ja/tai Väestötietojärjestelmästä poikkeava osoite. 
Jos henkilölle ei ole Maanmittauslaitoksessa tallennettu erikseen taloyhtiötä varten ilmoitettua osoitetta, ei omistajan osalta osoitetietoja palauteta. 

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/yhteystiedot

POST:

{
"valtuutusavaimet": ["HTJ-2020-08-10-6f485da4-6ab8-49ef-9216-ec79afb53cvd"],
"ytunnus": "0161649-9",
"osakeryhmatunnus" : "OH5BRDQ22L3NBB12"
}

Esimerkkivastaus (postiosoite ja sähköpostiosoite)

Esimerkkivastaus (henkilö/yritys tunnuksellisena/tunnuksettomana)

Esimerkkivastaus (samalla omistajalla useita omistusosuuksia)

Esimerkkivastaus (osaomistajalla turvakielto eikä erikseen taloyhtiötä varten ilmoitettua osoitetta)

Käyttötapaukset

Uuden omistajan tiedot asiakasjärjestelmään

 

Yhtiön osakkaiden yhteystiedot 

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevasta voimassa olevasta tai lakkaavasta yhtiöstä. Kyselyssä palautetaan yhtiön voimassa olevista tai lakkaavista osakeryhmistä vastaavat tiedot kuin osakeryhmien yhteystietojen kyselyssä.

Rakenteessa esitetään osakeryhmien jokaisen voimassa olevan omistajan omistusosuus. Omistus voi olla merkitty useana eri osuutena, jolloin jokainen osuus esitetään erillisenä. Rakenteessa esitetään omistajien yhteystiedot sekä tieto siitä, onko omistaja merkitty osakeluetteloon.

Jos omistajalla on huoneistotietojärjestelmässä henkilötunnus tai y-tunnus ja omistaja on ilmoittanut huoneistotietojärjestelmään VTJ:stä/YTJ:stä poikkeavan osoitteen, esitetään se, ja muussa tapauksessa esitetään ajantasainen VTJ:n/YTJ:n mukainen osoite. Kuolleen henkilön VTJ-osoitetta ei esitetä, mutta mahdollinen poikkeava osoite esitetään. Ulkomainen osoite voidaan esittää kahdella vaihtoehtoisella tavalla: joko elementeissä katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteenMaa, tai elementeissä katuosoite ja osoitteenMaa.

Tietojen luovutuskiellossa olevasta osakkeen omistajasta palautetaan osoitteen osalta vain omistajan erikseen taloyhtiötä varten ilmoittama sähköpostiosoite ja/tai Väestötietojärjestelmästä poikkeava osoite. 
Jos henkilölle ei ole Maanmittauslaitoksessa tallennettu erikseen taloyhtiötä varten ilmoitettua osoitetta, ei omistajan osalta osoitetietoja palauteta. 

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.

Esimerkit 

Esimerkkivastaus

 

Osakeryhmän rajoitukset

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevasta voimassa olevasta tai lakkaavasta osakeryhmästä. 

Rakenteessa esitetään osakeryhmällä voimassa olevista rajoituksista ne, jotka esitetään osakeluettelossa:

 • Lesken hallintaoikeus
 • Testamenttiin perustuva käyttöoikeus
 • Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Aravalain mukainen merkintä
 • Yhtiöjärjestyksestä johtuva lunastusrajoitus
 • Yhtiöjärjestyksestä johtuva muu vaihdannanrajoitus
 • Aravarajoituslain mukainen merkintä
 • Ulosmittaus 
 • Turvaamistoimi 
 • Väliaikainen turvaamistoimi 
 • Takavarikko 
 • Vakuustakavarikko 
 • Väliaikainen vakuustakavarikko 
 • Väliaikaistoimi 
 • Kuolinpesäosuuden ulosmittaus 
 • Yhtiöosuuden ulosmittaus
 • Luovutus- ja panttauskielto

Rajoitukseen liittyvät henkilöt esitetään myös henkilöiden osalta joilla on tietojen luovutuskielto.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/rajoitukset

POST:

{
"valtuutusavaimet": ["HTJ-2020-08-10-6f485da4-6ab8-49ef-9216-ec79afb53cvd"],
"ytunnus": "0161649-9",
"osakeryhmatunnus" : "OH5BRDQ22L3NBB12"
}

Esimerkkivastaus

 

Osakeryhmän rajoitukset, UUSI 

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevan yhtiön voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä. Rakenteessa esitetään osakehuoneistotulosteen osioissa "Vallintarajoitukset" ja "Muut rajoitukset" esiintyvät tiedot. Osakehuoneistotulosteen kuvauksen löydät täältä 

Kyselyssä palautetaan kaikki osakeryhmälle merkityt rajoitukset tilassa: vireillä, voimassa oleva, ei lainvoimaiset ratkaisut.

Kyselyssä palautetaan tiedot myös mahdollisista vireillä olevista rajoituksen korjaamisista ja poistamisasioista. Mikäli osakkeen muoto on edelleen osakekirja, palautetaan tästä tieto kyselyssä koodistolla osakeryhman_huomio koodiarvolla 2

Tuotteesta on saatavilla suppea ja laaja versio. Suppeassa palautetaaan henkilöstä nimi, syntymäaika ja mahdollinen kuolinpäivä. Laajassa palautetaan henkilöstä nimi, henkilötunnus ja mahdollinen kuolinpäivä

Rajoitukseen liittyvät henkilöt esitetään myös henkilöiden osalta joilla on tietojen luovutuskielto.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

Suppea: 

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/rajoitukset-suppea

POST:

  {
    "valtuutusavaimet": ["HTJ-2021-11-16-dcc4f393-1a16-486d-895f-83d686ac6ba3"],
    "ytunnus": "5063373-8",
    "osakeryhmatunnus": "OH62HZN2H99QM557"
  }

Laaja:

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/rajoitukset-laaja

POST:

  {
    "valtuutusavaimet": ["HTJ-2021-11-16-dcc4f393-1a16-486d-895f-83d686ac6ba3"],
    "ytunnus": "6116537-8",
    "osakeryhmatunnus": "OHPS2FUFRXS48R73"
  }

Esimerkkivastaus osakeluettelon siirrossa ilmoitettu rajoitus 

Esimerkkivastaus hakemuksesta tehty rajoitusmerkintä 

Esimerkkivastaus rajoitus vireillä 

Osakeryhmän omistajat 

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevan yhtiön voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä. Rakenteessa esitetään osakehuoneistotulosteen osiossa "Omistusoikeudet" esiintyvät tiedot. Osakehuoneistotulosteen kuvauksen löydät täältä 

Kyselyssä palautetaan kaikki osakeryhmälle rekisteröidyt omistukset tilassa: vireillä, voimassa oleva, ehdollinen, ei lainvoimaiset ratkaisut sekä tieto mahdollisesti vireillä olevasta omistuksen korjaamisesta. 

Tuotteesta on saatavilla suppea ja laaja versio. Suppeassa palautetaaan henkilöstä nimi, syntymäaika ja mahdollinen kuolinpäivä. Laajassa palautetaan henkilöstä nimi, henkilötunnus ja mahdollinen kuolinpäivä

Tietojen luovutuskiellossa olevasta osakkeen omistajasta palautetaan kaikki vastaavat tiedot kuin " ei tietojen luovutuskiellossa" olevasta omistajasta.

 

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

Suppea: 

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/omistajat-suppea

POST:

  {
    "valtuutusavaimet": ["HTJ-2021-11-16-dcc4f393-1a16-486d-895f-83d686ac6ba3"],
    "ytunnus": "5063373-8",
    "osakeryhmatunnus": "OHXPPQMXD6U3P243"
  }

Laaja:

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/omistajat-laaja

POST:

  {
    "valtuutusavaimet": ["HTJ-2021-11-16-dcc4f393-1a16-486d-895f-83d686ac6ba3"],
    "ytunnus": "5063373-8",
    "osakeryhmatunnus": "OHXPPQMXD6U3P243"

 

Esimerkkivastaus omistuksen rekisteröinti hyväksytty (sisältää myös esimerkin omistuksen korjaamisen tiedosta)

Esimerkkivastaus omistuksen rekisteröinti ehdollinen (kysely sisältää myös luovuttajatiedon) 

Esimerkkivastaus omistuksen rekisteröinti vireillä 

Esimerkkivastaus omistuksen rekisteröinti turvakielto (Kyselyssä ei palauteta henkilötietoja) 

Esimerkkivastaus omistuksen rekisteröinti kuolinpesä (Kyselyssä palautetaan kuolinpesä henkilö ja kuolinpesän osakkaat) 

 

Osakeryhmien muutostiedot

Rakenteessa esitetään tunnistetiedot muutoksista, joita yhtiöiden osakeryhmillä on aikavälillä (max 31 päivää) tapahtunut. Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä voimassa olevista yhtiöistä. 

Rakenteessa esitetään muutostapahtuma jokaisesta yhtiön osakeryhmälle aikavälillä tapahtuneesta

 • Perustajaosakkaan tallentamisesta
 • Lainvoimaisesti hyväksytystä omistuksen kirjaamisesta
 • Osakeluetteloon merkitsemisestä 
 • Lainvoimaisesti hyväksytystä rajoituksen merkitsemisestä
 • Lainvoimaisesti hyväksytystä rajoituksen poistamisesta
 • Huoneistotietojärjestelmään tallennetun osoitteen/sähköpostin lisäys (Huom! ei koske osakkaan vtj osoitteen muutoksia)
 • Huoneistotietojärjestelmään tallennetun osoitteen tai sähköpostin muutos (Huom! ei koske osakkaan vtj osoitteen muutoksia)
 • Huoneistotietojärjestelmään tallennetun osoitteen/sähköpostiosoitteen poisto (Huom! ei koske osakkaan vtj osoitteen muutoksia)

Kyselyparametrit

 Nimi ArvotLkmOletusarvoKuvaus
limitnro0..110Vastauksessa palautettavien tulosten määrä. Tulosten kokonaislukumäärän saa vastaussanoman TotalElements-kentästä.
pagenro0..10Vastauksessa palautettavan sivun numero. Ensimmäinen sivu on 0. Sivujen kokonaislukumäärän saa vastaussanoman TotalPages-kentästä. 

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.
ytunnuksety-tunnus1..nYhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.
alkupvmpvm1Aikavälin alkupvm. Palvelu palauttaa myös annettuna päivänä tapahtuneet muutokset. Aikavälin (alkupvm...loppupvm) maksimipituus on 31 päivää.
loppupvmpvm1Aikavälin loppupvm. Palvelu palauttaa myös annettuna päivänä tapahtuneet muutokset. Aikavälin (alkupvm...loppupvm) maksimipituus on 31 päivää.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/muutostiedot

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/muutostiedot?limit=5&page=2

POST:

{
  "valtuutusavaimet": ["HTJ-2020-08-10-6f485da4-6ab8-49ef-9216-ec79afb53cvd"],
  "ytunnukset": ["1234567-8", "2345678-9"],
  "alkupvm": "2020-01-01",
  "loppupvm": "2020-01-30"
}

Esimerkkivastaus

 

Koodistot

Rakenteessa esitetään koodistojen nimet ja koodiarvot.

Hakuparametrit

Ei hakuparametreja.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/koodistot

Esimerkkivastaus

 

Tiedotteet

Rakenteessa esitetään palvelun käyttöön liittyvät voimassa olevat tiedotteet, kuten tiedot tulossa olevista käyttökatkoista tai uusien käyttöehtojen julkaisemisesta.

Hakuparametrit

Ei hakuparametreja.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/tiedotteet

Esimerkkivastaus

 

Valtuutusavaimet

Rakenteessa esitetään tiedot kysyttyjen valtuutusavainten voimassaolosta ja niihin liittyvien käyttöehtojen hyväksymisestä.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
valtuutusavaimetvaltuutusavain1..nYhtiön tietoihin oikeuttava valtuutusavain, jonka saa haettua Osakeluettelon siirtopalvelusta.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/valtuutusavaimet

POST:

{
  "valtuutusavaimet": ["HTJ-2020-08-10-6f485da4-6ab8-49ef-9216-ec79afb53cvd"]
}

Esimerkkivastaus

Sovellusversio 7.2.2024

Muutokset

 • Osakeryhmän huomiot koodistosta lakkautettu koodiarvo 1

"koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

        "koodi": "1",
        "seliteFi": "Turvakielto tai yhteystietojen luovutuskielto",
        "seliteSv": "Spärrmarkering el. förbud mot utlämning av kontaktuppgifter",
        "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023",
        "voimassaoloPaattyy": "09.01.2024"
 
 • Yhdenkään osakeryhmään liittyvän henkilön luovutuskielto ei enää jatkossa piilota osakeryhmiltä henkilötietoja. Tietojen luovuvutuskiellossa olevasta henkilöstä palautetaan jatkossa kaikki samat tiedot kuin "ei tietojen luovutuskiellossa" olevasta henkilöstä, osoitetietoja lukuun ottamatta. Osoitteen osalta kyselyissä palautetaan tietojen luovutuskiellossa olevasta henkilöstä vain Maanmittauslaitoksella tallennettu osakkeen omistajan taloyhtiötä varten ilmoittama maa postiosoite ja/tai sähköposti.

 

Sovellusversio 7.12.2023

Muutokset

Uusi kyselypalvelu tuote "Yhtiön osakkaiden yhteystiedot"

Kaikki skeemat zip-pakettina 

Sovellusversio 3.10.2023

 • Osakeryhmän muutostiedot tuotteeseen lisätty uusi koodiarvo koodistoon "Yhtiön muutostyyppi" 
  • 10 "Osakkaan huoneistotietojärjestelmään ilmoittama yhteystietojen muutos"
   • Huoneistotietojärjestelmään tallennetun osoitteen/sähköpostin lisäys (Huom! ei koske osakkaan vtj osoitteen muutoksia)
   • Huoneistotietojärjestelmään tallennetun osoitteen tai sähköpostin muutos (Huom! ei koske osakkaan vtj osoitteen muutoksia)
   • Huoneistotietojärjestelmään tallennetun osoitteen/sähköpostiosoitteen poisto (Huom! ei koske osakkaan vtj osoitteen muutoksia)

Kaikki skeemat zip-pakettina 

Sovellusversio 9.5.2023

Muutokset

 • Osakeryhmän omistajat
  • uusi kyselypalvelutuote joka sisältää osakehuoneistotulosteella osiossa 'Omistusoikeudet' esitettäviä tietoja.
  • Tuotteesta tarjotaan suppea ja laaja versio. Suppeassa kyselyssä palautetaan henkilöiden syntymäaika ja laajassa kyselyssä palautetaan henkilöturvatunnus.
  • Kyselyt ja esimerkit löytyvät täältä
 • Osakeryhmän rajoitukset
  • uusi kyselypalvelutuote joka sisältää osakehuoneistotulosteella osiossa 'Vallintarajoitukset' ja 'Muut rajoitukset' esitettävät kaikki tiedot.
  • Tuotteesta tarjotaan suppea ja laaja versio. Suppeassa kyselyssä palautetaan henkilöiden syntymäaika ja laajassa kyselyssä palautetaan henkilöturvatunnus.
  • Kyselyt ja esimerkit löytyvät täältä
 • Koodistomuutos
  • koodistoon lisätty uusi Osakeryhman_huomio -koodisto
   • Sisältää 6 eri koodiarvoa
    • "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "1",

             "seliteFi": "Turvakielto tai yhteystietojen luovutuskielto",

             "seliteSv": "Spärrmarkering el. förbud mot utlämning av kontaktuppgifter",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

      

             "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "2",

             "seliteFi": "Osakkeiden muoto on osakekirja",

             "seliteSv": "Aktierna är i form av aktiebrev",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

      

             "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "3",

             "seliteFi": "Yhtiöjärjestys on muuttunut. Tiedot eivät ole huoneistotietojärjestelmässä ajan tasalla.",

             "seliteSv": "Bolagsordningen har ändrats. Uppgifterna är inte uppdaterade i bostadsdatasystemet.",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

      

             "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "4",

             "seliteFi": "Rajoituksen korjaaminen, vireillä",

             "seliteSv": "Rättelse av begränsning, anhängig",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

      

             "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "5",

             "seliteFi": "Panttauksen korjaaminen, vireillä",

             "seliteSv": "Rättelse av pantsättning, anhängig",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

      

    •         "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "6",

             "seliteFi": "Omistuksen korjaaminen, vireillä",

             "seliteSv": "Rättelse av ägande, anhängig",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

Sovellusversio 14.2.2023

Muutokset

 • Osakeryhmän rajoitukset
  • osakeluettelossa esitettäviä rajoituslajeja lisätty
   • Ulosmittaus 
   • Turvaamistoimi 
   • Väliaikainen turvaamistoimi 
   • Takavarikko 
   • Vakuustakavarikko 
   • Väliaikainen vakuustakavarikko 
   • Väliaikaistoimi 
   • Kuolinpesäosuuden ulosmittaus 
   • Yhtiöosuuden ulosmittaus
   • Luovutus- ja panttauskielto

Sovellusversio 26.4.2022

Muutokset

 • Osakeryhmien muutostiedot
  • Esitetään muutoksen päivämäärä
   • lisätty uusi elementti "muutospvm"
 • Osakeryhmän yhteystiedot
  • Poistettu elementti "ulkomainenOsoite"
   • ulkomainen osoite voidaan esittää kahdella vaihtoehtoisella tavalla
    • elementeissä katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteenMaa
    • elementeissä katuosoite ja osoitteenMaa

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 7.12.2021

Muutokset

 • Osakeryhmän yhteystiedot
  • Esitetään tunnuksellisen henkilön henkilötunnus
   • lisätty uusi elementti "henkilotunnus"
  • Esitetään tunnuksellisen henkilön kuolinpvm
   • lisätty uusi elementti "kuolinpvm"
  • Esitetään tunnuksettoman yrityksen kotipaikka
   • lisätty uusi elementti "kotipaikka"

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 25.5.2021

Muutokset

 • Kaupparekisterissä lakkaavien ja niiden sijaan syntyvien osakeryhmien käsittelyyn toteutetut muutokset
  • Kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneet osakeryhmät säilyvät huoneistotietojärjestelmän tietopalvelussa niin kauan, kunnes kaikki lakkaavaan osakeryhmään liittyvät oikeudet on tarpeellisilta osin siirretty osakeryhmän sijaan tulleelle uudelle osakeryhmälle.
  • Kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa syntyvät osakeryhmät eivät tule huoneistotietojärjestelmän tietopalveluun ennen kuin osakeryhmään liittyvän lakkaavan osakeryhmän oikeudet on siirretty syntyvälle osakeryhmälle.
  • Huoneistotietojärjestelmässä otetaan käyttöön jokaiseen osakeryhmään liittyvä osakeryhmän tila, joka voi olla jokin seuraavista
   • voimassa oleva
   • lakkaava
    • kaupparekisterissä osakeryhmä voi olla jo lakannut, mutta huoneistotietojärjestelmässä sitä vielä esitetään siihen saakka, kunnes kaikki siihen liittyvät oikeudet on siirretty syntyvälle osakeryhmälle
   • syntyvä
    • kaupparekisterissä osakeryhmä voi olla jo syntynyt, mutta huoneistotietojärjestelmässä sitä ei vielä esitetä ennen kuin sille on siirretty kaikki tarpeelliset lakkaavan osakeryhmän oikeudet 
    • syntyviä osakeryhmiä ei esitetä tietopalvelussa
   • lakannut
    • aikaisemmin voimassa ollut osakeryhmä mutta nyt jo sekä kaupparekisterissä että huoneistotietojärjestelmässä lakannut osakeryhmä
    • lakanneita osakeryhmiä ei esitetä tietopalvelussa
  • Aikaisemmin ilmoitetut skeemamuutokset ks. 19.1.2021 ja 16.2.2021
  • Uusi skeemamuutos 
   • Osakeryhmän hallintakohteet
    • lisätty uusi elementti "lakkaamispvm" 
  • Muutokset kyselypalvelutuotteissa
   • Osakeryhmien haku hakuehdoin
    • "olotila"
     • ks. yllä osakeryhmän tila
   • Osakeryhmän perustiedot
    • "olotila"
     • ks. yllä osakeryhmän tila
    • "voimaantulopvmOsakehuoneistorekisterissa"
     • pvm, jolloin osakeryhmä on tullut huoneistotietojärjestelmän tietopalveluun
     • pvm on yleensä se pvm, jolloin uusi osakeryhmä on rekisteröity kaupparekisterissä
     • jos osakeryhmän tila on ensin ollut huoneistotietojärjestelmässä syntyvä ja siihen liittyvät oikeudet on siirretty vastaavalta lakkaavalta osakeryhmältä, pvm on myöhäisempi kuin kaupparekisteristä saatu rekisteröintipvm ja pvm kertoo, milloin osakeryhmän tila on muuttunut syntyvästä voimassa olevaksi
     • vanhojen yhtiöiden osakeryhmillä voimaantulovpm on osakeluettelon siirron hyväksymispvm
    • "lakkaamispvmOsakehuoneistorekisterissa"
     • pvm, jolloin osakeryhmä poistui huoneistotietojärjestelmän tietopalvelusta
     • toistaiseksi tietopalvelussa ei esitetä lakanneita osakeryhmiä, joten pvm:ää ei käytännössä esiinny tietopalvelussa
   • Osakeryhmän hallintakohteet
    • "lakkaamispvm"
     • hallintakohteet voivat olla lakanneita silloin, kun osakeryhmä ja siihen liittyvät hallintakohteet ovat jo lakanneet kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa
     • vain lakkaaviin osakeryhmiin liittyvät hallintakohteet voivat olla lakanneita
   • Yhtiön perustiedot
    • "ajantasainen"
     • yhtiön muutostietojen siirron ajantasaisuus esitetään vain silloin, kun tiedot eivät ole ajantasalla
     • yhtiön tiedot eivät ole ajantasaisia, jos
      • yhtiön muutostietojen siirto kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään on jostain teknisestä syystä estynyt
      • kaupparekisterissä tapahtuneen sulautumisen tai jakautumisen tietojen siirto huoneistotietojärjestelmään on kesken

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 16.2.2021

Muutokset

 • Osakeryhmän yhteystiedot
  • hakuskeemaan on lisätty tähän saakka puuttunut elementti "osakeryhmatunnus"
 • Osakeryhmän perustiedot
  • päähallintakohteen käyttötarkoitus esitetään samalla tavalla kuin tuotteessa Osakeryhmän hallintakohteet
   • lisätty uusi yläelementti "paakayttotarkoitus" 
   • käyttötarkoituksen 999=Muu yksikielinen seliteteksti tulostetaan elementtiin "selite" 
 • Skeemamuutokset, jotka liittyvät myöhemmin keväällä käyttöönotettavaan muutokseen kaupparekisterissä lakkaavien osakeryhmien käsittelyssä
  • Yhtiön perustiedot
   • lisätty uusi elementti "ajantasainen"

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 19.1.2021

Muutokset

 • Kaikki skeemat
  • Skeemoja muutetaan niiltä osin, missä skeemoissa estetään ylimääräisten kenttien käyttäminen sanomissa. Kyseinen rajoitus muutetaan, jotta tietopalvelujen kehittämistä voidaan tehdä ketterästi rikkomatta mahdollista skeemavalidointia jokaisen lisätyn kentän johdosta. 
   • Skeemoissa on korvattu "additionalProperties": false -määre "additionalProperties": true -määreellä.
 • Skeemamuutokset, jotka liittyvät myöhemmin keväällä käyttöönotettavaan muutokseen kaupparekisterissä lakkaavien osakeryhmien käsittelyssä
  • Osakeryhmien haku hakuehdoin
   • lisätty uusi elementti "olotila"
  • Osakeryhmän perustiedot
   • lisätty uudet elementit "olotila", "voimaantulopvmOsakehuoneistorekisterissa" ja "lakkaamispvmOsakehuoneistorekisterissa"
 • Osakeryhmän hallintakohteet
  • uusi kyselypalvelutuote, joka sisältää tiedot osakeryhmällä hallittavasta huoneistosta, autopaikasta ja muusta tilasta

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 1.1.2021

Kaikki skeemat zip-pakettina

Palveluun kytkeytymiseen tai saatavuuteen sekä tietoliikenteeseen liittyvistä virhetilanteista palautetaan asiakassovellukselle virheilmoitus HTTP-virhekoodeina. Palvelu palauttaa seuraavia virhekoodeja:

VirhekoodiHTTP-tunnusSelitys
400Bad RequestHakupyyntö tai sen parametrit ovat virheellisiä.
401UnauthorizedPalvelu ei hyväksy asiakassovelluksen välittämää käyttäjätunnistetta.
403ForbiddenValtuutuskoodi ei valtuuta kyseiseen yhtiöön.
404Not foundParametreilla ei löydy tietoa. Esimerkiksi tilanne, jossa yhtiön osakeluetteloa ei ole vielä siirretty huoneistotietojärjestelmään.
500Internal Server ErrorPyyntöä käsiteltäessä tapahtunut jokin odottamaton virhetilanne.

Aineisto

Koekäyttöympäristöön on luotu kuvitteellisten yhtiöiden perustietoja kutakin isännöintijärjestelmää varten. Isännöintijärjestelmistä tuodaan yhtiöille kohdetiedot sekä osakeluettelotiedot. Ennen osakeluettelon siirron hyväksymistä niistä ei pysty hakemaan tietopalvelukyselyillä tietoja. Mikäli isännöintijärjestelmien omien yhtiöiden tiedoilla halutaan testata tietopalveluhakuja, pitää yhtiön osakeluettelon siirto hyväksyä ja sen jälkeen tietopalveluja voidaan testata. Jos tämän jälkeen halutaan taas testata osakeluettelon siirtoa, pitää pyytää oman yhtiön palauttamista osakeluettelon siirtoa edeltäneeseen tilanteeseen.

Tietopalvelukyselyiden testaamista varten koekäyttöympäristössä on kolme yhteistä yhtiötä:

 • y-tunnus 6583621-2
 • y-tunnus 3058343-8
 • y-tunnus 6306462-6

Testiaineiston kuvaus (excel) 

Käyttöönotto

Verkkopalveluiden asiakastuesta voi pyytää sähköpostitse (verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi) oikeutta koekäyttöympäristöön. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaista palvelua ollaan suunnittelemassa ja miten palvelusta saatuja tietoja on tarkoitus hyödyntää mahdollisessa tuotantokäytössä.

Koekäyttöympäristön käyttöön myönnetään lupa, joka on voimassa kuusi kuukautta.

Tuotteet

Kaikki palvelun tuotteet ovat koekäytettävissä. Tuotantopalvelussa olevasta tuotteen kyselyosoitteesta saa koekäyttöpalvelun osoitteen vaihtamalla osoitteen alkuun htjws.nls.fi -> htjwskoe.nls.fi.

Esimerkiksi osakeryhmän perustiedot:

https://htjwskoe.nls.fi/htj/v1/kysely/isannoitsijat/osakeryhmat/perustiedot

Muutokset

Koekäyttöympäristössä on saatavilla vain nykyinen versio eikä vanhoja versioita säilytetä.

Tulossa oleva koekäyttöympäristön päivitys: xx.xx.xxxx

 

Viimeisin koekäyttöympäristön päivitys: 9.1.2024

Muutokset

 • Osakeryhmän huomiot koodistosta lakkautettu koodiarvo 1
"koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",
        "koodi": "1",
        "seliteFi": "Turvakielto tai yhteystietojen luovutuskielto",
        "seliteSv": "Spärrmarkering el. förbud mot utlämning av kontaktuppgifter",
        "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023",
        "voimassaoloPaattyy": "09.01.2024"

 

 • Yhdenkään osakeryhmään liittyvän henkilön luovutuskielto ei enää jatkossa piilota osakeryhmiltä henkilötietoja. Tietojen luovuvutuskiellossa olevasta henkilöstä palautetaan jatkossa kaikki samat tiedot kuin "ei tietojen luovutuskiellossa" olevasta henkilöstä, osoitetietoja lukuun ottamatta. Osoitteen osalta kyselyissä palautetaan tietojen luovutuskiellossa olevasta henkilöstä vain Maanmittauslaitoksella tallennettu osakkeen omistajan taloyhtiötä varten ilmoittama maa postiosoite ja/tai sähköposti.

 

Aikaisemmat koekäyttöympäristön päivitykset:

20.11.2023

Uusi kyselypalvelu tuote "Yhtiön osakkaiden yhteystiedot"

12.9.2023

 • Osakeryhmän muutostiedot tuotteeseen lisätty uusi koodiarvo koodistoon "Yhtiön muutostyyppi" 
  • 10 "Osakkaan huoneistotietojärjestelmään ilmoittama yhteystietojen muutos"
   • Huoneistotietojärjestelmään tallennetun osoitteen/sähköpostin lisäys (Huom! ei koske osakkaan vtj osoitteen muutoksia)
   • Huoneistotietojärjestelmään tallennetun osoitteen tai sähköpostin muutos (Huom! ei koske osakkaan vtj osoitteen muutoksia)
   • Huoneistotietojärjestelmään tallennetun osoitteen/sähköpostiosoitteen poisto (Huom! ei koske osakkaan vtj osoitteen muutoksia)

18.4.2023

 • Uudet kyselyrajapinnat Osakeryhmän omistajat suppea ja Osakeryhmän omistajat laaja.

 

 • Koodistoon lisätty uusi Osakeryhmän huomiot -koodisto

 

 • Uudet kyselyrajapinnat Osakeryhmän rajoitukset suppea ja Osakeryhmän rajoitukset laaja. Kts. kuvaukset täältä 

 

24.1.2023

 • Osakeryhmän rajoitukset -tuotteen muutokset luettavissa Versionhallinnan -osiosta

29.03.2022

 • Osakeryhmien muutostiedot
  • Esitetään muutoksen päivämäärä
   • lisätty uusi elementti "muutospvm"
 • Osakeryhmän yhteystiedot
  • Poistettu elementti "ulkomainenOsoite"
   • ulkomainen osoite voidaan esittää kahdella vaihtoehtoisella tavalla
    • elementeissä katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteenMaa
    • elementeissä katuosoite ja osoitteenMaa
 • Skeemat
 • Esimerkkivastaus Osakeryhmien muutostiedot

11.10.2021

 • Osakeryhmän yhteystiedot
  • Esitetään tunnuksellisen henkilön henkilötunnus
   • lisätty uusi elementti "henkilotunnus"
  • Esitetään tunnuksellisen henkilön kuolinpvm
   • lisätty uusi elementti "kuolinpvm"
  • Esitetään tunnuksettoman yrityksen kotipaikka
   • lisätty uusi elementti "kotipaikka"
  • Skeemat
  • Esimerkkivastaus

12.4.2021

 • Kaupparekisterissä lakkaavien ja niiden sijaan syntyvien osakeryhmien käsittelyyn toteutetut muutokset
  • Kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneet osakeryhmät säilyvät huoneistotietojärjestelmän tietopalvelussa niin kauan, kunnes kaikki lakkaavaan osakeryhmään liittyvät oikeudet on tarpeellisilta osin siirretty osakeryhmän sijaan tulleelle uudelle osakeryhmälle.
  • Kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa syntyvät osakeryhmät eivät tule huoneistotietojärjestelmän tietopalveluun ennen kuin osakeryhmään liittyvän lakkaavan osakeryhmän oikeudet on siirretty syntyvälle osakeryhmälle.
  • Huoneistotietojärjestelmässä otetaan käyttöön jokaiseen osakeryhmään liittyvä osakeryhmän tila, joka voi olla jokin seuraavista
   • voimassa oleva
   • lakkaava
    • kaupparekisterissä osakeryhmä voi olla jo lakannut, mutta huoneistotietojärjestelmässä sitä vielä esitetään siihen saakka, kunnes kaikki siihen liittyvät oikeudet on siirretty syntyvälle osakeryhmälle
   • syntyvä
    • kaupparekisterissä osakeryhmä voi olla jo syntynyt, mutta huoneistotietojärjestelmässä sitä ei vielä esitetä ennen kuin sille on siirretty kaikki tarpeelliset lakkaavan osakeryhmän oikeudet 
    • syntyviä osakeryhmiä ei esitetä tietopalvelussa
   • lakannut
    • aikaisemmin voimassa ollut osakeryhmä mutta nyt jo sekä kaupparekisterissä että huoneistotietojärjestelmässä lakannut osakeryhmä
    • lakanneita osakeryhmiä ei esitetä tietopalvelussa
  • Aikaisemmin ilmoitetut skeemamuutokset ks. 4.1.2021 ja 1.2.2021
  • Uusi skeemamuutos 
   • Osakeryhmän hallintakohteet
    • lisätty uusi elementti "lakkaamispvm" 
  • Muutokset kyselypalvelutuotteissa
   • Osakeryhmien haku hakuehdoin
    • "olotila"
     • ks. yllä osakeryhmän tila
   • Osakeryhmän perustiedot
    • "olotila"
     • ks. yllä osakeryhmän tila
    • "voimaantulopvmOsakehuoneistorekisterissa"
     • pvm, jolloin osakeryhmä on tullut huoneistotietojärjestelmän tietopalveluun
     • pvm on yleensä se pvm, jolloin uusi osakeryhmä on rekisteröity kaupparekisterissä
     • jos osakeryhmän tila on ensin ollut huoneistotietojärjestelmässä syntyvä ja siihen liittyvät oikeudet on siirretty vastaavalta lakkaavalta osakeryhmältä, pvm on myöhäisempi kuin kaupparekisteristä saatu rekisteröintipvm ja pvm kertoo, milloin osakeryhmän tila on muuttunut syntyvästä voimassa olevaksi
     • vanhojen yhtiöiden osakeryhmillä voimaantulovpm on osakeluettelon siirron hyväksymispvm
    • "lakkaamispvmOsakehuoneistorekisterissa"
     • pvm, jolloin osakeryhmä poistui huoneistotietojärjestelmän tietopalvelusta
     • toistaiseksi tietopalvelussa ei esitetä lakanneita osakeryhmiä, joten pvm:ää ei käytännössä esiinny tietopalvelussa
   • Osakeryhmän hallintakohteet
    • "lakkaamispvm"
     • hallintakohteet voivat olla lakanneita silloin, kun osakeryhmä ja siihen liittyvät hallintakohteet ovat jo lakanneet kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa
     • vain lakkaaviin osakeryhmiin liittyvät hallintakohteet voivat olla lakanneita
   • Yhtiön perustiedot
    • "ajantasainen"
     • yhtiön muutostietojen siirron ajantasaisuus esitetään vain silloin, kun tiedot eivät ole ajantasalla
     • yhtiön tiedot eivät ole ajantasaisia, jos
      • yhtiön muutostietojen siirto kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään on jostain teknisestä syystä estynyt
      • kaupparekisterissä tapahtuneen sulautumisen tai jakautumisen tietojen siirto huoneistotietojärjestelmään on kesken

1.2.2021

 • Osakeryhmän yhteystiedot
  • hakuskeemaan on lisätty tähän saakka puuttunut elementti "osakeryhmatunnus"
 • Osakeryhmän perustiedot
  • päähallintakohteen käyttötarkoitus esitetään samalla tavalla kuin tuotteessa Osakeryhmän hallintakohteet
   • lisätty uusi yläelementti "paakayttotarkoitus" 
   • käyttötarkoituksen 999=Muu yksikielinen seliteteksti tulostetaan elementtiin "selite" 
 • Skeemamuutokset, jotka liittyvät myöhemmin keväällä käyttöönotettavaan muutokseen kaupparekisterissä lakkaavien osakeryhmien käsittelyssä
  • Yhtiön perustiedot
   • lisätty uusi elementti "ajantasainen"

4.1.2021

 • Kaikki skeemat
  • Skeemoja muutetaan niiltä osin, missä skeemoissa estetään ylimääräisten kenttien käyttäminen sanomissa. Kyseinen rajoitus muutetaan, jotta tietopalvelujen kehittämistä voidaan tehdä ketterästi rikkomatta mahdollista skeemavalidointia jokaisen lisätyn kentän johdosta. 
   • Skeemoissa on korvattu "additionalProperties": false -määre "additionalProperties": true -määreellä.
 • Skeemamuutokset, jotka liittyvät myöhemmin keväällä käyttöönotettavaan muutokseen kaupparekisterissä lakkaavien osakeryhmien käsittelyssä
  • Osakeryhmien haku hakuehdoin
   • lisätty uusi elementti "olotila"
  • Osakeryhmän perustiedot
   • lisätty uudet elementit "olotila", "voimaantulopvmOsakehuoneistorekisterissa" ja "lakkaamispvmOsakehuoneistorekisterissa"
 • Osakeryhmän hallintakohteet
  • uusi kyselypalvelutuote, joka sisältää tiedot osakeryhmällä hallittavasta huoneistosta, autopaikasta ja muusta tilasta

23.11.2020

 • Kaikki skeemat
  • Skeemoista on korvattu KoodiArvoDto-objekti uudella extKoodiArvoDto-objektilla. Näiden objektien erona on koodisto-arvojen listauksen (enum) vaihtuminen pelkäksi merkkijonoksi. Muutos on tehty, jotta koodistoja voidaan lisätä HTJ taustajärjestelmiin ilman, että skeemasta tarvitsee aina tehdä uutta versiota.

9.11.2020

 • Osakeryhmien yhteystiedot
  • palauttaa omistajana olevan luonnollisen henkilön syntymäajan
  • palauttaa omistajana olevan ulkomaalaisen yrityksen rekisterinumeron, rekisterin nimen ja kotivaltion
  • palauttaa omistustiedon alkamispäivän (päivä, jolloin omistuksen kirjaus on tullut vireille)
  • palauttaa osakeluetteloon merkitsemispäivän
  • ei palauta yhdenkään omistajan tietoja silloin, kun yhdelläkin osakeryhmän omistajista on tietojen luovutuskielto
 • Osakeryhmän rajoitukset
  • palauttaa vain ne rajoitukset, jotka esitetään osakeluettelossa
  • palauttaa vain voimassa olevat rajoitukset
 • Osakeryhmien muutostiedot
  • palauttaa tiedon siitä, että osakeryhmän omistaja on merkitty osakeluetteloon

26.10.2020

 • Osakeryhmien haku hakuehdoin
  • uusi tuote, joka palauttaa yhtiön kaikkien osakeryhmien tunnistetiedot
 • Valtuutusavaimet
  • uusi tuote, joka palauttaa tiedot kysyttyjen valtuutusavainten voimassaolosta sekä siitä, onko valtuutusavaimeen liittyvät käyttöehdot hyväksytty
 • Koodistot
  • lisätty tulosrakenteeseen uudet tiedot sisaltoseliteFi, sisaltoseliteSv, lainkohtaFi ja lainkohtaSv

3.9.2020

 • Tiedotteet
  • uusi tuote, joka palauttaa tietoja palvelun käytöstä, mm. tiedot tulossa olevista käyttökatkoista sekä uusien käyttöehtojen julkaisemisesta

3.8.2020

 • Kaikki kyselyt
  • hakuparametrin 'valtuutuskoodit' nimi on muuttunut muotoon 'valtuutusavaimet'
 • Osakeryhmien muutostiedot
  • palauttaa tiedon osakeryhmän rajoituksen muutoksesta
 • Koodistot
  • uusi muutostyyppi 8=Osakeryhmän rajoitusmuutos
 • Osakeryhmän perustiedot
  • palauttaa huoneiston ja muun tilan ensisijaisen käyttötarkoituksen
  • palauttaa osakesarjalla mahdollisesti olevan tarkenteen

9.6.2020

 • Kaikki kyselyt
  • hakuparametrilla 'valtuutuskoodit' voi antaa useita valtuutusavaimia 

27.5.2020

 • Osakeryhmän perustiedot
  • hallintakohdetyyppi esitetään koodistona
  • muutos katunimien esittämiseen eri kielillä
 • Koodistot
  • palauttaa hallintakohdetyypin koodiarvot selitteineen

7.5.2020

 • Koekäyttöympäristö julkaistu