Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Huoneistotietojen kyselypalvelu (REST)

Yhteys palvelun ja asiakkaan välillä on SSL-suojattu (Secure Socket Layer, HTTPS-protokolla). Palveluun pitää kirjautua sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Käytössä on HTTP Basic Authentication -tunnistus, jonka on oltava mukana jokaisessa pyynnössä. Palvelu kerää hakuihin liittyviä tilasto- ja laskutustietoja palvelupyyntöjen perusteella käyttäjätunnuksittain jaoteltuna.

JSON-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. 

Rajapintapalvelun skeemojen osalta on huomioitava, että rajapinnasta palautuvaan tietoon voi tulla uusia kenttiä uusissa sovellusversioissa. Muutoksista pyritään tiedottamaan hyvissä ajoin, mutta integraatiototeutusten on hyvä olla sellaisia, että ne sietävät uusia kenttiä tietomallissa ja osaavat jättää ne huomiotta.

Loppukäyttäjien lokitus

Huoneistotietojen kyselypalvelun palvelinjärjestelmässä tallennetaan lokeihin tietoa myös asiakassovelluksessa tunnistetusta loppukäyttäjästä, mikäli asiakassovellus välittää rajapintapalvelulle loppukäyttäjää identifioivan tunnisteen kunkin rajapintapyynnön yhteydessä. 

Teknisesti rajapintapalvelun kutsuissa tunniste tulee välittää HTTP-standardin mukaisena Request Header-kenttänä nimeltään "enduserid" ja jonka arvon tulee olla merkkijono (välilyönnit ei sallittuja, pituus max. 60 merkkiä).  Muutoin merkkijonon sisältö voi olla asiakassovelluksen määrittämä, mutta kuitenkin siten, että tarvittaessa tunnisteen perusteella on selvitettävissä loppukäyttäjä asiakassovelluksen ylläpitäjän toimesta.

Yleistä lisätietoa HTTP:n Request Header-kentistä: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Request_header 

Lokitietojen siirron toimivuus on hyvä varmistaa ottamalla yhteyttä Maanmittauslaitokseen osoitteeseen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Lisäksi lokitietoja tulee säilyttää kuuden vuoden ajan, jonka jälkeen ne tulee poistaa.

Tuotteet

 • Yhtiöiden haku hakuehdoin
 • Osakeryhmien haku hakuehdoin
 • Yhtiön perustiedot
 • Osakeryhmän perustiedot
 • Osakeryhmän hallintakohteet
 • Osakeryhmän omistajat (Suppea ja laaja)
 • Osakeryhmän panttaukset (Suppea ja laaja)
 • Osakeryhmän rajoitukset (Suppea ja laaja)
 • Osakeluetteloon merkityt omistajat 
 • Koodistot
 • Tiedotteet

Tuotteiden yhteiset

Yhtiöiden haku hakuehdoin

Rakenteessa esitetään yhtiöiden suppeat perustiedot.

Tällä kyselyllä saadaan tietää, onko yhtiö huoneistotietojärjestelmässä. Huoneistotietojärjestelmässä olevista yhtiöistä palautetaan vastauksessa tieto 'osakeluetteloOsakehuoneistorekisterissa' arvolla true. Vain huoneistotietojärjestelmässä olevista voimassa olevista yhtiöistä voidaan pyytää muita kyselyjä ja tulosteita.    

Yhtiöistä, jotka on perustettu ennen 1.1.2019 ja jotka eivät vielä ole siirtäneet osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään, kysely voi palauttaa vastauksena joko rakenteen, jossa osakeluetteloOsakehuoneistorekisterissa=false, tai virhekoodin 404 Not found.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/yhtiot/haku?ytunnus=6583621-2

Esimerkkivastaus

 

Osakeryhmien haku hakuehdoin

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevasta voimassa olevasta yhtiöstä. Rakenteessa esitetään osakeryhmien suppeat perustiedot jokaisesta yhtiön voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä.

Tällä kyselyllä saadaan tietää, perustuuko osakeryhmän omistus osakekirjaan vai huoneistotietojärjestelmään kirjattuun sähköiseen merkintään. Vastauksessa palautetaan tieto 'sahkoinenOmistusmerkinta' arvolla false, jos omistus perustuu edelleen osakekirjaan, ja arvolla true, jos omistus perustuu sähköiseen merkintään.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/haku?ytunnus=6583621-2

Esimerkkivastaus

 

Yhtiön perustiedot

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevasta voimassa olevasta yhtiöstä. Rakenteessa esitetään tulosteiden osiossa "Yhtiö" esiintyvät tiedot.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/yhtiot/perustiedot?ytunnus=6583621-2

Esimerkkivastaus

 

Osakeryhmän perustiedot

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevan yhtiön voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä. Rakenteessa esitetään tulosteiden osiossa "Osakeryhmä" esiintyvät tiedot.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/perustiedot?ytunnus=6583621-2&osakeryhmatunnus=OHH88072226R4052

Esimerkkivastaus voimassa oleva

Esimerkkivastaus lakkaava

 

Osakeryhmän hallintakohteet

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevan yhtiön voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä. Rakenteessa esitetään osakehuoneistotulosteen osiossa "Osakeryhmällä hallittavat tilat" esiintyvät tiedot.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/hallintakohteet?ytunnus=6583621-2&osakeryhmatunnus=OHH88072226R4052

Esimerkkivastaus voimassa oleva

Esimerkkivastaus lakkaava

 

Osakeryhmän omistajat 

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevan yhtiön voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä. Rakenteessa esitetään osakehuoneistotulosteen osiossa "Omistusoikeudet" esiintyvät tiedot. Osakehuoneistotulosteen kuvauksen löydät täältä 

Kyselyssä palautetaan kaikki osakeryhmälle rekisteröidyt omistukset tilassa: vireillä, voimassa oleva, ehdollinen, ei lainvoimaisesti ratkaistut sekä tieto mahdollisesti vireillä olevasta omistuksen korjaamisesta.

Tuotteesta on saatavilla suppea ja laaja versio. Suppeassa palautetaaan henkilöstä nimi, syntymäaika ja mahdollinen kuolinpäivä. Laajassa palautetaan henkilöstä nimi, henkilötunnus ja mahdollinen kuolinpäivä

Tietojen luovutuskiellossa olevasta osakkeen omistajasta palautetaan kaikki vastaavat tiedot kuin " ei tietojen luovutuskiellossa" olevasta omistajasta.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

Suppea: https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/omistajat-suppea?ytunnus=4651585-1&osakeryhmatunnus=OHU34KRC6GTL5S12

Esimerkkivastaus hyväksytty omistuksen rekisteröinti

 

Laaja: https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/omistajat-laaja?ytunnus=4651585-1&osakeryhmatunnus=OHU34KRC6GTL5S12

Esimerkkivastaus hyväksytty omistuksen rekisteröinti

Esimerkkivastaus ehdollinen omistuksen rekisteröinti

Esimerkkivastaus hyväksytty omistuksen rekisteröinti saaja kuolinpesä

Esimerkkivastaus omistuksen rekisteröinti vireillä

 

Osakeryhmän panttaukset 

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevan yhtiön voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä. Rakenteessa esitetään osakehuoneistotulosteen osiossa "Panttioikeudet" esiintyvät tiedot. Osakehuoneistotulosteen kuvauksen löydät täältä 

Kyselyssä palautetaan kaikki osakeryhmälle rekisteröidyt panttaukset tilassa: vireillä, voimassa oleva, jätetty lepäämään, ei lainvoimaisesti ratkaistut.

Kyselyssä palautetaan tiedot myös mahdollisista vireillä olevista panttauksen korjaamisista sekä muuttamis-ja poistamisasioista.

Tuotteesta on saatavilla suppea ja laaja versio. Suppeassa palautetaaan henkilöstä nimi, syntymäaika ja mahdollinen kuolinpäivä. Laajassa palautetaan henkilöstä nimi, henkilötunnus ja mahdollinen kuolinpäivä

Tietojen luovutuskiellossa olevista panttaukseen liittyvistä henkilöstä palautetaan kaikki vastaavat tiedot kuin " ei tietojen luovutuskiellossa" olevista henkilöistä.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

Suppea:https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/panttaukset-suppea?ytunnus=5063373-8&osakeryhmatunnus=OHXPPQMXD6U3P243

Esimerkkivastaus panttauksen rekisteröinti hyväksytty

 

Laaja: https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/panttaukset-laaja?ytunnus=5063373-8&osakeryhmatunnus=OHXPPQMXD6U3P243

Esimerkkivastaus panttauksen rekisteröinti hyväksytty

Esimerkkivastaus panttauksen rekisteröinti jätetty lepäämään ja uusi panttaus vireillä

 

Osakeryhmän rajoitukset 

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevan yhtiön voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä. Rakenteessa esitetään osakehuoneistotulosteen osioissa "Vallintarajoitukset" ja "Muut rajoitukset" esiintyvät tiedot. Osakehuoneistotulosteen kuvauksen löydät täältä 

Kyselyssä palautetaan kaikki osakeryhmälle merkityt rajoitukset tilassa: vireillä, voimassa oleva, ei lainvoimaiset ratkaisut.

Kyselyssä palautetaan tiedot myös mahdollisista vireillä olevista rajoituksen korjaamisista ja poistamisasioista.

Tuotteesta on saatavilla suppea ja laaja versio. Suppeassa palautetaaan henkilöstä nimi, syntymäaika ja mahdollinen kuolinpäivä. Laajassa palautetaan henkilöstä nimi, henkilötunnus ja mahdollinen kuolinpäivä

Rajoitukseen liittyvät henkilöt esitetään myös henkilöiden osalta joilla on tietojen luovutuskielto.

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

Suppea: https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/rajoitukset-suppea?ytunnus=6116537-8&osakeryhmatunnus=OHPS2FUFRXS48R7

 

Laaja: https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/rajoitukset-laaja?ytunnus=6116537-8&osakeryhmatunnus=OHPS2FUFRXS48R7

Esimerkkivastaus osakeluettelon siirrossa ilmoitettu rajoitus

Esimerkkivastaus hakemuksesta merkitty rajoitus

Esimerkkivastaus rajoituksen merkitseminen vireillä

 

Osakeluetteloon merkityt omistajat

Tiedot voidaan pyytää huoneistotietojärjestelmässä olevan yhtiön voimassa olevasta ja lakkaavasta osakeryhmästä. 

Kyselyssä palautetaan osakeryhmän osalta osakeluetteloon merkityt omistajat. Henkilöomistajista palautetaan omistajien nimet, omistusosuus ja merkitsemispäivä. Kuolinpesien osalta palautetaan myös vainajan nimen lisäksi kuolinpesän osakkaiden nimet. Kuolinpesä on voitu tallentaa rekisteriin myös siten, että vainajan ja kuolinpesän osakkaiden nimet on tallennettu etunimi-ja sukunimikenttään jolloin vainajan ja osakkaiden nimet palautetaan samassa etunimi-ja sukunimikentässä. Organisaatio-omistajista kyselyssä palautetaan toiminimen ja muiden tietojen lisäksi y-tunnus. Ulkomaisten organisaatio omistajien osalta palautetaan toiminimi, rekisterinumero, rekisteri, kotipaikka, kotivaltio. 

Osakeluettelomerkintä voi perustua yhtiön osakeluettelon siirrossa ilmoitettuun tietoon, omistuksen rekisteröinnin yhteydessä tehtyyn osakeluettelomerkintään tai kaupparekisteristä saadun perustajaosakkaan tietoon. 

Jos  osakeluetteloon merkityllä henkilöllä on tietojen luovutuskielto (turvakielto tai yhteystietojen luovutuskielto), osakeluettelomerkinnästä palautetaan vain omistusosuus ja osakeluetteloon merkitsemispvm. Tietojen luovutuskiellossa olevan osakeluetteloon merkityn osakkaan osalta kyselyssä ei palauteta henkilön nimeä. Nimitiedon osalta palautetaan "Tietoja ei saatavilla".

 

Hakuparametrit

 Nimi ArvotLkmKuvaus
ytunnusy-tunnus1Yhtiön y-tunnus. Yhtiön pitää olla joko uusi vuonna 2019 tai myöhemmin perustettu yhtiö tai vanha yhtiö, joka on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat kuulua huoneistotietojärjestelmään.
osakeryhmatunnusosakeryhmätunnus1Osakeryhmän osakeryhmätunnus. Osakeryhmän pitää olla voimassa oleva tai lakkaava.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi//htj/v1/kysely/osakeryhmat/osakeluettelo/omistajat?ytunnus=4651585-1&osakeryhmatunnus=OHU34KRC6GTL5S12 

 

Esimerkki osakeluettelo merkintä

Esimerkki osakeluettelomerkintä kuolinpesä

Esimerkki osakeluettelo turvakielto henkilö

 

Koodistot

Rakenteessa esitetään koodistojen nimet ja koodiarvot.

Hakuparametrit

Ei hakuparametreja.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/koodistot

Esimerkkivastaus

 

Tiedotteet

Rakenteessa esitetään palvelun käyttöön liittyvät voimassa olevat tiedotteet, kuten tiedot tulossa olevista käyttökatkoista tai uusien käyttöehtojen julkaisemisesta.

Hakuparametrit

Ei hakuparametreja.

Esimerkit

https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/tiedotteet

Esimerkkivastaus

Suunniteltu sovellusversio xx.xx.xxxx

Sovellusversio 7.2.2024

Muutokset

 • Osakeryhmän huomiot koodistosta lakkautettu koodiarvo 1

"koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

        "koodi": "1",
        "seliteFi": "Turvakielto tai yhteystietojen luovutuskielto",
        "seliteSv": "Spärrmarkering el. förbud mot utlämning av kontaktuppgifter",
        "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023",
        "voimassaoloPaattyy": "09.01.2024"
 
 • Yhdenkään osakeryhmään liittyvän henkilön luovutuskielto ei enää jatkossa piilota osakeryhmiltä muiden henkilötietoja. Tietojen luovuvutuskiellossa olevasta henkilöstä palautetaan jatkossa kaikki samat tiedot kuin "ei tietojen luovutuskiellossa" olevasta henkilöstä, lukuun ottamatta "Osakeluetteloon merkityt omistajat" kyselyä. Tässä kyselyssä tietojen luovutuskiellossa olevan henkilön nimeä ei näytetä. 

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 3.1.2024

Muutokset

 • Osakeluetteloon merkityt omistajat
  • Uusi kyselypalvelutuote. Tuote sisältää osakeryhmän jokaisen osakeluetteloon merkittyjen omistajien tiedot. Kyselyssä palautetaan omistajan omistusosuus, omistajan nimi, osakeluetteloon merkintä päivä
  • Kyselyt ja esimerkit löytyvät täältä

Kaikki skeemat zip-pakettina 

Sovellusversio 9.5.2023

Muutokset

 • Osakeryhmän omistajat
  • uusi kyselypalvelutuote joka sisältää osakehuoneistotulosteella osiossa 'Omistusoikeudet' esitettäviä tietoja. Tuotteesta tarjotaan suppea ja laaja versio. Suppeassa kyselyssä palautetaan henkilöiden syntymäaika ja laajassa kyselyssä palautetaan henkilöturvatunnus.
  • Kyselyt ja esimerkit löytyvät täältä
 • Osakeryhmän panttaukset
  • uusi kyselypalvelutuote joka sisältää osakehuoneistotulosteella osiossa 'Panttioikeudet' esitettäviä tietoja. Tuotteesta tarjotaan suppea ja laaja versio. Suppeassa kyselyssä palautetaan henkilöiden syntymäaika ja laajassa kyselyssä palautetaan henkilöturvatunnus.
  • Kyselyt ja esimerkit löytyvät täältä
 • Osakeryhmän rajoitukset
  • uusi kyselypalvelutuote joka sisältää osakehuoneistotulosteella osiossa 'Vallintarajoitukset' ja 'Muut rajoitukset' esitettäviä tietoja. Tuotteesta tarjotaan suppea ja laaja versio. Suppeassa kyselyssä palautetaan henkilöiden syntymäaika ja laajassa kyselyssä palautetaan henkilöturvatunnus.
  • Kyselyt ja esimerkit löytyvät täältä
 • Koodistomuutos
  • koodistoon lisätty uusi Osakeryhman_huomio -koodisto
   • Sisältää 6 eri koodiarvoa
    • "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "1",

             "seliteFi": "Turvakielto tai yhteystietojen luovutuskielto",

             "seliteSv": "Spärrmarkering el. förbud mot utlämning av kontaktuppgifter",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

    •  

      

             "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "2",

             "seliteFi": "Osakkeiden muoto on osakekirja",

             "seliteSv": "Aktierna är i form av aktiebrev",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

    •  

      

             "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "3",

             "seliteFi": "Yhtiöjärjestys on muuttunut. Tiedot eivät ole huoneistotietojärjestelmässä ajan tasalla.",

             "seliteSv": "Bolagsordningen har ändrats. Uppgifterna är inte uppdaterade i bostadsdatasystemet.",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

    •  

      

             "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "4",

             "seliteFi": "Rajoituksen korjaaminen, vireillä",

             "seliteSv": "Rättelse av begränsning, anhängig",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

    •  

      

             "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "5",

             "seliteFi": "Panttauksen korjaaminen, vireillä",

             "seliteSv": "Rättelse av pantsättning, anhängig",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

    •  

      

             "koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

             "koodi": "6",

             "seliteFi": "Omistuksen korjaaminen, vireillä",

             "seliteSv": "Rättelse av ägande, anhängig",

             "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023"

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 25.5.2021

Muutokset

 • Kaupparekisterissä lakkaavien ja niiden sijaan syntyvien osakeryhmien käsittelyyn toteutetut muutokset
  • Kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneet osakeryhmät säilyvät huoneistotietojärjestelmän tietopalvelussa niin kauan, kunnes kaikki lakkaavaan osakeryhmään liittyvät oikeudet on tarpeellisilta osin siirretty osakeryhmän sijaan tulleelle uudelle osakeryhmälle.
  • Kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa syntyvät osakeryhmät eivät tule huoneistotietojärjestelmän tietopalveluun ennen kuin osakeryhmään liittyvän lakkaavan osakeryhmän oikeudet on siirretty syntyvälle osakeryhmälle.
  • Huoneistotietojärjestelmässä otetaan käyttöön jokaiseen osakeryhmään liittyvä osakeryhmän tila, joka voi olla jokin seuraavista
   • voimassa oleva
   • lakkaava
    • kaupparekisterissä osakeryhmä voi olla jo lakannut, mutta huoneistotietojärjestelmässä sitä vielä esitetään siihen saakka, kunnes kaikki siihen liittyvät oikeudet on siirretty syntyvälle osakeryhmälle
   • syntyvä
    • kaupparekisterissä osakeryhmä voi olla jo syntynyt, mutta huoneistotietojärjestelmässä sitä ei vielä esitetä ennen kuin sille on siirretty kaikki tarpeelliset lakkaavan osakeryhmän oikeudet 
    • syntyviä osakeryhmiä ei esitetä tietopalvelussa
   • lakannut
    • aikaisemmin voimassa ollut osakeryhmä mutta nyt jo sekä kaupparekisterissä että huoneistotietojärjestelmässä lakannut osakeryhmä
    • lakanneita osakeryhmiä ei esitetä tietopalvelussa
  • Aikaisemmin ilmoitetut skeemamuutokset ks. 19.1.2021 ja 16.2.2021
  • Uusi skeemamuutos 
   • Osakeryhmän hallintakohteet
    • lisätty uusi elementti "lakkaamispvm" 
  • Muutokset kyselypalvelutuotteissa
   • Osakeryhmien haku hakuehdoin
    • "olotila"
     • ks. yllä osakeryhmän tila
   • Osakeryhmän perustiedot
    • "olotila"
     • ks. yllä osakeryhmän tila
    • "voimaantulopvmOsakehuoneistorekisterissa"
     • pvm, jolloin osakeryhmä on tullut huoneistotietojärjestelmän tietopalveluun
     • pvm on yleensä se pvm, jolloin uusi osakeryhmä on rekisteröity kaupparekisterissä
     • jos osakeryhmän tila on ensin ollut huoneistotietojärjestelmässä syntyvä ja siihen liittyvät oikeudet on siirretty vastaavalta lakkaavalta osakeryhmältä, pvm on myöhäisempi kuin kaupparekisteristä saatu rekisteröintipvm ja pvm kertoo, milloin osakeryhmän tila on muuttunut syntyvästä voimassa olevaksi
     • vanhojen yhtiöiden osakeryhmillä voimaantulovpm on osakeluettelon siirron hyväksymispvm
    • "lakkaamispvmOsakehuoneistorekisterissa"
     • pvm, jolloin osakeryhmä poistui huoneistotietojärjestelmän tietopalvelusta
     • toistaiseksi tietopalvelussa ei esitetä lakanneita osakeryhmiä, joten pvm:ää ei käytännössä esiinny tietopalvelussa
   • Osakeryhmän hallintakohteet
    • "lakkaamispvm"
     • hallintakohteet voivat olla lakanneita silloin, kun osakeryhmä ja siihen liittyvät hallintakohteet ovat jo lakanneet kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa
     • vain lakkaaviin osakeryhmiin liittyvät hallintakohteet voivat olla lakanneita
   • Yhtiöiden haku hakuehdoin
    • "ajantasainen"
     • yhtiön muutostietojen siirron ajantasaisuus esitetään vain silloin, kun tiedot eivät ole ajantasalla
     • yhtiön tiedot eivät ole ajantasaisia, jos
      • yhtiön muutostietojen siirto kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään on jostain teknisestä syystä estynyt
      • kaupparekisterissä tapahtuneen sulautumisen tai jakautumisen tietojen siirto huoneistotietojärjestelmään on kesken
   • Yhtiön perustiedot
    • "ajantasainen"
     • yhtiön muutostietojen siirron ajantasaisuus esitetään vain silloin, kun tiedot eivät ole ajantasalla
     • yhtiön tiedot eivät ole ajantasaisia, jos
      • yhtiön muutostietojen siirto kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään on jostain teknisestä syystä estynyt
      • kaupparekisterissä tapahtuneen sulautumisen tai jakautumisen tietojen siirto huoneistotietojärjestelmään on kesken

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 16.2.2021

Muutokset

 • Osakeryhmän perustiedot
  • päähallintakohteen käyttötarkoitus esitetään samalla tavalla kuin tuotteessa Osakeryhmän hallintakohteet
   • lisätty uusi yläelementti "paakayttotarkoitus" 
   • käyttötarkoituksen 999=Muu yksikielinen seliteteksti tulostetaan elementtiin "selite" 
 • Skeemamuutokset, jotka liittyvät myöhemmin keväällä käyttöönotettavaan muutokseen kaupparekisterissä lakkaavien osakeryhmien käsittelyssä
  • Yhtiöiden haku hakuehdoin
   • lisätty uusi elementti "ajantasainen"
  • Yhtiön perustiedot
   • lisätty uusi elementti "ajantasainen"

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 19.1.2021

Muutokset

 • Kaikki skeemat
  • Skeemoja muutetaan niiltä osin, missä skeemoissa estetään ylimääräisten kenttien käyttäminen sanomissa. Kyseinen rajoitus muutetaan, jotta tietopalvelujen kehittämistä voidaan tehdä ketterästi rikkomatta mahdollista skeemavalidointia jokaisen lisätyn kentän johdosta. 
   • Skeemoissa on korvattu "additionalProperties": false -määre "additionalProperties": true -määreellä.
 • Skeemamuutokset, jotka liittyvät myöhemmin keväällä käyttöönotettavaan muutokseen kaupparekisterissä lakkaavien osakeryhmien käsittelyssä
  • Osakeryhmien haku hakuehdoin
   • lisätty uusi elementti "olotila"
  • Osakeryhmän perustiedot
   • lisätty uudet elementit "olotila", "voimaantulopvmOsakehuoneistorekisterissa", "lakkaamispvmOsakehuoneistorekisterissa"
 • Osakeryhmän hallintakohteet
  • uusi kyselypalvelutuote, joka sisältää osakehuoneistotulosteen uutta tuloste-osiota vastaavat tiedot osakeryhmällä hallittavasta huoneistosta, autopaikasta ja muusta tilasta

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 8.12.2020

Muutokset

 • Kaikki skeemat
  • Skeemoista on korvattu KoodiArvoDto-objekti uudella extKoodiArvoDto-objektilla. Näiden objektien erona on koodisto-arvojen listauksen (enum) vaihtuminen pelkäksi merkkijonoksi. Muutos on tehty, jotta koodistoja voidaan lisätä HTJ taustajärjestelmiin ilman, että skeemasta tarvitsee aina tehdä uutta versiota.

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 10.11.2020

Muutokset

 • Koodistot
  • lisätty tulosrakenteeseen uudet tiedot sisaltoseliteFi, sisaltoseliteSv, lainkohtaFi ja lainkohtaSv

Kaikki skeemat zip-pakettina

Sovellusversio 1.10.2020

Kaikki skeemat zip-pakettina

Palveluun kytkeytymiseen tai saatavuuteen sekä tietoliikenteeseen liittyvistä virhetilanteista palautetaan asiakassovellukselle virheilmoitus HTTP-virhekoodeina. Palvelu palauttaa seuraavia virhekoodeja:

VirhekoodiHTTP-tunnusSelitys
400Bad RequestHakupyyntö tai sen parametrit ovat virheellisiä.
401UnauthorizedPalvelu ei hyväksy asiakassovelluksen välittämää käyttäjätunnistetta.
404Not foundParametreilla ei löydy tietoa.
500Internal Server ErrorPyyntöä käsiteltäessä tapahtunut jokin odottamaton virhetilanne.

Aineisto

Koekäyttöympäristössä on vain pieni kuvitteellinen aineisto. Aineistossa on:

 • 6583621-2
  • vanha voimassa oleva asunto-osakeyhtiö
  • yhtiö on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään
  • yksi voimassa oleva osakeryhmä, jonka omistus perustuu edelleen osakekirjaan
  • kaikki kyselyt ja tulosteet palauttavat vastauksen
 • 4651585-1
  • vanha voimassa oleva asunto-osakeyhtiö
  • yhtiö on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään
  • kolme voimassa olevaa osakeryhmää, joilla kaikilla sähköinen omistuskirjaus
  • kaksi lakkaavaa osakeryhmää, joilla kaikilla sähköinen omistuskirjaus
  • kaikki kyselyt ja tulosteet palauttavat vastauksen
 • 8642123-5
  • vanha voimassa oleva keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
  • yhtiö on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään
  • kolme voimassa olevaa osakeryhmää, joilla kaikilla sähköinen omistuskirjaus
  • kaksi lakkaavaa osakeryhmää, joilla kaikilla sähköinen omistuskirjaus
  • yhtiön muutostietojen siirto kaupparekisteristä on estynyt ja yhtiön tiedot eivät ole ajantasaisia
  • kaikki kyselyt ja tulosteet palauttavat vastauksen
 • 8787078-8
  • vanha voimassa oleva asunto-osakeyhtiö
  • yhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään
  • ainoastaan yhtiöiden haku hakuehdoin palauttaa vastauksen
 • 6373566-1
  • lakannut asunto-osakeyhtiö
  • ainoastaan yhtiöiden haku hakuehdoin palauttaa vastauksen
 • 2513126-9
  • yhtiö on muuttanut yhtiömuotonsa asunto-osakeyhtiöstä tavalliseksi osakeyhtiöksi, eikä se siksi enää kuulu huoneistotietojärjestelmään
  • ainoastaan yhtiöiden haku hakuehdoin palauttaa vastauksen
 • 1815350-7
  • vanha voimassa oleva asunto-osakeyhtiö
  • yhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään
  • yhtiöllä on osakeryhmiä, joilla kaikilla omistus perustuu edelleen osakekirjaan
  • kaikki kyselyt ja tulosteet palauttavat vastaukset
 • 0498222-4
  • Yhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään
  • Kaikki kyselyt ja tulosteet palauttavat vastaukset

Testiaineiston kuvaus (excel) 

Käyttöönotto

Verkkopalveluiden asiakastuesta voi pyytää sähköpostitse (verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi) oikeutta koekäyttöympäristöön. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaista palvelua ollaan suunnittelemassa ja miten palvelusta saatuja tietoja on tarkoitus hyödyntää mahdollisessa tuotantokäytössä.

Tuotteet

Kaikki palvelun tuotteet ovat koekäytettävissä.

Tuotantopalvelussa olevasta tuotteen kyselyosoitteesta saa koekäyttöpalvelun osoitteen vaihtamalla osoitteen alkuun htjws.nls.fi -> htjwsint.nls.fi

Esimerkiksi osakeryhmän perustiedot:

https://htjwsint.nls.fi/htj/v1/kysely/osakeryhmat/perustiedot?ytunnus=6583621-2&osakeryhmatunnus=OHH88072226R4052

Muutokset

Koekäyttöympäristössä on saatavilla vain nykyinen versio eikä vanhoja versioita säilytetä.

Tulossa oleva koekäyttöympäristön päivitys: xx.xx.xxxx

Viimeisin koekäyttöympäristön päivitys: 9.1.2024

Muutokset

 • Osakeryhmän huomiot koodistosta lakkautettu koodiarvo 1

"koodisto": "OSAKERYHMAN_HUOMIO",

        "koodi": "1",
        "seliteFi": "Turvakielto tai yhteystietojen luovutuskielto",
        "seliteSv": "Spärrmarkering el. förbud mot utlämning av kontaktuppgifter",
        "voimassaoloAlkaa": "01.01.2023",
        "voimassaoloPaattyy": "09.01.2024"
 
 • Yhdenkään osakeryhmään liittyvän henkilön luovutuskielto ei enää jatkossa piilota osakeryhmiltä muiden henkilötietoja. Tietojen luovuvutuskiellossa olevasta henkilöstä palautetaan jatkossa kaikki samat tiedot kuin "ei tietojen luovutuskiellossa" olevasta henkilöstä, lukuun ottamatta "Osakeluetteloon merkityt omistajat" kyselyä. Tässä kyselyssä tietojen luovutuskiellossa olevan henkilön nimeä ei näytetä. 

 

Aikaisemmat koekäyttöympäristön päivitykset:

 12.12.2023

 • Uusi kyselyrajapinta "Osakeluetteloon merkityt omistajat". Kts. Kuvaukset täältä

18.4.2023

 • Uudet kyselyrajapinnat ""Osakeryhmän omistajat suppea ja "Osakeryhmän omistajat" laaja. Kts kuvaukset täältä

21.3.2023

 • Koodistoon lisätty uusi Osakeryhmän huomiot -koodisto

 

 • Uudet kyselyrajapinnat Osakeryhmän rajoitukset suppea ja Osakeryhmän rajoitukset laaja. Kts. kuvaukset täältä

 

 • Uudet kyselyrajapinnat Osakeryhmän panttaukset suppea ja Osakeryhmän panttaukset laaja. Kts. kuvaukset täältä

 

1.2.2021

 • Kaupparekisterissä lakkaavien ja niiden sijaan syntyvien osakeryhmien käsittelyyn toteutetut muutokset
  • Kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneet osakeryhmät säilyvät huoneistotietojärjestelmän tietopalvelussa niin kauan, kunnes kaikki lakkaavaan osakeryhmään liittyvät oikeudet on tarpeellisilta osin siirretty osakeryhmän sijaan tulleelle uudelle osakeryhmälle.
  • Kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa syntyvät osakeryhmät eivät tule huoneistotietojärjestelmän tietopalveluun ennen kuin osakeryhmään liittyvän lakkaavan osakeryhmän oikeudet on siirretty syntyvälle osakeryhmälle.
  • Huoneistotietojärjestelmässä otetaan käyttöön jokaiseen osakeryhmään liittyvä osakeryhmän tila, joka voi olla jokin seuraavista
   • voimassa oleva
   • lakkaava
    • kaupparekisterissä osakeryhmä voi olla jo lakannut, mutta huoneistotietojärjestelmässä sitä vielä esitetään siihen saakka, kunnes kaikki siihen liittyvät oikeudet on siirretty syntyvälle osakeryhmälle
   • syntyvä
    • kaupparekisterissä osakeryhmä voi olla jo syntynyt, mutta huoneistotietojärjestelmässä sitä ei vielä esitetä ennen kuin sille on siirretty kaikki tarpeelliset lakkaavan osakeryhmän oikeudet 
    • syntyviä osakeryhmiä ei esitetä tietopalvelussa
   • lakannut
    • aikaisemmin voimassa ollut osakeryhmä mutta nyt jo sekä kaupparekisterissä että huoneistotietojärjestelmässä lakannut osakeryhmä
    • lakanneita osakeryhmiä ei esitetä tietopalvelussa
  • Aikaisemmin ilmoitetut skeemamuutokset ks. 4.1.2021 ja 1.2.2021
  • Uusi skeemamuutos 
   • Osakeryhmän hallintakohteet
    • lisätty uusi elementti "lakkaamispvm" 
  • Muutokset kyselypalvelutuotteissa
   • Osakeryhmien haku hakuehdoin
    • "olotila"
     • ks. yllä osakeryhmän tila
   • Osakeryhmän perustiedot
    • "olotila"
     • ks. yllä osakeryhmän tila
    • "voimaantulopvmOsakehuoneistorekisterissa"
     • pvm, jolloin osakeryhmä on tullut huoneistotietojärjestelmän tietopalveluun
     • pvm on yleensä se pvm, jolloin uusi osakeryhmä on rekisteröity kaupparekisterissä
     • jos osakeryhmän tila on ensin ollut huoneistotietojärjestelmässä syntyvä ja siihen liittyvät oikeudet on siirretty vastaavalta lakkaavalta osakeryhmältä, pvm on myöhäisempi kuin kaupparekisteristä saatu rekisteröintipvm ja pvm kertoo, milloin osakeryhmän tila on muuttunut syntyvästä voimassa olevaksi
     • vanhojen yhtiöiden osakeryhmillä voimaantulovpm on osakeluettelon siirron hyväksymispvm
    • "lakkaamispvmOsakehuoneistorekisterissa"
     • pvm, jolloin osakeryhmä poistui huoneistotietojärjestelmän tietopalvelusta
     • toistaiseksi tietopalvelussa ei esitetä lakanneita osakeryhmiä, joten pvm:ää ei käytännössä esiinny tietopalvelussa
   • Osakeryhmän hallintakohteet
    • "lakkaamispvm"
     • hallintakohteet voivat olla lakanneita silloin, kun osakeryhmä ja siihen liittyvät hallintakohteet ovat jo lakanneet kaupparekisterissä tehdyssä yhtiöjärjestyksen muutoksessa
     • vain lakkaaviin osakeryhmiin liittyvät hallintakohteet voivat olla lakanneita
   • Yhtiöiden haku hakuehdoin
    • "ajantasainen"
     • yhtiön muutostietojen siirron ajantasaisuus esitetään vain silloin, kun tiedot eivät ole ajantasalla
     • yhtiön tiedot eivät ole ajantasaisia, jos
      • yhtiön muutostietojen siirto kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään on jostain teknisestä syystä estynyt
      • kaupparekisterissä tapahtuneen sulautumisen tai jakautumisen tietojen siirto huoneistotietojärjestelmään on kesken
   • Yhtiön perustiedot
    • "ajantasainen"
     • yhtiön muutostietojen siirron ajantasaisuus esitetään vain silloin, kun tiedot eivät ole ajantasalla
     • yhtiön tiedot eivät ole ajantasaisia, jos
      • yhtiön muutostietojen siirto kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään on jostain teknisestä syystä estynyt
      • kaupparekisterissä tapahtuneen sulautumisen tai jakautumisen tietojen siirto huoneistotietojärjestelmään on kesken

1.2.2021

 • Osakeryhmän perustiedot
  • päähallintakohteen käyttötarkoitus esitetään samalla tavalla kuin tuotteessa Osakeryhmän hallintakohteet
   • lisätty uusi yläelementti "paakayttotarkoitus" 
   • käyttötarkoituksen 999=Muu yksikielinen seliteteksti tulostetaan elementtiin "selite" 
 • Skeemamuutokset, jotka liittyvät myöhemmin keväällä käyttöönotettavaan muutokseen kaupparekisterissä lakkaavien osakeryhmien käsittelyssä
  • Yhtiöiden haku hakuehdoin
   • skeemaan on lisätty uusi elementti
    • ajantasainen
  • Yhtiön perustiedot
   • skeemaan on lisätty uusi elementti
    • ajantasainen

4.1.2021

 • Kaikki skeemat
  • Skeemoja muutetaan niiltä osin, missä skeemoissa estetään ylimääräisten kenttien käyttäminen sanomissa. Kyseinen rajoitus muutetaan, jotta tietopalvelujen kehittämistä voidaan tehdä ketterästi rikkomatta mahdollista skeemavalidointia jokaisen lisätyn kentän johdosta. 
   • Skeemoissa on korvattu "additionalProperties": false -määre "additionalProperties": true -määreellä.
 • Skeemamuutokset, jotka liittyvät myöhemmin keväällä käyttöönotettavaan muutokseen kaupparekisterissä lakkaavien osakeryhmien käsittelyssä
  • Osakeryhmien haku hakuehdoin
   • lisätty uusi elementti "olotila"
  • Osakeryhmän perustiedot
   • lisätty uudet elementit "olotila", "voimaantulopvmOsakehuoneistorekisterissa", "lakkaamispvmOsakehuoneistorekisterissa"
 • Osakeryhmän hallintakohteet
  • uusi kyselypalvelutuote, joka sisältää osakehuoneistotulosteen uutta tuloste-osiota vastaavat tiedot osakeryhmällä hallittavasta huoneistosta, autopaikasta ja muusta tilasta

23.11.2020

 • Kaikki skeemat
  • Skeemoista on korvattu KoodiArvoDto-objekti uudella extKoodiArvoDto-objektilla. Näiden objektien erona on koodisto-arvojen listauksen (enum) vaihtuminen pelkäksi merkkijonoksi. Muutos on tehty, jotta koodistoja voidaan lisätä HTJ taustajärjestelmiin ilman, että skeemasta tarvitsee aina tehdä uutta versiota.

26.10.2020

 • Koodistot
  • lisätty tulosrakenteeseen uudet tiedot sisaltoseliteFi, sisaltoseliteSv, lainkohtaFi ja lainkohtaSv

14.9.2020

 • Yhtiöiden haku hakuehdoin ja Osakeryhmien haku hakuehdoin
  • kyselyosoitteeseen lisätty "/haku", esimerkiksi https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/yhtiot -> https://htjws.nls.fi/htj/v1/kysely/yhtiot/haku

3.9.2020

 • Tiedotteet
  • uusi tuote, joka palauttaa tietoja palvelun käytöstä, mm. tiedot tulossa olevista käyttökatkoista sekä uusien käyttöehtojen julkaisemisesta

3.8.2020

 • Osakeryhmän perustiedot
  • palauttaa huoneiston ja muun tilan ensisijaisen käyttötarkoituksen
  • palauttaa osakesarjalla mahdollisesti olevan tarkenteen

27.5.2020

 • Osakeryhmän perustiedot
  • hallintakohdetyyppi esitetään koodistona
  • muutos katunimien esittämiseen eri kielillä
 • Koodistot
  • palauttaa hallintakohdetyypin koodiarvot selitteineen

7.5.2020

 • Koekäyttöympäristö julkaistu