Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitos työpaikkana

Maanmittauslaitos työpaikkana

Maanmittauslaitos tuottaa kansalaisille ja organisaatioille maan käyttöön ja hyödyntämiseen tarvittavaa tietoa.

Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.

Maanmittauslaitoksessa panostetaan yhteistyöhön, uskotaan kokeilukulttuuriin ja kehitetään vastuullisuutta. Huomioimme työssämme ympäristön, ihmisten ja talouden hyvinvoinnin. 

Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 36 paikkakunnalla ympäri Suomen − Maarianhaminasta Ivaloon. Työtä tehdään toimipaikkojen lisäksi myös maastossa, kotona tai muussa tilanteeseen parhaiten sopivassa paikassa.

Tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta

Suurin osa henkilöstöstä työskentelee maanmittauksen parissa: kartoittajat ja maanmittausinsinöörit lohkovat kesämökkitontteja, merkitsevät maastoon ja kartalle rakennettavien moottoriteiden rajoja sekä tekevät pelloille maanviljelijöitä hyödyttäviä tilusjärjestelyitä.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden asiantuntijoiden, kirjaamissihteerien ja lakimiesten ansiosta kiinteistöjen omistaminen, ostaminen ja myyminen sekä pankkilainan vakuuttaminen ovat Suomessa turvallisissa käsissä.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijat tekevät koko yhteiskuntaa hyödyttävää paikkatietoalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksen asiantuntijat vastaavat Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmistä ja tietohallinnosta.

Töissä viihdytään

Maanmittauslaitos on moderni työnantaja, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. Avainasemassa ovat esimiehet, joiden ammattitaitoa ja osaamista on kehitetty niin, että henkilöstö voi kokea olevansa hyvin johdettu.

Vuonna 2020 Maanmittauslaitoksen työtyytyväisyys oli valtion yhteisessä VMBaro-kyselyssä yhteensä 3,96 asteikolla 1–5. Valtion keskiarvo oli 3,67.

Maanmittauslaitoslaiset ovat erityisen tyytyväisiä mahdollisuuteen sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä (4,52, valtion ka. 4,13). Tämän huipputuloksen taustalla on monipaikkaisen työn tekemisen kulttuuri. Se tarkoittaa sitä, että töitä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona. Työaika on erittäin joustava. Henkilöstölle mahdollistetaan työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta moderneja välineitä hyödyntäen.

Muita vahvuuksia kyselyn perusteella ovat mm. työn tavoitteiden tietäminen (4,49, valtion ka. 4,27), luottamus työsuhteen jatkumiseen (4,51, valtion ka. 3,97) ja oikeudenmukainen kohtelu sekä esimiehen (4,33, valtion ka. 4,20) että työtovereiden (4,40, valtion ka. 4,25) taholta.

Katso kuvia työpäivistämme Instagramissa

Maanmittauslaitoslaisten arkeen ympäri Suomea pääsee tutustumaan sosiaalisen median palvelussa Instagramissa. Kesäisin  Instagramia päivittävät kesätyöntekijämme, ja nämä kuvat löytyvät aihetunnisteella #MMLkesäduunari. Muut työntekijöidemme kuvat löytyvät aihetunnisteella #töissämaanmittauslaitoksessa.

Kaikki kuvat ovat nähtävillä myös Maanmittauslaitoksen Instagram-tilillä @maanmittaus. Ala seuraamaan meitä!

Tutustu meihin

 

Palveluneuvoja Janina

Palveluneuvoja Janina Liikanen omalla työpisteellään.Janinan työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelu esimerkiksi palvelutiskillä, puhelimitse ja sähköpostitse. Työ sisältää mm. asiakkaiden neuvontaa ja asioiden selvittämistä asiakkaita varten. 

Janina kertoo, että hänen työnsä on hyvin monipuolista. Yksikään työviikko ei ole hänen mukaansa samanlainen kuin edellinen. 

Lue lisää palveluneuvojan työstä

 

 


Sovellusasiantuntija Tatjana

Sovellusasiantuntija Tatjana

Tatjana Murtolalla on selkeä mielipide siitä, mikä on parasta koodarin työssä.

– Jokainen päivä tuo onnistumisen tunteen, kun saa jonkin asian toimimaan halutulla tavalla. Onnistumisen kokemukset antavat itseluottamusta ja lisäävät työmotivaatiota.

Lue lisää sovellusasiantuntijan työstä

 

 


Tutkija Jesperi

Tutkija Jesperi

Autojen navigaattorit, puhelimen karttasovellukset ja erilaiset reittioppaat ovat tuoneet satelliittipaikannuksen helpottamaan arkeamme. Jesperi on keskittynyt tutkimaan paikannusta etenkin tilanteissa, joissa satelliittipaikannus ei toimi ollenkaan, kuten esimerkiksi sisätiloissa.

Lue lisää Jesperin työpäivistä

 

 


Vanhempi tutkija Mirjam

Vanhempi tutkija Mirjam

Painovoima on yksi luonnon perusvoimista, joka vaikuttaa kaikkeen maailmankaikkeudessa. Se pitää yhtä lailla taivaankappaleet radoillaan kuin myös omat jalkamme maan pinnalla. Ei ihme, että painovoimaa Paikkatietokeskuksessa tutkivan Mirjam Bilker-Koivulan äänestä kuuluu aito innostus omaa tutkimusalaa kohtaan.

Lue lisää painovoimatutkijan työstä

 

 


Maanmittausinsinööri Laura

Maanmittausinsinööri Laura

Maanmittausinsinööri Laura Laukkasen työnkuvaan kuuluvat mm. lohkomiset, rajankäynnit ja lainhuudot. Lohkominen on maanmittaustoimitus, jossa tontista erotetaan maa-alue itsenäiseksi kiinteistöksi. Rajankäynnissä taas selvitetään kiinteistön rajoja ja rajamerkkejä koskevia epäselvyyksiä. Lainhuudosta on kyse silloin, kun asiakas on ostanut kiinteistön ja kaupan osalta tutkitaan, että kaikki on kunnossa.

Lue lisää maanmittausinsinöörin työstä

 


Kirjaamispäällikkö Sanna

Kirjaamispäällikkö Sanna

Kirjaamispäällikkö Sanna Rannan työhuone on Kajaanissa, mutta 35 alaisen esimiehenä hän matkustaa Ylivieskasta Ivaloon ulottuvalla alueella, esimerkiksi pitämässä kehityskeskusteluja.

Lue lisää Sannan työstä