Maanmittauslaitos työpaikkana

Kuva kesäkisoista 2017
Maanmittauslaitoksesta löytyy peliporukoita monissa lajeissa. Vuosittain kokoonnutaan kesä- ja talvikisoihin. Kuva: Julia Hautojärvi

Maanmittauslaitos tuottaa kansalaisille ja organisaatioille maan käyttöön ja hyödyntämiseen tarvittavaa tietoa.

Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.

Maanmittauslaitos palvelee 37 paikkakunnalla ympäri Suomen − Maarianhaminasta Ivaloon. Työtä tehdään toimipaikkojen lisäksi myös maastossa, kotona tai muussa tilanteeseen parhaiten sopivassa paikassa.

Tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta

Suurin osa henkilöstöstä työskentelee maanmittauksen parissa: maastokartoittajat ja maanmittausinsinöörit lohkovat kesämökkitontteja, merkitsevät maastoon ja kartalle rakennettavien moottoriteiden rajoja sekä tekevät pelloille maanviljelijöitä hyödyttäviä tilusjärjestelyitä.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden asiantuntijoiden, kirjaamissihteerien ja lakimiesten ansiosta kiinteistöjen omistaminen, ostaminen ja myyminen sekä pankkilainan vakuuttaminen ovat Suomessa turvallisissa käsissä.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijat tekevät koko yhteiskuntaa hyödyttävää kartoitusalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksen (Mitpa) asiantuntijat tuottavat IT-palveluita lähinnä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Lisäksi he vastaavat Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmistä ja tietohallinnosta.

Maanmittauslaitoksessa viihdytään

Vuoden 2017 työtyytyväisyyskyselyn mukaan Maanmittauslaitoksessa ollaan erityisen tyytyväisiä mahdollisuuteen yhteen sovittaa työ ja yksityiselämä. Muita vahvuuksia kyselyn perusteella ovat työilmapiiri, työn mielenkiintoisuus ja haastavuus sekä oppimisen ja uudistumisen mahdollisuudet.

Maanmittauslaitos on moderni työnantaja, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. Avainasemassa ovat olleet esimiehet, joiden ammattitaitoa ja osaamista on kehitetty niin, että henkilöstö voi kokea olevansa hyvin johdettu. Lue lisää työhyvinvoinnin kehittämisestä henkilöstöpäällikkö Katri Vermanteen blogista.

Maanmittauslaitoksessa tehdään töitä monipaikkaisesti. Se tarkoittaa sitä, että töitä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona. Työaika on joustava. Henkilöstölle mahdollistetaan siis työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta moderneja välineitä hyödyntäen.

Henkilöstöetujamme ovat:

  • joustava työaika
  • monipaikkainen työ
  • osaamisen kehittäminen
  • kouluttautumisen tukeminen
  • modernit työvälineet ja -tilat
  • liikunta- ja kulttuurietuja

Katso kuvia työpäivistämme Instagramissa

Maanmittauslaitoslaisten arkeen ympäri Suomea pääsee tutustumaan sosiaalisen median palvelussa Instagramissa. Kesällä 2017 Instagramia päivittivät kesätyöntekijämme, ja nämä kuvat löytyvät aihetunnisteella #MMLkesäduunari. Muut työntekijöidemme kuvat löytyvät aihetunnisteella #töissämaanmittauslaitoksessa.

Kaikki kuvat ovat nähtävillä myös Maanmittauslaitoksen Instagram-tilillä @maanmittaus. Ala seuraamaan meitä!

Tutustu meihin

Paikkatietoasiantuntija Claudia Bergroth

Claudia BergrothClaudian työtehtävistä moni liittyy eurooppalaiseen INSPIRE-direktiiviin, joka raamittaa paikkatietojen yhteiskäytön periaatteet EU-maissa. Työpäivät koostuvat muun muassa sidosryhmien tapaamisista, erilaisten esitysten pitämisestä ja valmistelusta sekä koulutusten ja muiden tapahtumien järjestämisestä.

− Pidän työstäni erityisesti siksi, että sen voi aidosti sanoa olevan näköalapaikka paikkatietoalalle niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Työtä tehdään paljon yhteistyössä ministeriöiden, valtion muiden organisaatioiden ja ulkomaisten kollegojen kanssa. Lisäksi meillä on ihan mahtava porukka! Kaikki ovat tosi innostuneita työstään, se varmaan heijastuu myös porukan sisällä, Claudia kertoo.

Claudia on opiskellut Helsingin yliopistossa maantiedettä, erikoistumisalanaan geoinformatiikka. Hän kertoo paikkatietokärpäsen purreen jo lukiossa maantiedon kurssilla, kun tunnilla katsotussa videosarjassa Helsingin yliopiston geoinformatiikan apulaisprofessori kertoi paikkatiedoista ja sen mahdollisuuksista.

Claudia on työn ohessa suorittanut opintojaan loppuun, ja hän kehuu Maanmittauslaitosta esimerkilliseksi työpaikaksi siinä, miten helposti työn ja opintojen yhdistäminen on sujui. Osa-aikaisuuden lisäksi joustavat työajat ja monipaikkainen työ ovat helpottaneet opiskelua huomattavasti.

− Opintojani on tuettu täällä tosi hyvin. Kun on etätyöhön mahdollisuus, olen voinut tehdä töitä yliopistoltakin käsin niin, että olen käynyt vaikka kirjastossa tekemässä työjuttuja ja sitten palannut luennoille.

_____________________________________________________________________________________________

Tutkija Jesperi Rantanen

Jesperi RantanenAutojen navigaattorit, puhelimen karttasovellukset ja erilaiset reittioppaat ovat tuoneet satelliittipaikannuksen helpottamaan arkeamme. Jesperi on keskittynyt tutkimaan paikannusta etenkin tilanteissa, joissa satelliittipaikannus ei toimi ollenkaan, kuten esimerkiksi sisätiloissa.

− Sisätilapaikannukseen on kehitetty useita menetelmiä, mutta mitään kaiken kattavaa systeemiä, kuten ulkosalla satelliittipaikannus, ei ole vielä löydetty. Paljon käytetään esimerkiksi lähiverkkoon tai bluetoothiin perustuvia paikannuslaitteita.

Työt Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa Jesperi aloitti vuonna 2016 valmistuttuaan vuotta aiemmin diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta geomatiikan (nykyisin geoinformatiikka) oppiaineesta. Alalle Jesperi päätyi, kun lukion jälkeen nuorta miestä kiinnosti etenkin maantieto mutta toisaalta myös insinööritieteet.

Työpäiviään Jesperi kuvailee vaihteleviksi. Tyypillisesti siihen kuuluu testauksista saadun mittausdatan analysointia, aiempiin tutkimuksiin tutustumista ja erilaisten julkaisujen kirjoittamista.

Eniten Jesperiä motivoi työssään se, että saa tehdä tärkeää työtä. Toimivista sisätilanavigoinnin menetelmistä voisi olla iso apu esimerkiksi pelastustoimelle, joka usein joutuu liikkumaan haastavissa olosuhteissa ja ennestään tuntemattomissa tiloissa.

_____________________________________________________________________________________________

Johtava asiantuntija Hannu Kämäri

Johtava asiantuntija Hannu Kämäri

Hannu Kämäri työskentelee Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksessa Mitpassa johtavana asiantuntijana. Hannulla on paljon työkokemusta projektien johtamisesta ja suunnittelusta:

– Nykyisessä työtehtävässäni olen paljon mukana asiakasvirastojen projekteissa tietoarkkitehtinä ja konsultoin asiakkaitamme prosessien kehittämisessä ja tiedonhallinnassa, kertoo Hannu.

Mitpa tuottaa tietotekniikan toimialasidonnaisia jatkuvia palveluja ja kehittämispalveluja Maanmittauslaitokselle, maa- ja metsätalousministeriölle ja muille ministeriön hallinnonalan virastoille. Hannu työskenteleekin paljon asiakasvirastoissa. Matkat asiakkaiden luo hän taittaa polkupyörällä.

– Työtehtävät asiakasvirastoissa ovat mielenkiintoisia sekä haastavia, ja niissä on mahdollisuus vaikuttaa tärkeisiin asioihin. Työssä viihtyvyyttä lisää myös se, että Mitpassa on todella hyvä henki, Hannu toteaa.

Hannu on työskennellyt Maanmittauslaitoksessa vuodesta 2015 alkaen. Sitä ennen hän on ollut muun muassa töissä metsävara-asiantuntijana ja järjestelmäarkkitehtina Suomen metsäkeskuksessa sekä projektipäällikkönä yrityksessä Fifth Element Oy.

_____________________________________________________________________________________________

Maanmittausinsinööri Robin Fröberg

Maanmittausinsinööri Robin Fröberg

Maanmittausinsinöörin työssä Robin Fröberg tekee esimerkiksi lohkomisia ja rajankäyntejä. Lohkominen on maanmittaustoimitus, jossa tontista erotetaan maa-alue itsenäiseksi kiinteistöksi. Rajankäynnissä taas selvitetään kiinteistön rajoja ja rajamerkkejä koskevia epäselvyyksiä.

Olennainen osa Robinin työtehtäviä on kartanlukutaito, sillä maanmittausinsinöörit työskentelevät paljon maastossa. Kartat eivät ole pelkästään työväline Robinille, sillä hän harrastaa vapaa-aikanaan suunnistusta.

Maanmittaustyötä tehdään maaston lisäksi myös sisätiloissa: toimistolla valmistellaan maastotyöt ja toimituskokoukset. Robin on yksi ruotsinkielisistä maanmittausinsinööreistä. Hän työskentelee läntisen Uudenmaan alueella.

– Maanmittausinsinöörin töissä pitää ennen kaikkea olla asiakaslähtöinen, koska maanomistajien kanssa tehdään töitä heidän luonaan, kertoo Robin hymyillen.

Robinin mukaan hänen työssään pitää olla valmis opettelemaan koko ajan uusia asioita.

– Se on mielestäni tässä työssä myös parasta. Joka päivä on erilainen ja tuo mukanaan uusia haasteita, joiden kautta voi kehittyä.

_____________________________________________________________________________________________

Kirjaamispäällikkö Sanna Ranta

Kirjaamispäällikkö Sanna Ranta

Kirjaamispäällikkö Sanna Rannan työhuone on Kajaanissa, mutta 35 alaisen esimiehenä hän matkustaa Ylivieskasta Ivaloon ulottuvalla alueella, esimerkiksi pitämässä kehityskeskusteluja.

– Työssäni tarvitaan hyvää psykologista silmää. Tärkeää on myös tuntea työn sisältöön liittyvät lait ja käytännöt, Pohjois-Suomen vastuualueen kirjaamispäällikkö sanoo.

Sanna toimii kaikkien Maanmittauslaitoksen päälliköiden tavoin ammattimaisena esimiehenä. Kun hallinnollisilta tehtäviltä jää aikaa, Sanna tekee substanssityötä lainhuutojen ja kiinnitysten parissa.

– Työ Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kirjaamisasioiden parissa on hyvin spesifiä. Tämä työ olisi arvokasta kokemusta esimerkiksi juristille, sillä täällä kertyy kokemusta lainhuudoista ja kiinteistöjen kiinnityksistä, jota ei opiskeluista tai auskultoinnista nykyään saa, Sanna toteaa.

Sanna valmistui vuonna 2005 oikeustieteen kandidaatiksi, minkä jälkeen hän auskultoi Lapin käräjäoikeudessa ja työskenteli asianajopuolella ja pankissa lakimiehenä. Maanmittauslaitoksessa Sanna aloitti vuonna 2009.

– Parasta Maanmittauslaitoksessa ovat työkaverit. Täällä työtä saa tehdä niin juristien kuin insinöörien kanssa, ja näkökulmia riittää joka suunnasta, kertoo Sanna.