Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitos työpaikkana

Kaksi hymyilevää ihmistä kahvikupin äärellä toimistoympäristössä

Maanmittauslaitos tuottaa tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta.

Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja sekä teemme paikkatietoalan tutkimusta.

Maanmittauslaitoksessa panostetaan yhteistyöhön, uskotaan kokeilukulttuuriin ja kehitetään vastuullisuutta. Huomioimme työssämme ympäristön, ihmisten ja talouden hyvinvoinnin. 

Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 36 paikkakunnalla ympäri Suomen − Maarianhaminasta Ivaloon. Työtä tehdään toimipaikkojen lisäksi myös maastossa, kotona tai muussa tilanteeseen parhaiten sopivassa paikassa.

Tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta

Suurin osa henkilöstöstä työskentelee maanmittauksen parissa: kartoittajat ja maanmittausinsinöörit lohkovat kesämökkitontteja, merkitsevät maastoon ja kartalle rakennettavien moottoriteiden rajoja sekä tekevät pelloille maanviljelijöitä hyödyttäviä tilusjärjestelyitä.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden asiantuntijoiden, kirjaamissihteerien ja lakimiesten ansiosta kiinteistöjen omistaminen, ostaminen ja myyminen sekä pankkilainan vakuuttaminen ovat Suomessa turvallisissa käsissä.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijat tekevät koko yhteiskuntaa hyödyttävää paikkatietoalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Tietohallinnon toimintayksikkö vastaa Maanmittauslaitoksen IT- ja kehityspalveluista ja tiedonhallinnasta.

Töissä viihdytään

Maanmittauslaitos on moderni ja joustava työnantaja, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Avainasemassa ovat esihenkilöt, joiden ammattitaitoa ja osaamista on kehitetty niin, että henkilöstö voi kokea olevansa hyvin johdettu.

Vuonna 2023 Maanmittauslaitoksen henkilöstön työtyytyväisyys oli työtyytyväisyyskyselyssä yhteensä 3,91 asteikolla 1–5. 

Maanmittauslaitoslaiset ovat erityisen tyytyväisiä mahdollisuuteen sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä (4,52). Tämän huipputuloksen taustalla on monipaikkaisen työn tekemisen kulttuuri. Se tarkoittaa sitä, että töitä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona. Työaika on erittäin joustava. Henkilöstölle mahdollistetaan työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta moderneja välineitä hyödyntäen.

Muita vahvuuksia kyselyn perusteella ovat mm. työn tavoitteiden tietäminen (4,46), luottamus työsuhteen jatkumiseen (4,39) ja oikeudenmukainen kohtelu sekä esihenkilön (4,39) että työtovereiden (4,43) taholta.

Työnantajalupaus

Saat joustavan ja vastuullisen työnantajan, joka tukee osaamisesi kehittymistä ja mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen. Maanmittauslaitoksessa me luotamme sinuun ja työhyvinvointisi on meille tärkeää.

Katso kuvia työpäivistämme Instagramissa

Maanmittauslaitoslaisten arkeen ympäri Suomen voit tutustua Instagramissa. Kesätyöntekijöidemme kuvia löydät aihetunnisteella #MMLkesäduunari, muita päivityksiä myös tunnisteella #töissämaanmittauslaitoksessa.

Löydät tilimme Instagramista nimellä @maanmittaus. Ala seurata meitä!

Tutustu meihin

Kartoittaja Jonna

Kartoittaja Jonna seisoo ulkona työvaatetuksessa mittausvälineiden kanssa.Jonna saa olla työssään toimistolla, kotona sekä ulkona luonnossa. Hänen mukaansa työn parhaita puolia on työn joustavuus ja se, että oman ajankäytön saa suunnitella omatoimisesti.

– Kartoittajan ammatti sopii sellaiselle, joka tykkää liikkua luonnossa. On myös hyvä tulla teknologian kanssa juttuun, sillä tällä alalla se kehittyy jatkuvasti, Jonna pohtii.

Lue lisää kartoittajan työstä

 

 

IT-asiantuntija Susanna

IT-asiantuntija Susanna.Maanmittauslaitoksen valttikorttina Susanna pitää mahdollisuutta monipaikkaiseen työhön. Kuopiossa asuvan Susannan muu tiimi työskentelee Pasilassa, mutta yhteinen työnteko onnistuu hyvin Teamsin kautta. 

– Mitä pohjoisemmaksi tullaan, sitä vähemmän tällaisia työmahdollisuuksia yleensä on tarjolla. Hienoa, että Maanmittauslaitoksessa tämä onnistuu, Susanna sanoo.

Lue lisää IT-asiantuntijan työstä

 

Maanmittausinsinööri (DI) Krista

Krista rantakallioilla työparin kanssa.Kun Krista aikoinaan mietti eri opintovaihtoehtoja, hänellä oli kriteerinä, että tulevassa ammatissa pitäisi joskus päästä tietokoneen äärestä uloskin. 

– Isäni vinkistä päädyin googlettamaan maanmittausalaa ja hain sitten lopulta sitä opiskelemaan. Opintojen alussa en osannut vielä arvata, miten tämä ala tulee viemään minut kokonaan mukanaan. Minä todella tykkään tehdä tätä työtä, sanoo Krista.

Lue lisää maanmittausinsinöörin (DI) työstä

 

Palveluneuvoja Janina

Palveluneuvoja Janina Liikanen omalla työpisteellään.Janinan työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelu esimerkiksi palvelutiskillä, puhelimitse ja sähköpostitse. Työ sisältää mm. asiakkaiden neuvontaa ja asioiden selvittämistä asiakkaita varten. 

Janina kertoo, että hänen työnsä on hyvin monipuolista. Yksikään työviikko ei ole hänen mukaansa samanlainen kuin edellinen. 

Lue lisää palveluneuvojan työstä.

 

Sovellusasiantuntija Tatjana

Sovellusasiantuntija Tatjana

Tatjana Murtolalla on selkeä mielipide siitä, mikä on parasta koodarin työssä.

– Jokainen päivä tuo onnistumisen tunteen, kun saa jonkin asian toimimaan halutulla tavalla. Onnistumisen kokemukset antavat itseluottamusta ja lisäävät työmotivaatiota.

Lue lisää sovellusasiantuntijan työstä.

 

 

Tutkija Jesperi

Tutkija Jesperi

Autojen navigaattorit, puhelimen karttasovellukset ja erilaiset reittioppaat ovat tuoneet satelliittipaikannuksen helpottamaan arkeamme. Jesperi on keskittynyt tutkimaan paikannusta etenkin tilanteissa, joissa satelliittipaikannus ei toimi ollenkaan, kuten esimerkiksi sisätiloissa.

Lue lisää Jesperin työpäivistä.

 

 

Vanhempi tutkija Mirjam

Vanhempi tutkija Mirjam

Painovoima on yksi luonnon perusvoimista, joka vaikuttaa kaikkeen maailmankaikkeudessa. Se pitää yhtä lailla taivaankappaleet radoillaan kuin myös omat jalkamme maan pinnalla. Ei ihme, että painovoimaa Paikkatietokeskuksessa tutkivan Mirjam Bilker-Koivulan äänestä kuuluu aito innostus omaa tutkimusalaa kohtaan.

Lue lisää painovoimatutkijan työstä.

 

 

Maanmittausinsinööri Laura

Maanmittausinsinööri Laura

Maanmittausinsinööri Laura Laukkasen työnkuvaan kuuluvat mm. lohkomiset, rajankäynnit ja lainhuudot. Lohkominen on maanmittaustoimitus, jossa tontista erotetaan maa-alue itsenäiseksi kiinteistöksi. Rajankäynnissä taas selvitetään kiinteistön rajoja ja rajamerkkejä koskevia epäselvyyksiä. Lainhuudosta on kyse silloin, kun asiakas on ostanut kiinteistön ja kaupan osalta tutkitaan, että kaikki on kunnossa.

Lue lisää maanmittausinsinöörin työstä.