Maanmittauslaitos työpaikkana

Maanmittauslaitos työpaikkana

Maanmittauslaitos tuottaa kansalaisille ja organisaatioille maan käyttöön ja hyödyntämiseen tarvittavaa tietoa.

Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.

Maanmittauslaitoksessa ollaan suunnannäyttäjiä monissa asioissa, uskotaan kokeilukulttuuriin ja tehdään yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioita.

Maanmittauslaitos palvelee 36 paikkakunnalla ympäri Suomen − Maarianhaminasta Ivaloon. Työtä tehdään toimipaikkojen lisäksi myös maastossa, kotona tai muussa tilanteeseen parhaiten sopivassa paikassa.

Tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta

Suurin osa henkilöstöstä työskentelee maanmittauksen parissa: kartoittajat ja maanmittausinsinöörit lohkovat kesämökkitontteja, merkitsevät maastoon ja kartalle rakennettavien moottoriteiden rajoja sekä tekevät pelloille maanviljelijöitä hyödyttäviä tilusjärjestelyitä.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden asiantuntijoiden, kirjaamissihteerien ja lakimiesten ansiosta kiinteistöjen omistaminen, ostaminen ja myyminen sekä pankkilainan vakuuttaminen ovat Suomessa turvallisissa käsissä.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijat tekevät koko yhteiskuntaa hyödyttävää paikkatietoalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksen asiantuntijat vastaavat Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmistä ja tietohallinnosta.

Töissä viihdytään

Maanmittauslaitos on moderni työnantaja, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. Avainasemassa ovat olleet esimiehet, joiden ammattitaitoa ja osaamista on kehitetty niin, että henkilöstö voi kokea olevansa hyvin johdettu.

Vuonna 2018 Maanmittauslaitoksen työtyytyväisyys oli VMBaro-kyselyssä yhteensä 3,85 asteikolla 1–5. Valtion keskiarvo oli 3,57.

Maamittauslaitoslaiset ovat erityisen tyytyväisiä mahdollisuuteen sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä (4,42, valtion ka. 3,99). Tämän huipputuloksen taustalla on monipaikkaisen työn tekemisen kulttuuri. Se tarkoittaa sitä, että töitä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona. Työaika on erittäin joustava. Henkilöstölle mahdollistetaan työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta moderneja välineitä hyödyntäen.

Muita vahvuuksia kyselyn perusteella ovat työn tavoitteiden tietäminen (4,40, valtion ka. 4,25), luottamus työsuhteen jatkumiseen (4,27, valtion ka. 3,82) ja oikeudenmukainen kohtelu sekä esimiehen (4,22, valtion ka. 4,09) että työtovereiden (4,30, valtion ka. 4,16) taholta.

Katso kuvia työpäivistämme Instagramissa

Maanmittauslaitoslaisten arkeen ympäri Suomea pääsee tutustumaan sosiaalisen median palvelussa Instagramissa. Kesäisin  Instagramia päivittävät kesätyöntekijämme, ja nämä kuvat löytyvät aihetunnisteella #MMLkesäduunari. Muut työntekijöidemme kuvat löytyvät aihetunnisteella #töissämaanmittauslaitoksessa.

Kaikki kuvat ovat nähtävillä myös Maanmittauslaitoksen Instagram-tilillä @maanmittaus. Ala seuraamaan meitä!

Tutustu meihin

Johtava sovellusasiantuntija Jakob Ventin

Sovellusasiantuntija JakobNiinhän se usein menee, että opiskelee jotain ja sitten tekee jotain muuta työkseen. Näin kävi Aalto-yliopistossa geomatiikkaa (nyk. geoinformatiikka) opiskelleelle Jakob Ventinille, mihin hän on oikeastaan ollut oikein tyytyväinen. Toki paikkatieto on ollut vahvasti läsnä sekä opinnoissa että nykyisessä työssä.

Lue lisää Jakobin nykyisestä työstä

Paikkatietoasiantuntija Claudia Bergroth

Paikkatietoasiantuntija Claudia

Claudian työtehtävistä moni liittyy eurooppalaiseen INSPIRE-direktiiviin, joka raamittaa paikkatietojen yhteiskäytön periaatteet EU-maissa. Työpäivät koostuvat muun muassa sidosryhmien tapaamisista, erilaisten esitysten pitämisestä ja valmistelusta sekä koulutusten ja muiden tapahtumien järjestämisestä.

Lue lisää Claudian työpäivistä

Asiakaspalvelusihteeri Jesper Wallenius

Asiakaspalvelusihteeri Jesper

Jesper on työskennellyt Maanmittauslaitoksella Pasilan asiakaspalvelussa noin puoli vuotta. Asiakaspalvelusihteerin työssä asiakkaita palvellaan joko fyysisessä asiakaspalvelupisteessä, puhelimitse tai sähköpostitse.

Lue lisää Jesperistä ja asiakaspalvelutyöstä

Sovellusasiantuntija Tatjana Murtola

Sovellusasiantuntija Tatjana

Tatjana Murtolalla on selkeä mielipide siitä, mikä on parasta koodarin työssä.

– Jokainen päivä tuo onnistumisen tunteen, kun saa jonkin asian toimimaan halutulla tavalla. Onnistumisen kokemukset antavat itseluottamusta ja lisäävät työmotivaatiota.

Lue lisää sovellusasiantuntijan työstä

Tutkija Jesperi Rantanen

Tutkija Jesperi

Autojen navigaattorit, puhelimen karttasovellukset ja erilaiset reittioppaat ovat tuoneet satelliittipaikannuksen helpottamaan arkeamme. Jesperi on keskittynyt tutkimaan paikannusta etenkin tilanteissa, joissa satelliittipaikannus ei toimi ollenkaan, kuten esimerkiksi sisätiloissa.

Lue lisää Jesperin työpäivistä

Vanhempi tutkija Mirjam Bilker-Koivula

Vanhempi tutkija Mirjam

Painovoima on yksi luonnon perusvoimista, joka vaikuttaa kaikkeen maailmankaikkeudessa. Se pitää yhtä lailla taivaankappaleet radoillaan kuin myös omat jalkamme maan pinnalla. Ei ihme, että painovoimaa Paikkatietokeskuksessa tutkivan Mirjam Bilker-Koivulan äänestä kuuluu aito innostus omaa tutkimusalaa kohtaan.

Lue lisää painovoimatutkijan työstä

Maanmittausinsinööri Laura Laukkanen

Maanmittausinsinööri Laura

Maanmittausinsinööri Laura Laukkasen työnkuvaan kuuluvat mm. lohkomiset, rajankäynnit ja lainhuudot. Lohkominen on maanmittaustoimitus, jossa tontista erotetaan maa-alue itsenäiseksi kiinteistöksi. Rajankäynnissä taas selvitetään kiinteistön rajoja ja rajamerkkejä koskevia epäselvyyksiä. Lainhuudosta on kyse silloin, kun asiakas on ostanut kiinteistön ja kaupan osalta tutkitaan, että kaikki on kunnossa.

Lue lisää maanmittausinsinöörin työstä

Kirjaamispäällikkö Sanna Ranta

Kirjaamispäällikkö Sanna

Kirjaamispäällikkö Sanna Rannan työhuone on Kajaanissa, mutta 35 alaisen esimiehenä hän matkustaa Ylivieskasta Ivaloon ulottuvalla alueella, esimerkiksi pitämässä kehityskeskusteluja.

Lue lisää Sannan työstä