Hyppää pääsisältöön

Julkaisuoikeudet

Maanmittauslaitoksen kartta- ja paikkatietoaineistojen julkaisemiseen vaikuttaa se, mistä lähteestä aineisto on otettu. Palveluiden käyttö- ja sopimusehdoissa kerrotaan tarkemmin, mihin käyttöön palvelu on tarkoitettu (esim. tiedostojen lataamiseen tai valmiin aineiston katseluun).

Tiedostopalveluista ladattavat avoimet aineistot

Voit julkaista aineistoja vapaasti ja maksutta, kun noudatat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin ehtoja.

Laserkeilausaineistot

Laserkeilausaineistoa on saatavilla avoimena aineistona, mutta tarkempi laserkeilausaineisto 5 p vaatii käyttöluvan.

Painetut kartat ja tulosteet, tulostetiedostot

Maanmittauslaitoksella on tekijän- ja muut immateriaalioikeudet maastotietokannasta ja kiinteistörekisteristä valmistettaviin painettuihin karttoihin ja tulosteisiin. 

Voit julkaista Maanmittauslaitoksen karttoja vapaasti, kun huomioit seuraavat asiat:  

  1. Julkaisussa tulee näkyä samat © -merkinnät ja varoitukset, mitkä näkyvät painetuissa kartoissa tai karttatulosteissa: 
  • Maastotiedot © Maanmittauslaitos
  • Kiinteistötiedot © Maanmittauslaitos ja kunnat
  • Merikartta-aineistot © Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
  • Syvyystiedot © Suomen ympäristökeskus
  1. Jos julkaistavalla kartalla on Liikenne- ja viestintäviraston tietoja (väylä/syvyystietoja), on lisäksi tehtävä merkintä: ”VAROITUS: Ei navigointikäyttöön”.
  2. Myös vanhojen karttojen (yli 50 v.) yhteydessä mainittava kartan laatijan tiedot eli esim. Maanmittaushallituksen kartoissa käytetään merkintää © Maanmittauslaitos. 

Esimerkki 1. Leike Maanmittauslaitoksen karttatulosteesta, jossa maastokartta (Maastotiedot), väylätiedot (Merikartta-aineistot) ja järven syvyyskäyrät (Syvyystiedot) kuvattu vaaleasävyisinä. Kiinteistörajat ja -tunnukset (kiinteistötiedot) kuvattu punaisella.

Esimerkkileike Maanmittauslaitoksen karttatulosteesta.
Esimerkki copyright- ja varoitusmerkinnöistä:

Maastotiedot © Maanmittauslaitos
Kiinteistötiedot © Maanmittauslaitos ja kunnat
Merikartta-aineistot © Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Syvyystiedot © Suomen ympäristökeskus
VAROITUS: Ei navigointikäyttöön.

Esimerkki 2. Leike Maanmittauslaitoksen karttatulosteesta, jossa maastokartta (Maastotiedot), väylätiedot (Merikartta-aineistot) ja järven syvyyskäyrät (Syvyystiedot). 

Esimerkkileike Maanmittauslaitoksen karttatulosteesta.
Esimerkki copyright- ja varoitusmerkinnöistä:

Maastotiedot © Maanmittauslaitos
Merikartta-aineistot © Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Syvyystiedot © Suomen ympäristökeskus
VAROITUS: Ei navigointikäyttöön.

Tilaston pohjakartat 

Voit julkaista tilaston pohjakarttoja vapaasti. Käytön yhteydessä on mainittava pohjakartan alkuperäislähde (© Maanmittauslaitos).

Rajapintapalvelut

Tarkista julkaisuoikeudet palvelun kuvauksesta tai sopimuksesta.

Verkkopalvelut

Palveluiden julkaisu- ja käyttöehdot ovat palvelukohtaisia. Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää julkaisuoikeuksista, ota yhteyttä asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi.