Hyppää pääsisältöön

Muut FGI:n julkaisut

Kaikki julkaisumme vuodesta 2018 alkaen löydät myös Tiedejatutkimus.fi -portaalista.

2023

Adekola, O., Krigsholm, P. and K. Riekkinen, 2023. Adapted institutional analysis and development framework for understanding customary land institutions in sub-Saharan Africa – A case study from Nigeria. Land Use Policy 131, 106691. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106691

Alsuhail, F., 2023. Data-avaruuksissa myös paikkatieto on läsnä. Positio 12.5.2023. https://positio-lehti.fi/2023/05/data-avaruuksissa-myos-paikkatieto-on-lasna/

Amani Fard, F., Riekkinen, K. and H. Pellikka, 2023. Evaluating the Effectiveness of Land-Use Policies in Preventing the Risk of Coastal Flooding: Coastal Regions of Helsinki and Espoo. Land 12(8), 1631. https://doi.org/10.3390/land12081631

Bennett, R.M., Donovan, J., Masli, E., and K. Riekkinen, 2023. Land Administration As-A-Service: Relevance, Applications, and Models. Land, 12, 241.
https://doi.org/10.3390/land12010241

Itäinen, K., Krigsholm, P. and K. Riekkinen, 2023. Towards Enhanced Evaluation and Comparison of Mature Cadastral Systems. FIG Working Week 2023 : Protecting Our World, Conquering New Frontiers, Orlando, Florida, USA, 28 May–1 June 2023.  https://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2023/papers/ts09g/TS09G_itaeinen_krigsholm_et_al_12111.pdf

Krigsholm, P., Riekkinen, K. and K. Itäinen, 2023. Kiinteistöjärjestelmien tietosisällöt ja kehityssuunnat: kansainvälinen vertailu. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 118. http://hdl.handle.net/10138/563515

Lappalainen, Y., Lassila, M., Heikkilä, T., Nieminen, J. and T. Lehtilä, 2023. Migrating 120,000 Legacy Publications from Several Systems into a Current Research Information System Using Advanced Data Wrangling Techniques. Publications, 11(4)49. https://doi.org/10.3390/publications11040049

Piironen, H., Salonen, M. and R. Vantola, 2023. Where is the funding for the geospatial experts? Positio, 30.11.2023. https://positio-magazine.eu/2023/11/where-is-the-funding-for-the-geospatial-experts/

Valtiala, J., Niskanen, O., Torvinen, M., Riekkinen, K. and A. Suokannas, 2023.    The relationship between agricultural land parcel size and cultivation costs. Land Use Policy 131, 106728. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106728

2022

Adekola, O., Krigsholm, P., Riekkinen, K. 2022. Accessing Citizens’ Perceptions of Land-Related Policy in a Social Media Setting: The Case of Rural Grazing Area Settlement Programme in Nigeria. Land, 2022, 11, 200. https://doi.org/10.3390/land11020200

Hämäläinen, E., and P. Krigsholm, 2022. Exploring the Strategy Goals and Strategy Drivers of National Mapping, Cadastral, and Land Registry Authorities. ISPRS International Journal of Geo-Information 11(3):164. https://doi.org/10.3390/ijgi11030164

Itäinen, K., 2022. Kehittyneiden kiinteistöjärjestelmien toimintaympäristöt ja tietosisällöt. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos. Espoo. 64+11 s. https://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202212187127

Krigsholm, P., Puustinen, T., and H. Falkenbach, 2022. Understanding variation in municipal land policy strategies: An empirical typology. Cities, 126, 103710. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103710

Krigsholm, P., Puustinen, T., Lönnroth, T., ja H. Falkenbach, 2022. Maapolitiikan tavoitteenasetanta – mistä siinä on kyse ja miten sitä voitaisiin kehittää kunnissa? Maankäyttö, (3/2022):11-15. https://maankaytto.fi/wp/index.php/2022/10/03/maapolitiikan-tavoitteenasetanta-mista-siina-on-kyse-ja-miten-sita-voitaisiin-kehittaa-kunnissa/

Odoyi, E.J., and K. Riekkinen, 2022. Housing Policy: An Analysis of Public Housing Policy Strategies for Low-Income Earners in Nigeria. Sustainability, 14(4), 2258. https://doi.org/10.3390/su14042258

Poutanen, M. ja J. Koskinen, 2022. Juhani Kakkuri 1933-2022. Ylijohtaja ja tunnettu tiedemies. Helsingin sanomat 25.8.2022.

Puustinen, T., Krigsholm, P., and H. Falkenbach, 2022. Land policy conflict profiles for different densification types : A literature-based approach. Land Use Policy, 123, 106405. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106405

Riekkinen, K., Penkkilä, O., Krigsholm, P., Ekroos, A., ja M. Häkkänen, 2022. Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:8. Valtioneuvoston kanslia. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-134-6

2021

Adekola, O., Krigsholm, P., and K. Riekkinen, 2021. Towards a holistic land law evaluation in sub-Saharan Africa: A novel framework with an application to Rwanda’s organic land law 2005. Land Use Policy, 103, 105291. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105291

Jaljolie, R., Riekkinen, K., and S. Dalyot, 2021. A topological-based approach for determining spatial relationships of complex volumetric parcels in land administration systems. Land Use Policy, 109, 105637. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105637

Riikka Kivekäs. 2021. Mitä kuuluu INSPIRElle?, Positio 3:2021

Kivekäs, R. ja J. Reini, 2021. Muutoksen tuulia kansainvälisessä standardisointityössä, Positio 3:2021

Krigsholm, P. 2021. Maapolitiikan strategiat – teoriaa ja alustavia havaintoja suomalaisista kunnista. Maankäyttö, 2:2021, s. 8-11

Reini, J. 2021. Kokeiluympäristöissä syntyy uusia ratkaisuja paikkatietoalalle,  Positio, 1:2021, s. 26-27

2020

Aarnio,T. ja S. Jokela, 2020. Kuka Oskari? Positio, 1:2020, s. 16-17

Adekola, O., Krigsholm, P., and K. Riekkinen, 2020. Towards Improved Land Registration Practices in Lagos State, Nigeria; Land-Allied Professionals’ Perspectives, in FIG Working Week 2020, Smart surveyors for land and water management, Amsterdam, the Netherlands, 10–14 May 2020, Proceedings

Ahlavuo, M., Hyyppä. H., Haggrén, H., 2020. Pitäisikö maailman näyttää erilaiselta rakennetun ympäristön tohtorin silmin. Maankäyttö, 4:2020, s. 4-7

Krigsholm, P., 2020. Miltä näyttää Suomen kiinteistöjärjestelmän tulevaisuus? Maankäyttö, 3

Krigsholm, P., 2020. Towards a future cadastral system: An exploration of the Finnish case. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 45/2020, FGI Publications 160, 116 p. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3798-1

Krigsholm, P., and K. Riekkinen, 2020. From Past to Present – Development Patterns for Land Administration Systems, in FIG Working Week 2020, Smart surveyors for land and water management, Amsterdam, the Netherlands, 10–14 May 2020, Proceedings

Krigsholm, P., Riekkinen, K., and P. Ståhle, 2020. Pathways for a future cadastral system: A socio-technical approach. Land Use Policy, 94: 1-12, 104504. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104504

Puustinen, T., Krigsholm, P., Lönnroth, T., Falkenbach, H. ja E. Oikarinen, 2020. Maankäyttöpolitiikalla kestävää kaupunkikehitystä. Maankäyttö, (4/2020): 24-25.

Reini, J., 2020. OGC API Features määrittelee uudet suuntaviivat rajapintapalveluille. Positio, 1:2020, s. 26-27.

Savola. S. 2020. Osoitehaavilla täydennetään nykyisiä osoitetietoja.  Positio, 1:2020, s. 23-24

Sulonen, K., Riekkinen, K., and S. Kotilainen, 2020. Customer-oriented approach in cadastral procedures – Case study from Finland. Land Use Policy 90, January 2020. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104209

2019

Jaalama, K., Krigsholm, P. ja J. Hokkanen, 2019. Suomen ensimmäinen rakennetun ympäristön Science Slam. Maankäyttö 1:2019, s. 25-26

Krigsholm, P., Ridanpää, K., and K. Riekkinen, 2019. Blockchain as a technological solution in land administration - What are the current barriers to implementation? FIG Working Week 2019: Geospatial information for a smarter life and environmental resilience. Proceedings of FIG Working Week, 15 p. https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts08i/TS08I_krigsholm_ridanpaeae_et_al_9829.pdf

Krigsholm, P., and K. Riekkinen, 2019. Applying Text Mining for Identifying Future Signals of Land Administration. Land, 8(12). https://doi.org/10.3390/land8120181

Reini, J., 2019. Standardeja tarvitaan myös ilmastonmuutoksen seurannassa. Positio, 3:2019, s. 27

2018

Krigsholm, P., Riekkinen, K., and P. Ståhle, 2018. The Changing Uses of Cadastral Information: A User-Driven Case Study. Land, 7(3), 83.  https://doi.org/10.3390/land7030083