Suostumus omistuksen tai panttauksen rekisteröintiin

Sen jälkeen kun osakehuoneiston omistus on merkitty sähköisesti huoneistotietojärjestelmään, vaaditaan omistuksen ja panttauksen rekisteröintiin suostumus.

Suostumus annetaan syksystä 2019 lähtien Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta haettavassa suostumuskoodilla. Tätä ennen suostumus osoitetaan muulla tavoin.

Myyjän suostumus omistuksen rekisteröintiin

Osakehuoneiston omistuksen rekisteröintiin tarvitaan huoneiston myyjän suostumus.

Ennen suostumuskoodin käyttöönottoa uuden omistajan pitää liittää hakemukseen kauppakirjan jäljennös tai muu selvitys luovutuksesta sekä luovuttajan yhteystiedot.

Omistajan suostumus osakehuoneiston panttauksen rekisteröintiin

Panttauksen rekisteröintihakemukseen tarvitaan sen omistajan suostumus, jonka osuutta pantataan.

Ennen suostumuskoodin käyttöönottoa suostumuksen voi osoittaa esimerkiksi panttaussitoumuksen jäljennöksellä tai muulla selvityksellä, josta ilmenee omistajan suostumus panttauksen rekisteröintiin.