Liikkuva kartoitus ja laserkeilaus

Liikkuva kartoitus ja laserkeilaus

Liikkuvan kartoituksen tutkimusryhmä tutkii aktiivisesti:

1. Liikkuvan kartoituksen laite- ja ohjelmistoteknologiaa, sovelluksia ja algoritmeja
2. Laserdatan prosessointimenetelmiä ja algoritmeja
3. Uusia sensoriteknologioita
4. Rakennettuun ympäristöön ja metsätalouteen liittyviä sovelluksia sekä virtuaalisia ympäristöjä ja niihin liittyvää sosiaalista mediaa

Liikkuvan kartoituksen ja laserkeilauksen tutkimusryhmän tieteellisten julkaisujen viittausten määrä ja tieteellinen vaikuttavuus ovat poikkeuksellisen korkeita. Ryhmä perustettiin vuonna 2008 ( ks. Mobile Mapping -tutkimusryhmä) ja se jaettiin vuonna 2013 kolmeen ryhmään (Liikkuva kartoitus ja laserkeilaus, 3D-mallinnus ja virtuaalimaailmat, Kaukokartoituksen uudet elektroniset ratkaisut), joissa jatketaan korkealaatuista tutkimustyötä myös Suomen Akatemian Laserkeilauksen huippuyksikkönä 2014-2019.

Ryhmä on koordinoinut useita kansainvälisiä benchmarking-tutkimuksia laserkeilausdatan käsittelymenetelmistä ja liikkuvan laserkeilauksen järjestelmistä sekä kehittänyt uusia liikkuvan laserkeilauksen järjestelmiä, joiden joukossa on maailman ensimmäinen miehittämättömään lentoalukseen (mini-UAV) perustuva laserkeilausjärjestelmä sekä 1 MHz selkäreppulaserkeilain. Ryhmä on ollut mukana kehittämässä maailman ensimmäistä hyperspektrilaserkeilainta. Se on myös ensimmäisenä saavuttanut laserkeilauksen koko prosessin kattavan toteutuksen laserkeilauslaitteistosta 3D-pelimoottorissa pyörivään virtuaalimalliin (3D Tapiola saatavilla Google Play:ssa), joka on perusta 3D-mallinnus ja virtuaalimaailmat -ryhmän työlle. Ryhmän työ laserkeilauksen tuomisessa osaksi metsän inventointia, kansallisen korkeusmallin parissa sekä tiedon ja laitteiston siirtona yritysmaailmaan tuo suomalaiselle yhteiskunnalla arviolta 30 ME vuosittaiset säästöt.

Ryhmä on osa Juha Hyypän johtamaa Laserkeilauksen huippuyksikköä (2014-2019).

Lisää aiheesta: www.pointcloud.fi

Julkaisut

Yhteyshenkilöt
Jäsenet

Ajankohtaista tietoa

2.12.2013 Sensei, Liikkuvan kartoituksen tutkimusryhmän kehittämä miehittämättömään lentoalukseen (unmanned aerial vehicle, UAV) perustuva laserkeilain on mukana GEO informatics -lehden joulukuun numerossa. Ryhmä on työllään mm. Sensein parissa vaikuttanut merkittävästi uav-laserkeilainten kehitykseen. Lue lisää lehdestä (sivu 20)

27.11.2013 Uusia menetelmiä lumen heijastusominaisuuksien tutkimukseen GL:n ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä: Lue lisää IL:n tiedotteesta

08.11.2013 Juha Hyypän johtaman Laserkeilauksen huippuyksikkö (2014-2019) panostaa 3D-karttojen kehitykseen ja osaamisperustaiseen  kasvuun. Huippuyksikön rahoitus vuosille 2014–2016 on vahvistettu. Lue lisää tiedotteesta

30.10.2013 Prof. Juha Hyypän Google Scholar -viittausten määrä on ylittänyt 5000 viittauksen rajan. Lisätiedot GS-profiilista.

18.9.2013 Juha Hyyppä on julkaissut yhdessä Helsingin yliopiston Markus Holopaisen ja Mikko Vastarannan kanssa oppikirjan Laserkeilaus metsävarojen hallinnassa (Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 5, ISBN: 978-952-10-4533-2)

01.09.2013 Uusi tutkimusryhmä perustettu

Vanhemmat uutiset löytyvät aiemman Liikkuvan kartoituksen tutkimusryhmän sivuilta