Hoppa till huvudinnehåll

KaRef - Förberedelser för att förnya Finlands nationella referenssystem

Logo av Jord- och skogsbruksministeriet

I Finland finns det tre nationella jämförelsesystem, EUREF-FIN-koordinatsystemet, N2000-höjdsystemet och FOGN-tyngdkraftssystemet. Dessutom är ett med dessa jämförbart system den nationella geoidmodellen, FIN2005N00, som är en omvandlingsyta mellan EUREF-FIN:s och N2000:s höjder. Nuförtiden är systemen statiska, dvs. de numeriska värdena bestämmer systemet. Jordskorpans rörelser såsom landhöjningen och kontinentalplattornas rörelser försämrar dock exaktheten i systemen. Därför behöver man hitta lösningar som är grundade på undersökningar och som på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt säkerställer tillräckligt exakta jämförelsesystem för alla tillämpningar. I det här projektet undersöker och utreder man sådant som kan ge mera information och göra det lättare att i framtiden ta beslut om system. Undersökningsfrågor är:

  • Kan landhöjningsmodellerna och de europeiska höjdutjämningarna (EVRF) nyttjas vid administration av höjdsystemet?
  • Om vi övergår till en aktiv bestämning av koordinatsystemet, i vilken grad är koordinaterna förenliga med de befintliga koordinaterna som grundas på fixpunkter?
  • Vad är viktigt att beakta om vi övergår till en aktiv bestämning av koordinatsystemet?
  • Vilken relativ exakthet har den befintliga officiella geoidmodellen mellan två slumpmässigt valda mätpunkter?
  • Kan man av de nyare geoidlösningarna beräkna en exaktare omvandlingsyta än FIN2005N00 i Finland mellan EUREP-FIN och N2000?
Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Jord- och skogsbruksministeriet